Pochopení fráze „pronášení lotosových květů“

Fráze „pronášení lotosových květů“ je vykládána běžnými lidmi jako „dělat rozumné poznámky“. Ale z hlediska kultivujícího se vnitřní význam této fráze silně odlišuje.

Opravdu je každé námi pronesené slovo, když hovoříme z hlediska Zákona, přinejmenším tak čisté jako lotosový květ? V případě, že hovoříme s připoutaností ke slávě, osobním zájmům a citům, jak tyto věci znějí v jiných dimenzích? Rovnají se plevelu, odpadu a špíně.

Protože všechna stvoření jsou živé bytosti, nejsou snad naše slova také živé bytosti? Jak jinak bychom mohli vypouštět takovou mocnou energii v době objasňování pravdy? Dokonce běžní lidé říkají: „Zlá slova mohou zranit.“ Znamená to, že naše slova, pozitivní nebo negativní, mají skutečný dopad. Není snad tedy zřejmé, že musíme pronášet „lotosová slova“ namísto špíny? Kdybychom chápali tento princip, pronášeli bychom špinavá slova? Hovořili bychom emocionálně, s cílem podtrhovat naše přednosti? Vyslovovali bychom zlá slova? Šli bychom do sporu a hádali se s druhými? Obviňovali bychom jeden druhého? Pronášeli bychom hloupé žerty? Křičeli bychom a ukazovali svoje připoutanosti? Ne, nedělali bychom to. Když lidé, kteří s námi hovoří, jsou obklopeni našimi spravedlivými myšlenkami a činy, nejsou snad v našem spravedlivém poli? A když objasňujeme pravdu v takové atmosféře, špatné věci v jiných dimenzích jsou lehce ničeny. Bez vměšování prohnilé špíny a zlých duchů z jiných dimenzí, lidé mnohem snadněji pochopí pravdu.

Slova jsou projevem našich myšlenek. Člověk, který jí cibuli, zázvor a česnek, vydává nepříjemný zápach, jakmile otevře ústa. Když nechce zapáchat, nesmí jíst tyto věci. Jako praktikující nápravy Zákona, když chceme pronášet slova, vypouštět „lotosové květy“, nemusíme snad bez váhání odstranit připoutanosti existující v našich myslích? Když si jenom zakážeme pronášet špatná slova, řešíme problém pouze na povrchu. Když chceme vyřešit problém od základu, musíme odstranit naše připoutanosti. Když dosáhneme stavu, při kterém budeme pronášet každé slovo z pohledu Zákona, budeme blízko k dosažení dokonalosti. V procesu zdokonalování to musíme chápat a musíme napravovat podobné nedostatky.

Většina dnešních lidí hovoří rychle, netrpělivě a hlasitě. Když používáme slova naplněná milosrdenstvím, používáme milosrdný tón, můžeme skutečně vypouštět obrovskou kladnou energii, která může potlačit špatné prvky a okamžitě je zničit.

Praktikující, který jde po cestě osvícení, se musí očistit ve všech činnostech. Jeho myšlenky, řeč, tón i slova, vše čím se projevuje, se musí stát čistější. Doufám, že budeme usilovnější při zdokonalování svého slovního projevu. Pojďme zdokonalováním odstranit libovolné projevy zla a přeměnit náš jazyk ve způsob projevu Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, a staňme se částicí, kterou protéká Zákon. Projevme krásu a velikost praktikujících Dafa s pomocí našeho božského jazyka.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/15/210397.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/10/22/111765.html
Ruská verze: http://www.ru-enlightenment.org/docs/2009/1114/221235749.htm


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.