Etiopie: Falun Gong byl představen v Addis Abebě tři dny před etiopským miléniem

Tebeb v Etiopii je instituce, která bojuje proti chudobě. Několik praktikujících Falun Gongu této instituci už dlouho pomáhá.

8. září 2007, tři dny před etiopským miléniem, byli praktikující pozváni do Vyšší odborné školy informačních služeb v Addis Abebě, aby představili Falun Gong právě vyškoleným projektantům při rozdávání vysvědčení Tebebu.

V poledne praktikující vstoupili na jeviště velkého sálu, který byl zcela zaplněn. Publikum je přivítalo nadšeným potleskem. Praktikující předvedli všech pět cvičení a jeden z praktikujících každý cvik krátce popsal. V pozadí hrála hudba Pudu.


Nápis na banneru: „Šťastný Nový rok 2000 etiopskému a africkému lidu. Falun Dafa je dobrý.“

Pořadatelé praktikujícím srdečně poděkovali a povzbudili přítomné, aby se učili „Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti“, principům Falun Gongu. Když praktikující s předváděním cvičení skončili, přihlásil se starší pán z publika, přišel na jeviště a poděkoval praktikujícím za jejich podporu a za to, že přišli. Byl za to odměněn dlouhým potleskem publika.

Poté praktikující všem přítomným rozdali letáčky, aby si je mohli přečíst v klidu doma.

Africký lid už dlouho čekal na tento okamžik. Praktikující měli dojem, že lidé cítili jeho důležitost a chtěli se co nejvíce o Falun Gongu dozvědět. Současně také všichni odsoudili jeho brutální pronásledování v Číně Komunistickou stranou Číny.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200710/40024p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.