USA: V Minnesotě se konala Konference Falun Dafa a ctihodný Mistr zaslal povzbuzující pozdrav

Sü Ťing, Ming-chuej

22. září 2007 se v Minneapolis, ve státě Minnesota, uskutečnila Konference Falun Dafa na výměnu zkušeností. Od roku 1999 se konference koná každoročně v Chicagu, letos poprvé se konala v jiném městě.

Praktikující Falun Dafa sdílejí své kultivační zkušenosti

Praktikující Falun Dafa z Minnesoty, Illinois, Michiganu, Wisconsinu, Indiany, Ohia a dalších států se sešli v tomto krásném městě a společně si poslechli kultivační zkušenosti od devatenácti praktikujících. V průběhu konference zaslal náš ctihodný Mistr pozdravné poselství a povzbudil tak učedníky Dafa k tomu, aby si vyměňovali své kultivační zkušenosti a aby zachraňovali vnímající bytosti a ještě lépe dělali to, co mají učedníci Dafa dělat. Mistrovo poselství obdařili praktikující srdečným potleskem.

Ve svých kultivačních zkušenostech vyprávěli praktikující o svém životě, studiu, kultivaci a také o tom, jak odstraňují v procesu objasňování pravých skutečností své připoutanosti, jak se zvyšují a drží krok s nápravou Fa, aby mohli zachraňovat vnímající bytosti.

Dr. Čou Jü z Chicaga shrnul svou kultivaci do dvou slov: „siou“ (kultivovat se) a „sin“ (důvěra, víra). U „sin“ si vzpomněl na jeden zážitek, když získal Zákon. Všiml si totiž, že Mistr ve své knize „Zhuan Falun“ hovoří o mnohých věcech a fenoménech z různých úhlů pohledu. Avšak to nejpodstatnější je, že Mistr neustále zdůrazňuje kultivaci srdce a obrácení se k soucitu a laskavosti. Kromě toho hovořil Dr. Čou Jü o špatném vlivu atheismu na lidi z postavení vědce se znalostmi v oblasti mikroskopie. Zmínil se o tom, že svým rozumným uvažováním poznal, že Dafa je pravým principem vesmíru. Ctihodný Mistr nás vede po cestě, která je správná pro všechny bytosti. Poznání Zákona se tak proměnilo z emocionálního v racionální. U „siou“ vyprávěl o tom, jak se cítil, když přišel o práci.

Paní Chung Wang z Ohia hovořila o tom, jak objasňovala pravdu Číňanům na jazykové škole při výuce čínštiny. Její dítě tuto školu navštěvuje a tak využila příležitosti a bavila se s rodiči školáků, rozdávala informační materiály o pronásledování Falun Dafa, letáčky o Novoročním Gala televize NTDTV a také informace o tom, kolik Číňanů už vystoupilo z Komunistické strany Číny. Mělo to velmi dobrý účinek a mnozí reagovali vstřícně a projevili zájem i o noviny, které vydávají čínští praktikující. Díky tomu všemu si uvědomila, že se jí podařilo zbavit se svého strachu.

Paní Wej, která získala Zákon před šesti měsíci, vyprávěla, že začala vážně přemýšlet o smyslu života teprve poté, co její otec náhle zemřel. Když četla knihu „Zhuan Falun“ poprvé, vzrušeně řekla: „Není to to, co jsem hledala celá léta?“ Asi po čtyřech týdnech po začátku praktikování zmizelo zvětšení štítné žlázy, které ji trápilo mnoho let. Její muž měl bolesti v paži, které neodstranila ani čínská medicína, ani masáže. Když začal praktikovat, bolesti zmizely a už se neobjevily. Paní Wej se ještě zmínila o proměně svých dětí, poté co získala Zákon.

Paní Jü se na chicagské univerzitě zabývá výzkumem zvířat. Hovořila o vyrovnání vztahu mezi prací a kultivací. Neměla žádné zkušenosti v oblasti chirurgie, ale s pevnou vírou v Dafa svědomitě studovala její základy. Nejenže si úspěšně osvojila znalosti chirurgie ze Šanghaje, čímž se jí dostalo velkého uznání od šéfa laboratoře, ale zároveň objasňovala pravé skutečnosti o pronásledování Falun Dafa a vytvořila tak dobré prostředí pro potvrzování Zákona. Po zvýšení se v kultivaci byla schopna provést i chirurgický zákrok, což byl pro ni vskutku „tvrdý oříšek“.

Paní Wu, která pracuje v bance, vyprávěla, jak se jí podařilo kultivovat laskavost a zlepšit se v dobrosrdečnosti, jak se změnil tón jejího hlasu a jak se jí podařilo co nejlépe přizpůsobit běžným lidem. V práci se nebojí námahy ani konfliktů a za to ji kolegové chválí. Byla vyznamenána titulem „nejlepší pracovnice“, což hovoří o dobrém chování praktikujícího Falun Dafa. I tím objasňuje paní Wu svým kolegům v pracovním kolektivu pravdu o pronásledování Falun Dafa. Ve všední dny také vykonává domácí práce a myslí převážně na druhé. Když se zúčastňuje práce na projektech pro potvrzování Zákona, komunikuje s ostatními praktikujícími a pilně studuje Zákon.

Pan Seth Holehouse, praktikující ze Západu, mluvil o tom, jak se zbavil svých mnoha připoutání, jako například připoutanosti k pohodlí, zatímco korigoval články pro webovou stránku praktikujících. Lidská společnost nabízí tu nejlepší příležitost ke kultivaci a k zachraňování vnímajících bytostí. Takový druh kultivace je však mnohem těžší než kultivace daleko od lidského světa hluboko v horách a lesích. Člověk je přímo konfrontován se zasahováním, které je v každodenním životě způsobováno všemi možnými připoutanostmi. Člověk se kvůli každodenním povinnostem často dostává do pasti a považuje studování Zákona, praktikování cvičení a vysílání spravedlivých myšlenek za rutinu a vyřizuje je jako běžnou práci. Vlastně chce vyřizovat již jen jednu práci, avšak kultivace je něco mnohem vážnějšího.

Úvodní slova konference zněla takto: V dešti i větru uplynulých osmi let jsme neustoupili před nepochopením lidí ve světě. To zlé pronásledování Komunistickou stranou Číny nás nezastavilo. Hlas zvonu naléhá, aby se lidé probudili. Vlna výstupů z Komunistické strany Číny jasně dokazuje, že „spravedlnost zvítězí nad zlem“. Vnímejme tuto dobrou příležitost a vzájemně se podporujme a společně postupujme vpřed. Pravda o Falun Dafa se nakonec dostane do každého koutu světa.

Konference Falun Dafa v USA skončila po celosvětovém vysílání spravedlivých myšlenek.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200709/41361.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200709/39725p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.