Stát se praktikujícím opravdové kultivace

Od amerického praktikujícího

Ctihodný Mistře, praktikující!

Projít dveřmi

Jsem nový učedník Falun Dafa. Před dvaceti měsíci jsem objevil tuto skvělou kultivační cestu. Dafa mi představil bratranec mé ženy. Narodil jsem se a vyrostl v New Yorku, ale musel jsem dojet až do České republiky, abych našel tuto skvělou cestu. Předtím, než jsem objevil Falun Dafa, jsem zkoušel mnohé věci, ale bez skutečného pokroku či výsledku. Zkoušel jsem křesťanství, buddhismus, různé nové metody, dokonce šamanismus jako náctiletý, nikdy jsem ale skutečně nezažil ani nezískal nic zásadního. Dva roky předtím, než jsem objevil Dafa, jsem přečetl mnoho buddhistických knih, věnoval jsem se meditaci a do určité míry jsem se snažil zlepšit svůj charakter. V té době jsem si myslel, že se mi dost daří, měl jsem docela vysoké mínění o svém pokroku. Byl jsem tak zaslepený. Neměl jsem ponětí, že systém, tak hluboký a mocný, systém, který daleko přesahuje a je tak úžasný a zároveň jednoduchý, systém, který zcela promění lidský charakter a duši, brzy vstoupí do mého života.

Prvotní zkušenosti s osobní kultivací

Když mi bratranec mé ženy představil Dafa, okamžitě jsem začal denně provádět cvičení. Hned od začátku jsem kolem sebe cítil silné energetické pole, přítomnost našeho velkého Mistra, povzbuzení, které mě hnalo vpřed. Kromě toho – tak jak je uvedeno v Zhuan Falunu – bylo mé tělo očištěno. Každý den jsem se probouzel v kaluži potu, jak mé tělo vytlačovalo všechny ty špatné věci, které se po tak dlouhou dobu hromadily. Změny v mém životě nastaly okamžitě a mnohonásobně. Problém s kolenem, který mě léta trápil a díky němuž jsem musel přestat s během a dalšími sporty, se rychle vyléčil. Vlastně šest měsíců po získání Dafa jsem se zúčastnil triatlonu, když jsem předtím nebyl schopen čtyři roky běhat! Letitý problém s ekzémem zmizel. Měsíc po začátku praktikování se mi konečně podařilo přestat kouřit. Po třinácti letech. Energie, kterou jsem měl, se rapidně zvětšila, mysl a tělo bylo plné síly.

Pak také došlo k mnoha psychickým a duchovním proměnám. K jedné velké a znatelné změně došlo – začal jsem být trpělivý se svou dcerou. Před Dafa jsem byl v tomto ohledu průměrný, ne špatný, ne dobrý. Podobně jako mnoho lidí jsem pociťoval stress či mrzutost, když má dcera ustavičně plakala. Za pouhé tři měsíce – od začátku praxe – jsem necítil stres, když plakala, jen soucit. Byl to velký krok kupředu – jako otce i jako lidské bytosti.

Zorganizování si věcí doma i v práci se také radikálně změnilo. Před Dafa byl každý den nějak stresující, protože jsem si nedokázal dobře zorganizovat svůj čas. Poté jsem si začal připravovat celotýdenní práci každé pondělní ráno. Následkem toho můj pracovní týden probíhal hladce a má mysl byla klidnější. V podnikání – jsem spoluvlastníkem jazykové školy – jsem se začal rychle osvěcovat k důležitým duchovním zásadám a dokázal jsem je zúročit a tak zlepšit svou firmu. Má sebekázeň a pracovní výkon se rovněž pozoruhodně zvýšily. Po několika měsících praktikování jsem začal využívat většinu svého volného času k sebe-zlepšení, k praxi či pomoci druhým. V minulosti jsem potřeboval více oddychu – zajít si do kina, odpočinout si. Když jsem se ale naučil Falun Dafa, dokázal jsem zasednout ke stolu a o víkendu se několik hodin učit jazyk, místo toho abych šel do kina. Stal jsem se také lepším člověkem a začal jsem hledat příležitosti, jak pomoci lidem v mém okolí, například babičce mé ženy, která žije sama a potřebuje pomoc.

Následující rok jsem prorážel připoutání za připoutáním, odkládal jsem vrstu po vrstě celé té špíny, kouření, sledování pornografikých filmů, lhaní, chtění na ostatních, aby mě měli rádi či se mnou souhlasili, připoutání k lenosti, k penězům, zábavě, otálení. Jsem tak vděčný našemu Mistrovi, že nám přinesl systém, který dovede lidi ke skutečně vysokým úrovním. Je to tak úžasné, že systém – tak nesmírný – skutečně existuje.

