Příběhy z dávných časů: Uctívat nebe, přijmout svůj osud a plnit své povinnosti

Pan Chan Čchi byl v době dynastie Sung premiérem ve funkčním období tří panovníků - za vlády Žen-cunga (1010-1063), Jing-cunga (1032-1067) a Šen-cunga (1067-1085).

Pan Chan Čchi uctíval nebe, akceptoval svůj osud a plnil své povinnosti. Jeho zásluh bylo tak mnoho, že se o něm šířila sláva po světě a on měl ve své zemi nejvyšší pozici, ale nikdo na něm nikdy nepozoroval přílišné veselí. Do jeho rukou byla vložena obrovská zodpovědnost, setkával se s nečekanými katastrofami a neustále se nacházel v nějakém nebezpečí. Nikdo ho však nikdy neviděl ustaraného. Byl vždycky mírný a vyrovnaný a nikdy ho žádná událost nevyvedla z míry. Pan Chan Čchi říkal: „Následuji principy loajality a sebeovládání, proto nemám ani v tíživých situacích strach a nebojím se ani života ani smrti. Jsem šťastný, že jsem naživu a že jsem splnil své poslání. To, čeho jsem dosáhl, je díky požehnání z nebes, ne díky mým schopnostem.“

Pan Chan Čchi byl zodpovědný za státní archiv. Mnoho výborných studentů získalo po absolvování zkoušek důležité pracovní pozice, ale panu Chan Čchiovi bylo přikázáno, aby na své pozici zůstal. Lidé si mysleli, že je to vůči němu nespravedlivé, ale on sám tento pocit nikdy neměl a plnil své úlohy velmi svědomitě.

Za vlády Ťien-joua (1056-1063) a Č'-pchinga (1064-1067) docházelo v dynastii Sung k mnoha politickým změnám. Když pan Chan Čchi čelil podezření a byl v nebezpečí, dělal pořád to, co bylo jeho povinností. Mnozí lidé mu říkali: „To, co děláš, je správné, ale riskuješ při tom svůj život a bezpečí tvé rodiny. Mohlo by se stát, že by se jí přihodilo něco nepředvídaného.“ Pan Chan Čchi na to odpověděl: „Co to říkáš? Jako premiér mohu za svého panovníka položit život. Jestli budu mít úspěch nebo ne, to rozhodnou nebesa. Jak bychom mohli dělat něco, co dělat nemáme a potom si dělat starosti z neúspěchu?“ Lidé ho velmi obdivovali a současně se styděli za své myšlenky.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200601/30929.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200601/28966p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.