Buddhistický mnich shlédl představení „Božská herecká umění“ a nalezl to, po čem tak dlouho toužil

Tchung Sin

V polovině května roku 2007 „Divine Performing Arts“ z Ameriky ukončili své světové turné. Z celkového počtu osmdesát jedna představení se koncem dubna konala tři představení v Jižní Koreji. Tato představení na místní obyvatele velmi zapůsobila, protože jejich kultura byla velmi ovlivněna kulturou čínskou. Tato tři představení navštívilo i mnoho buddhistických mnichů. Proč právě oni je navštívili?

Young-Kyu Oh praktikuje meditaci Falun Gongu

Young-Kyu Oh a Beop-Ryun Cha studují knihy Falun Gongu

Young-Kyu Oh, kterému je už osmdesát pět let, byl jedním z buddhistických mnichů, kteří shlédli představení „Divine Performing Arts“. Řekl: „Světské věci mě už nezajímají. Od svého dětství jsem viděl jen velmi málo představení. V minulosti neměla takováto představení žádnou hodnotu, avšak tato představení ‚Divine Performing Arts‘ jsou odlišná od toho, co jsem kdy viděl. Vlastně se ani nedají označit za představení, protože umělecké výkony jsou nepopsatelné, jejich obsah je velmi hluboký a je to plné významů, které měly velký vliv na kulturu.“

Young-Kyu Oh řekl, že si nemohl pomoci a v průběhu představení plakal. Abychom pochopili, co ho s tímto představením tak spojuje, musíme začít u jeho narození.

Sen v průběhu těhotenství

Před tím, než se Young-Kyu Oh narodil, přivedla jeho matka na svět už čtyři dcery. Pro matku, v zemi, kde jsou synové mnohem více ceněni než dcery, to bylo to největší neštěstí. Jeden ze členů rodiny dokonce navrhl, aby ji donutili odejít z domu. Proto jeho matka šla do chrámu, aby poprosila Buddhu o narození syna. Poté opět otěhotněla.

Než se Young-Kyu Oh narodil, zdál se jeho matce sen: Buddha sestoupil dolů z Nebe a daroval jí knihu. Ve svém snu také spatřila dítě, které tančilo nad vodní hladinou a pak skočilo do ohně. Ale neutopilo se, ani neuhořelo. Jeho matka si pomyslela, že toto dítě bude jedinečné, protože si ho vyprosila u Buddhy. Rozhodla se, že až dítě dosáhne věku, kdy se má učit, pošle ho do buddhistického kláštera.

Celé dětství se mu stýskalo

V jeho rodném městě žil jeden sedmdesátiletý muž, který dříve sloužil u krále Kojonga. Young-Kyu Oh se u něho od svých osmi let učil čínsky. Ten starý muž studoval starou korejskou věštbu Gyeok-Am Yu-Rok, kterou sestavil antický korejský astronom Nam Gyeok Am poté, co podnikl tajemnou cestu na horu Kum Gang San. Lidé ho prosili, aby věštbu, která pochází od božské bytosti, popsal. Nam Gyeok-Am tu zprávu sepsal, ale neuměl věštbu rozluštit. Takže ta napsaná zpráva je právě tato věštba Gyeok-Am Yu-Rok a byla pojmenována po něm.

Ten starý muž vyučoval kromě čínštiny také ještě důležité principy. Jednou mu řekl, že až mu bude více než sedmdesát let, setká se s Buddhou Maitreyou, který sestoupí dolů do lidského světa, aby šířil pravý Buddhův Zákon. Potom bude zase svět dobrý a nastanou změny vzbuzující hlubokou úctu, jako kdyby Nebe a Země byly znovu stvořeny. Také mu řekl, že on sám už se toho nedožije. Neměl děti a litoval toho. Potom mu ještě řekl: „Pokud bys chtěl žít tak dlouho, aby ses mohl setkat s Buddhou Maitreyou, musíš stále myslet na druhé lidi a vážit si svých rodičů. Nesmíš dělat nedovolené věci a musíš respektovat všechny lidi. Pravda je, že pokud jsi ohleduplný k ostatním lidem, jsi takový i sám k sobě.“

Young-Kyu Oh na tato slova nikdy nezapomněl. Stálo ho to hodně námahy, aby se těmito radami řídil. Pomáhat lidem v nouzi, myslet na ostatní, nést za ně jejich těžké břemeno - to se stalo jeho druhou přirozeností.