Jak jsem začal objasňovat pravdu

Když jsem praktikoval šest měsíců, začal jsem mít nutkání účastnit se pravdu objasňujících aktivit. Začal jsem takovými malými HongFa, házel jsem letáky do schránek, říkal jsem studentům, rodině i kolegům o pronásledování a o Falun Dafa. Po několika měsících mi začala pomáhat má dcerka. Už od útlého věku – od jedenácti měsíců - bylo jasné, že má dcera má velmi silný vztah k Dafa. Když poprvé uviděla Mistrovu fotografii, vyvalila oči, které byly naplněny vzrušením. Hned ukázala na obrázek a vzrušeně vykřikla –Táta! Táta! To je táta! A rovněž když otevřela Zhuan Falun, ukazovala na slova a obracela stránky, vykřikujíc - Táta! Táta! Po této události vždycky vzala knihu Zhuan Falun a dávala ji mně nebo mé ženě, aby nás podpořila v četbě. Když viděla Mistrovy přednášky na videu, objala televizi a políbila Mistrův obraz. Když si hrála, chtěla si hrát před Mistrovou fotografií na stěně, aby ji mohl vidět. Když mé dceři byl rok a půl, začala mi říkat názvy vesnic, které nejvíce potřebují letáky, s tím, že Mistr tam není. Byla neuvěřitelná.

Po roce praktikování jsem se stal korektorem a vypravěčem pro NTDTV. Na začátku to bylo velmi těžké. Měl jsem celou řadu psychických bloků, pokud šlo o techniku a počítače, ale nakonec jsem se naučil, co bylo potřeba, abych vůbec mohl začít. Od té doby namlouvám zprávy a pomáhám dalším praktikujícím s angličtinou, kterou je třeba opravit ve zprávách. Ve stejné době jsem začal tvořit Dafa hudbu. Po několikaměsíčním praktikování jsem přestal dělat hudbu, protože jsem ji už nepotřeboval. V minulosti mi hudba pomáhala k tomu, že jsem se cítil víc celistvý – či lépe - pochvalné poznámky druhých či jejich pozornost mi dodávala onen pocit celistvosti či důležitosti. Nyní jsem to již nepotřeboval. O rok později jsem za jiných okolností začal znovu tvořit hudbu. Psal jsem o pronásledování.

Po konferenci v New York v dubnu 2007 jsem byl ještě vice inspirován k tomu, abych udělal další krok v objasňování pravdy. Bylo to díky dvěma věcem: viděl jsem Mistra na Fa konferenci a setkal jsem se s jednou praktikující, která pracuje v rádiu SOH. Vidět Mistra na konferenci byla fantasticky úžasná zkušenost, na kterou člověk nikdy nezapomene. Být tak blízko našemu ctihodnému Mistrovi, cítit ten nezměrný soucit a laskavost, která ho obklopuje, bylo opravdu inspirující. Když Mistr odešel z konferenční místnosti, má mysl byla úplně prázdná, zcela bez lidských myšlenek, čistá. Bylo to skutečně silné.

Praktikující z SOH mi pomohla dostat dobré místo na konferenci. Věřím, že naše setkání bylo předem uspořádáno za účelem pomoci mi dohnat další praktikující. Tato praktikující mě naučila mnoho věcí, které souvisejí s médii, a podpořila mě tím, že mi poskytla nápady pro nové projekty a zaangažovala mě do dalších věcí. Po několika měsících, které uplynuly od našeho setkání, jsem začal jednou týdně připravovat výuku angličtiny na rádiu SOH. Kromě toho stále namlouvám zprávy pro NTDTV a rovněž dělám korektury, třebaže vím, že se potřebuji zlepšit, zprofesionalizovat ve všech těchto projektech.

Na závěr

Závěrem bych chtěl říci, že můj život před praktikováním Dafa byl nijaký ve srovnání s tím, jaký je teď. Kvalita kultivace, neustálý pokrok a sebezlepšování jsou světlým obdobím, které je daleko nad tím, co jsem zažíval předtím. Když se podívám zpět – na sebe – vidím ztracenou duši, když totiž porovnám vědomí účelu a jas kultivace, které cítím dnes. Probudit se každé ráno s vědomím, že jsem učedníkem této úžasné cesty Falun Dafa, je nesrovnatelné požehnání. Ačkoliv se usilovně snažím, abych zvýšil svou úroveň, jsem si vědom, že mám dlouhý úsek cesty před sebou, nicméně vím, že cíl cesty je dosažitelný, protože kultivuji spravedlivý Zákon, který opravdově vede lidi k vysokým úrovním.

Na závěr bych rád citoval našeho ctihodného Mistra, je to citát, na který si vždycky vzpomenu, když mám potíže vzdát se nějakého připoutání. Je z „Podstata dalšího pokroku“ pod názvem Opravdová kultivace - „Klesli jste sem ze svatého, neposkvrněného a neporovnatelně nádherného světa, protože jste si na té úrovni vyvinuli připoutání. Potom, co jste spadli do světa, který je v porovnání nejšpinavější, místo abyste se kultivovali a spěchali nazpět, nevzdáváte se těch špinavých věcí, na kterých lpíte v tomto špinavém světě, a dokonce se trápíte z jejich nepatrné ztráty. Víte, že Buddha kdysi žebral o jídlo mezi světskými lidmi, aby vás spasil? Dnes znovu ještě jednou do široka otevírám dveře a učím tento Velký Zákon, abych vás spasil. Nikdy jsem necítil hořkost nad těmi nesčetnými těžkostmi, kterými jsem trpěl. Co tedy máte, čeho se ještě nemůžete vzdát? Můžete si vzít do nebe věci, kterých se ve svém srdci nemůžete vzdát?


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.