Indie: Praktikující Falun Dafa se zúčastnili kulturního festivalu v Bangalore

Od praktikujícího z Indie

6. října 2007 se v Bangalore konal kulturní festival. Praktikující byli pozváni, aby zde předvedli Falun Dafa, tradiční čínské cvičení těla a mysli.

Ukázka cvičení

Praktikující měli informační stánek s knihami a informačními materiály. S sebou měli i velký transparent s nápisem „Falun Dafa“. Několik praktikujících zájemce učilo cvičení a také skládání papírových lotosových květů, které jsou symbolem čistoty. I několik dětí projevilo zájem o cvičení a hned se ho učilo.

Informační stánek Falun Dafa Děti se učí cvičení

Na závěr festivalu praktikující předvedli cvičení Falun Dafa širokému publiku.

Děti se učí skládat papírové lotosové květy

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200710/67319.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200710/41809.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200710/40241p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.