Když byl Young-Kyu Oh ještě malý, jedna z jeho sester mu ušila nový oděv na novoroční slavnost. Jeho matka už byla mrtvá a rodině se moc dobře nevedlo. Young-Kyu Oh si nové šaty oblékl a šel si hrát s dětmi ze sousedství. Jeden z chlapců byl uplakaný. Jeho otec byl závislým hráčem a jeho matka musela pracovat jako švadlena, aby uživila rodinu. Příjem stačil sotva na to, aby se rodina najedla a neměli peníze, aby děti dostaly nové šaty k Novému roku jako ostatní. Young-Kyu Ohovi to bylo líto a tak dal tomu chlapci své nové šaty a sám se oblékl do svých starých šatů. Jeho sestra mu to vyčítala, ale on myslel jen na to, jak být dobrým člověkem a jak správně žít, než přijde pravý Buddhův Zákon.

Desítky let hledání

Young-Kyu Oh šel do buddhistického kláštera. Mniši však měli zájem jen o to, jak sbírat almužnu. Uvědomil si, že buddhistický klášter není tím pravým místem pro kultivaci, a tak odešel kultivovat se do jeskyně v horách. Žil tam nějaký čas společně s jedním taoistickým kultivujícím. Když zjistil, že tento kultivující i po třiceti letech kultivace velmi snadno propadá vzteku kvůli maličkostem, rozhodl se, že odejde, protože ani toto místo nebylo dobré pro jeho kultivaci. A i kdyby se musel kultivovat ještě sto let, bude hledat dál!

Young-Kyu Oh stále hledal tu pravou kultivační praxi. Když mu bylo přes šedesát let, rozhodl se, že bude studovat buddhistická svatá písma a stane se pravým buddhistickým mnichem. Nechal se zapsat na buddhistické přednášky na univerzitě. Jednoho dne učitel předčítal knihu Nirvána sútra, což jsou články o Buddhově Zákonu, který učil Šákjamuni, když byl blízko dosažení nirvány. Ve svých pozdějších letech Šákjamuni řekl, že Zákon, který vyučoval v posledních čtyřiceti devíti letech, nebyl správný a že to byl jen základ pravého Zákona. Řekl, že pravdu poví jen svým žákům. V knize Nirvána sútra Šákjamuni mluví o Svatém Králi, který otáčí Kolem Zákona, který se objeví v období konce Zákona. Když Young-Kyu Oh uslyšel tato slova, zbystřil svou pozornost.

Později Young-Kyu Oh šel do buddhistického kláštera v Koh Gen Do a tam pokračoval ve studiu buddhistických svatých písem. Avšak buddhističtí mniši texty jen bezmyšlenkovitě odříkávali a studovali je jen povrchně. Obvykle člověk potřeboval dvacet let, aby všechny spisy prostudoval, ale oni k tomu potřebovali jen jeden rok. Přelétávali stránky velice rychle. Young-Kyu Oh řekl: „V tom klášteře mezi mnichy panovala jen žárlivost a chamtivost. Jeden z nich nás dokonce nutil k tomu, abychom jedli maso. Později jsem klášter opustil a bydlel jsem u svého přítele.“

Jeho přítel žije v jedné vesnici nedaleko staré zemědělské usedlosti průkopníka Il-Sun Ganga, který založil region Jeung San Do. Celou vesnici tvoří asi dva tisíce domácností a nejstarší obyvatelé byli žáky Il-Sun Ganga. Jednou Young-Kyu Oh uviděl několik starších lidí, jak ukazovali směrem k poli a vzrušeně volali: „Buddha Maitreya sestoupil do světa lidí! Pročpak jsme o něm ještě nic neslyšeli?“

Young-Kyu Oh byl ohromen a ptal se: „Co tím myslíte? Kde je Buddha Maitreya?“ Vysvětlili mu, že Il-Sun Gang kdysi předpověděl, že se Buddha Maitreya objeví, až se pinie před vesnicí promění v morušovou farmu a ta na rýžové pole. Kvůli stavbě silnice byla morušová farma přeměněna na rýžové pole.

