"Mistře, konečně jsem Vás našel“

Od praktikujícího z provincie Liao-ning

Dnes je mi jedenapadesát let. Když mi bylo třináct, jednou odpoledne jsem odpočíval; v mysli se mi vynořilo dítě, které si se mnou chtělo hrát. Na sobě mělo oblečeny staromódní šaty. Dítě se mi zjevilo třikrát. Když to bylo naposledy, řeklo mi: „Nemohu už přijít v budoucnosti. Pamatuj si, že bys měl najít Dafa a kultivovat se v Dafa. Pak se dokážeš vrátit do budoucnosti. Nesmíš na to zapomenout.“

Když mi bylo osmnáct, ptal jsem se, kde bych mohl najít Dafa. Nikdo mi na to ale nedokázal odpovědět. Jednou má duše uviděla obrovskou řeku. Na jejím břehu byla tři potvrzení, včetně členského průkazu ČKS, kádrovacího a pracovního posudku. Vypadalo to, že jsem jeden sebral. Vybral jsem si pracovní. Podivoval jsem se tomu, že jsem si vybral svou budoucí práci.

Ve čtyřiatřiceti jsem najednou pocítil, že už déle nemohu čekat. Všude jsem se ptal na Dafa. Vydal jsem se do chrámů a hledal jsem Dafa. Ale to Dafa, které jsem hledal, jsem tam nenašel. Několik lidí mi navrhlo, abych složil přísahu a stal se mnichem. Má mysl nebyla klidná, i když jsem tuto cestu zvolil a studoval svatá písma. Nadto jsem písmu v chrámech nerozuměl. Když jsem pálil kadidlo, hlas mi řekl, že můj Mistr je muž, že písmo, které budu číst, bude v lidské řeči, a kolik bude stát kniha (souhlasilo to přesně s tím, co vím dnes).

Jednou mi přítel ukázal Dafa knihu – Přednášky ve Spojených státech. Když jsem uviděl knihu, kolo Zákona se objevilo na jejím přebalu a otáčelo se proti směru hodinových ručiček. V té době jsem si myslel, že Učitel mě nepřijme, a proto se kolo Zákona otáčí proti směru hodinových ručiček. Knihu jsem nepřečetl, příteli jsem ji ale vrátil. Šel jsem ale se svou ženou na cvičební místo, abych se každý večer díval na ně, jak cvičí. Cítil jsem, že Dafa je opravdové učení, ale nedokázal jsem se jednoduše vzdát svého myšlení běžného člověka.

29. ledna v roce 1998 jsem si od přítele půjčil několik Dafa knih. Nejdříve jsem si přečetl „Vysvětlení obsahu Faun Dafa“, slzy jsem nemohl zadržet. Byl jsem překvapený a šťastný. Křičel jsem ze srdce: „Mistře, konečně jsem Vás našel.“ Bylo to, jako když dítě vidí své rodiče po mnoha letech. Šťastný a v slzách jsem přečetl knihu, aniž by mě to unavilo; četl jsem do dvou či tří hodin do rána. Dafa mi objasnilo řadu věcí a přineslo mi odpovědi na otázky, které jsem hledal mnoho let. Náhle jsem všechno pochopil a byl jsem velmi povzbuzen. Často jsem viděl obrazy na stěnách z časů minulých, z jiného časoprostoru.

Od té doby studuji Zákon a provádím cvičení každý den. Ani ne měsíc poté, co jsem začal praktikovat, Mistr vyčistil mé nemoci (bolesti břicha, srdeční problémy, kožní onemocnění na mé levé ruce). Pak jsem cítil, jak mám studenou levou ruku. Slzy mi tekly jako vodopád a já jsem nedokázal najít vhodná slova, kterými bych vyjádřil své díky Mistrovi. Nevím, co Mistr odstranil z mého těla, ale bylo to, jako když vás někdo vysvleče z šatů. Myslím, že to možná byli démoni.

Po třech až čtyřech měsících studia jsem uviděl Mistrův obraz s modrými vlnitými vlasy, zlaté tělo Zákona. Protože jsem zapomněl říct Heshi, předtím než jsem začal mluvit, díval se na mě a odešel.

Od té doby jsem byl ještě víc rozhodnutý kultivovat se v Dafa.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200811/47030p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.