5. Česko-slovenská Fa konference: O úloze Zákona v naší práci záchrany vnímajících bytostí

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Vážený Mistře, vážení přítomní,

ve svém vystoupení se chci podělit se svou zkušeností pochopení Zákona týkající se objasňování pravdy.

Při jednom Hong Fa v Brně v podchodu pod nádražím se přihodila následující situace: Jako obvykle u stěny podchodu byl umístěn stolek s peticemi a na zemi po jeho stranách ležely panely s objasněním pronásledování a s fotografiemi žáků Dafa, kteří byli umučeni. Byl jsem u stolku a ostatní rozdávali letáky. Podchodem procházelo velké množství lidí. Najednou se objevila opilá bezdomovkyně, „známá firma“, která žije na nádraží, kouřila cigaretu a začala šlapat po panelech, které byly položené na zemi. Šel jsem k ní a vysvětlil jsem jí, že chodí po fotografiích lidí, kteří byli umučeni a že si nezaslouží, aby se po nich šlapalo. I přes opilost, která na ní byla vidět, se mi zdálo, že to pochopila a odešla. Vrátil jsem se ke stolku a pokračoval ve cvičení. Měl jsem zavřené oči a najednou jsem uslyšel hlasité výkřiky, které přivábily pozornost kolemjdoucích, jednak hlasitostí, ale zejména svým obsahem, protože bezdomovkyně vykřikovala, že jsem vrah. Nejprve jsem ty lidi na fotografiích zabil a teď se tím chlubím. Přemýšlel jsem, co dělat a nic jiného mě nenapadlo, než ji uchopit za rukáv a odvést. Žena v křiku pokračovala, až na to, že začala volat policii. Zřejmě si myslela, že jí chci něco udělat. Odvedl jsem ji stranou, ale ke stolku jsem již nešel, pro případ, že by se znovu vrátila.

Rozdával jsem letáky na protější straně a snažil jsem se vysílat spravedlivé myšlenky, ale nešlo to z toho důvodu, že na okraji našich ležících materiálů se usadil muzikant a jeho hudba byla tak intenzivní, vyjadřující „dávejte peníze“, že moje veškerá snaha byla marná. Jakmile získal určitou sumu peněz, odešel.

Dlouho jsem přemýšlel, proč se mi tato situace přihodila a co mi prostřednictvím ní Mistr naznačuje; vždyť jsem byl na Hong Fa kvůli záchraně živých bytostí. Pořád nic, ale najednou mně přišla myšlenka:

„K poskytování spásy lidstvu škola buddhismu nepřipojuje žádnou podmínku ani nehledá odměnu a bude pomáhat bezvýhradně.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Opravdově vést lidi k vysokým úrovním)

Tuto citaci z Zhuan Falunu jsem samozřejmě znal, ale chápal jsem ji neúplně, jenom od Mistra dolů, a teď mně došlo, že je to i ode mě dolů. Kdo spasí tu opilou bezdomovkyni, když já jsem ani nepomyslil na to, abych jí objasnil pravdu, a jen jsem ji chtěl odvést? Ale co ten muzikant?

Mnohem hlubší pochopení celého problému jsem získal po prostudování jedné z Mistrových přednášek:

„ Vše, co obyčejní lidé dělají, slouží pro to, aby vám vytvořili prostředí pro zdokonalování.“

„Když je to tak, pak přemýšlejte: zdokonalujete se v různých profesích, v různých sférách společnosti a v různých sociálních vrstvách, proto takový propletenec získává ještě větší význam.“

„V tom případě, osobní zdokonalování žáka Dafa slouží pouze jako nezbytný základ, zatímco pomoc Učiteli ve spáse živých bytostí a potvrzování Zákona jsou skutečným předurčeným cílem žáka Dafa a pouze takovým způsobem můžete splnit přísahy, které jste dali v prehistorické době.“

„Objasňování pravdy - to je to, čím se aktivně a úporně zabýváte. Ale zajisté je část žáků, kteří se chovají poměrně zeslabeně, nejsou v tom tak usilovní a stále se jim zdá, jakoby to byla jednoduše práce, kterou je třeba udělat. Avšak tak to není. Jednoduše je to jiná forma sebezdokonalování.“

„Jestliže žáci Dafa mohou dobře používat tuto formu, rovná se to tomu, že procházejí svou cestou dobře.“ (Vyučování Zákona v New Yorku, Manhattan, 26. března 2006, neoficiální překlad z ruštiny)

Pochopil jsem, v čem byly moje nedostatky. Moje myšlení bylo: Máme kvalitní materiály pro objasňování pravdy, na tomto místě chodí hodně lidí, budeme vysílat spravedlivé myšlenky a rozdávat letáky, Hong Fa bude úspěšné. Ale to nefungovalo, protože to bylo lidské myšlení ze starého vesmíru, které je založeno na egoismu s důrazem na formu a ne na podstatu.

Spravedlivé činy vyžadují, abychom měli spravedlivé myšlenky, které jdou zevnitř, naše vnitřní podstata se musí nacházet v souladu se Zákonem. Jestliže bereme objasňování pravdy jako formu zdokonalování, je třeba dělat věci z celého srdce a povyšovat charakter. Jen tehdy se projeví silné spravedlivé myšlenky a naše energetické pole bude ovlivňovat všechny, kdo v něm jsou.

„Když jsou vaše činnosti směrovány na spásu živých bytostí, tak myslím, že efekt od toho může vše změnit. Avšak když v tom okamžiku, kdy objasňujete pravdu, se vaše vědomí nachází pod vlivem lidských připoutaností, tak nic nedosáhnete.“ (Vyučování Zákona v New Yorku, Manhattan, 26. března 2006, neoficiální překlad z ruštiny)

Chtěl bych připomenout slova Mistra z pozdravu Fa konferenci v Brazílii z října 2009:

„Iba ak veľa študujete Fa, môžu byť vaše spravodlivé myšlienky dostatočné, iba ak dobre študujete Fa, môžete naplniť historickú misiu učeníkov Dafa.“

Děkuji Vám vážený Učiteli, děkuji všem.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.