„Stalo se to v roce 1982. Když jsem se dozvěděl, že se předpověď vyplnila, řekl jsem svému příteli: ‚Už si nemusím hledat byt, musím se vydat na cestu, abych našel Buddhu Maitreyu.‘“ Young-Kyu Oh se svým přítelem rozloučil a putoval po celé Koreji, ale Buddhu Maitreyu nenašel. Poté si vzpomněl na to, co mu Il-Sun Gang řekl: „Nebudeš mít štěstí, když budeš Buddhu Maitreyu hledat. Až si zkultivuješ svou morálku, Buddha Maitreya přijde a najde tě.“ Ulevilo se mu. Vrátil se do buddhistického kláštera, kde musel snášet těžkosti a tak se kultivoval dál. Myslel už jen na své zlepšení.

Svatý Král, který otáčí Kolem Zákona, jak je popsáno v buddhistických spisech

Od roku 1988 se Young-Kyu Oh plně soustředil na studium knihy Nirvána sútra. Je velmi obtížné vysvětlit její obsah, ale Young-Kyu Oh si myslel, že pochopil její smysl i její vnitřní obsah. Proto požádal o přednášky, jejichž obsah bylo schopno pochopit jen velmi málo lidí. V knize Nirvána sútra je psáno, že neexistuje žádný pravý Buddhův Zákon, dokud nepřijde Svatý Král, který otáčí Kolem Zákona. Praví se v nich, že hinájána-buddhismus není nic jiného, než příprava pro příchod Svatého Krále, který otáčí Kolem Zákona. To bylo to nejdůležitější poselství v knize Nirvána sútra.

V knize Nirvána sútra se také praví, že po všechny věky bude existovat jen jeden Svatý Král, který otáčí Kolem Zákona a že nebude existovat žádný pravý Buddhův Zákon, dokud nepřijde Svatý Král, který otáčí Kolem Zákona. Také v nich stojí, že všichni zloději na celém světě se stanou dobrými lidmi, až Svatý Král, který otáčí Kolem Zákona přijde do lidského světa. Dále vypovídá o tom, že Svatý Král, který otáčí Kolem Zákona vyučuje všechny velké bódhisattvy, a ty se jednoho rána, až se všechno bude měnit, ukáží celému světu a ohromí všechny lidi na celém světě.

Předurčená příležitost se objevila

Young-Kyu Oh si myslel, že smysl jeho života byl v tom, že měl čekat na pravý Buddhův Zákon. V Gyeok-Am Yu-Rok se praví, že pravý Buddhův Zákon bude oficiálně vyučován od roku 1993 a v roce 2005 se bude šířit po celém světě. Kromě toho se tam také říká, že by člověk neměl propásnout takovou příležitost, kdy se může kultivovat podle pravého Buddhova Zákona a že se každý musí pokusit přežít tu výměnu, kdy se bude měnit Nebe i Země.

V Gyeok-Am Yu-Rok se také píše, že toto proroctví nemusí být úplně přesné, protože Buddha Maitreya je tím, kdo učiní poslední rozhodnutí. Proto se může stát, že neudělá přesně to, co se praví v proroctví. Protože Young-Kyu Oh věděl, že se s žádnou jinou předcházející kultivační školou nemohlo dosáhnout dovršení, začal lidem vyprávět své osobní pochopení knihy Nirvána sútra. Zatímco mezi lidmi šířil své pochopení, čekal na příchod Buddhy Maitreyi.

Jednoho večera se ho jeho spolukultivující, stará jeptiška Beop-Ryun Cha, zeptala, jestli pojede ráno do Soulu. Kdyby chtěl jet, musela by brzy ráno vstát a udělat mu snídani. Young-Kyu Oh jí řekl, že není nutné, aby jel do Soulu a odešel do svého pokoje.

