Okno do mysli: Nejlepší trest

[PureInsight.org] Už dlouhou dobu se traduje příběh o starém židovi, který strašně rád hrál golf.

Během šábesu měl neodolatelnou touhu zahrát si golf.

Ale židovská víra vyžaduje, aby její následovníci o šábesu odpočívali, nesmějí nic dělat.

Tenhle starý žid ale nemohl odolat silné touze a rozhodl se, že si na golfové hřiště zajde tajně. Myslel si, že si zahraje jen pár jamek. Nic víc.

A protože to bylo o šábesu, žádní židé nebyli venku, a tak nikdo nebyl na golfovém hřišti. A tak si ten muž myslel, že se o porušení pravidla nikdo nedozví.

Když ale stařík hrál druhou jamku, uviděl ho anděl. Anděl byl velmi rozhněvaný a šel to ohlásit Bohu. Řekl, že je tam stařík, který neuposlechl židovský zákon a troufnul si hrát golf o šábesu.

Bůh si vyslechl hlášení a řekl andělovi: „Toho muže tvrdě potrestám.“

Od třetí jamky ten stařík hrál lépe než dokonale. Trefil všechny jamky na jednu ránu. Byl tak vzrušený. Když dosáhl sedmou jamku, anděl šel k Bohu a zeptal se ho: „Můj milý Bože, nemáš v úmyslu toho starce potrestat?“ Bůh řekl: „Již jsem ho potrestal.“

Od té chvíle až k deváté jamce stařík dosáhl všech jamek na jednu ránu.

Protože hrál mimořádně dobře, mnohem lépe než mu dovolovaly jeho schopnosti, stařík se rozhodl, že si zahraje druhé kolo na devět jamek.

Anděl šel znovu k Bohu: „Kde je ten trest?"

Bůh se usmál a nic neřekl.

Na konci osmnácté jamky byl jeho rekord lepší než jakéhokoli světového hráče golfu. Byl velmi šťastný.

Anděla to velmi roznítilo a šel se zeptat Boha: „To má být ten trest pro toho starce?"

Tentokrát Bůh řekl: „Ano, právě to je ten trest. Uvažuj o tom. Má za sebou tak mimořádnou herní sérii a je tak vzrušený. A přece se o to nemůže s nikým podělit. Není to pro něj ten nejlepší trest?"

Proč mu Bůh nedovolil, aby hrál špatně? Ten trest v srdci člověka je horší než nějaké fyzické potrestání! A tak o tom přemýšlej. Proč se znepokojuješ, lámeš si s tím hlavu? Možná že takový trest pochází od Boha.

Čínská verze je dostupná na: http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2002/12/21/18783.htm
Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=4819

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.