Pak náhle pocítil, že by měl do Soulu odjet. Měl předtuchu, že ho tam bude čekat něco zázračného. Rozhodl se tedy, že odjede, i když jeptišce řekl, že nepojede. Už dvakrát změnil své úmysly, a proto byl na rozpacích, jak jí o změně svého záměru říci. Nakonec se rozhodl, že si ráno k snídani uvaří jen pár nudlí.

Když však ráno přišel do kuchyně, byl překvapen, že snídaně byla připravena. Zeptal se jeptišky: „Jak to, že jsi mi udělala snídani?“ A ona mu vyprávěla svůj sen. Zdálo se jí, že když spala, někdo zaklepal na dveře. Bylo to velmi zvláštní, protože dveře i závěs byly průhledné, takže mohla vidět, že za dveřmi stojí mladý muž, který vypadal jako student. Když však chtěla dveře otevřít, mladý muž najednou zmizel. Byla rozespalá, a proto o tom moc nepřemýšlela, když se vracela do své postele. Za chvíli ten mladý muž zaklepal znovu. Dříve než stačila dveře otevřít, klepání přestalo. To se opakovalo ještě několikrát. V tom se probudila. Pomyslela si: „Třeba je to upozornění, že mám jít dělat snídani, protože Young Kyu Oh pojede do Soulu. Určitě bude lepší, když mu tu snídani udělám!“

Přání se stalo skutečností

Když jel Young-Kyu Oh v Soulu metrem, všiml si jedné ženy, která seděla naproti němu a v ruce držela knihu se zlatými znaky na titulní straně. Young-Kyu Oh si pomyslel, že to je určitě nějaké buddhistické svaté písmo, soudě podle titulní strany. Ale i tak titulní strana vypadala jinak, než ty, které kdy ve svém životě viděl. Naklonil se dopředu, aby mohl vyluštit název knihy. Na titulní straně stálo: „Zhuan Falun.“ Young-Kyu Oh se lekl a okamžitě si vzpomněl na Svatého Krále, který otáčí Kolem Zákona a který sestoupí na zem, jak to stojí v knize Nirvána sútra. Kromě Svatého Krále, který otáčí Kolem Zákona, kdo jiný by našel tu odvahu tvrdit, že otáčí Kolem Zákona on? Young-Kyu Oh ženě řekl: „To je velmi vzácná kniha!“ Odpověděla: „Chtěl byste si ji přečíst?“ On řekl: „To bych velice rád. Ale nemohu tak vzácnou knihu přijmout bez zaplacení. Dejte mi, prosím, vaše telefonní číslo a já vám pošlu peníze poštou.“

Dychtivě „Zhuan Falun“ otevřel a první co přečetl, byla kapitola O Buddhově Zákonu - Lunyu. Young-Kyu Oh řekl: „Byl jsem tak ohromen, že můj mozek byl úplně prázdný. Ten obsah je tak hluboký, že jsem cítil, jako kdybych uviděl celý vesmír.“

Ihned poté zavolal jeptišce Beop-Ryun Cha a řekl jí: „Přestaň číst knihu Nirvána sútra. Přivezu ti nesrovnatelnou knihu. Od této chvíle studuj jen tuto knihu!“

Hned jak se Young-Kyu Oh vrátil do kláštera, ukázal „Zhuan Falun“ jeptišce Beop-Ryun Cha. Když knihu otevřela, spatřila fotografii Mistra Li Hongzhi a byla překvapením celá bez sebe: „To je ten mladý muž, který mě ráno budil!“

Od té chvíle se Beop-Ryun Cha kultivuje podle Falun Gongu a chová se striktně podle jeho principů. Říká, že když medituje, vidí Mistra, který vypadá tak mladě jako tenkrát, když ho viděla poprvé. Mistr s jednou rukou v kapse vypadá jako student.

Young-Kyu Oh k tomu dodává: „Pokaždé, když čtu Mistrovo dílo Chung Jin, musím plakat. To jediné, co mám pořád v hlavě, je, že se ještě mnoho lidí musí dozvědět o Falun Gongu. To je to jediné, o čem přemýšlím.“

Poté, co Young-Kyu Oh viděl představení „Božská herecká umění“ („Divine Performing Arts“) řekl, že je o to více přesvědčen o správné volbě ve svém životě.


Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200707/64417.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200708/39054p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.