Odraz okamžiku, kdy „Fa napravuje lidský svět“

Od praktikujícího z provincie Ťiang-su

Nedávno jsem měl sen, který byl pro mě varováním. Chtěl bych se o tuto zkušenost podělit s ostatními praktikujícími.

Zdálo se mi, že je odpoledne a nacházím se na místě, na kterém bylo mnoho lidí. Každý pracoval na tom, co považoval za důležité. Někteří si povídali, jiní pracovali, ale nemohu si vzpomenout, co jsem dělal já. Najednou se nebe zatemnilo a nebylo vůbec žádné světlo. Bylo to, jako kdyby se čas zastavil a všechno kolem utichlo. Je velmi obtížné tuto scénu popsat lidským jazykem. Bylo to, jako kdyby se vodopád najednou zastavil a přestal téct, nebo když se stiskne tlačítko pauzy u videa. Všichni byli v šoku a nebyli schopní slova. Zůstali stát jako přikovaní, bez pohnutí. Všichni se dívali kupředu, avšak nedívali se na nic. Přestali dýchat, nebylo slyšet ani hlásku. Bylo až strašidelné ticho. V podvědomí jsem cítil, jak se přede mnou pomalu zavřely velké dveře, ale nebyl slyšet žádný zvuk.

Potom jsem náhle pochopil, že nadešel ten čas, kdy „Fa napravuje lidský svět“. Byl jsem nadšený, ale současně i nervózní a znepokojený a pocítil jsem velkou lítost. Pomyslel jsem si: „Jak to mohlo přijít tak rychle? Je ještě tolik věcí, které jsem měl udělat, ale ještě jsem je neudělal; je ještě tolik lidí, které musím zachránit, ale ještě jsem je nezachránil. Mám pořád ještě tolik lidských připoutaností, kterých se musím zbavit. Nekultivoval jsem se dobře. Nejsem na to připraven.“ Ve stejnou dobu jsem volal na lidi okolo mě: „Nadešel čas, kdy Fa napravuje lidský svět. Prosím vás, řekněte tak rychle jak můžete: ,Falun Dafa je dobrý! Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!‘“

Ihned poté bylo slyšet líbeznou hudbu. Z nebe se linula melodická hudba a snášela se dolů hluboko do lidských srdcí. Potom jsem spatřil v dálce tři nebo čtyři Faluny různých velikostí, které se otáčely sem a tam. Neměl jsem žádné vzpomínky a pociťoval jsem jen hlubokou lítost. Proč jsem se nechopil příležitosti a nekultivoval jsem se dobře? Proč jsem nedělal vše pro to, abych dělal dobře ty tři věci? A to jen díky mé připoutanosti k pohodlí. Jako učedník v době nápravy Fa jsem se kultivoval jen na úroveň, která byla sotva vyšší než u běžné osoby. Nemohu ani popsat, jak jsem z toho byl smutný. Zatímco jsem se nacházel ve stavu nejvyšší lítosti, náhle jsem se probudil.

Myslím si, že stále existují někteří praktikující, stejně jako já, kteří předpokládají, že máme ještě spoustu času. Proto dělají v tomto období všechno pomalu, přestože je tento okamžik velmi vzácný. Nechtějí se moc namáhat a postupovat kupředu, slevují a stávají se necitlivými, aniž by si to uvědomovali. Učitel nás učil tak obrovský, velkolepý Zákon, který měl postačit k tomu, abychom zůstali pevní. Jsme neobyčejně požehnaní, že smíme být učedníky Dafa v době nápravy Fa a neměli bychom se nechat zmást iluzemi nebo se nechat vést emocemi nebo mít připoutání ke strachu, pohodlí a jiné lidské připoutanosti. Avšak dodnes jsem nedokázal splnit požadavky na učedníka Dafa v době nápravy Fa a pociťuji hluboký pocit lítosti a obav.

Od této chvíle se musím snažit postupovat kupředu a musím uchopit čas tak, abych mohl dělat ty věci, o které mě žádal Učitel, abych, až nadejde ten čas, Učitele nezklamal. Také nesmím selhat a musím splnit očekávání vnímajících bytostí, ani nesmím litovat toho, že jsem přišel sem dolů do lidského světa.

Sděluji zde svou zkušenost v naději, že ti praktikující, kteří se tak dobře nečinili, se brzy proberou, zlepší se a budou dělat dobře ty tři věci. Každý jednotlivý praktikující by měl o tom přemýšlet: „Kdyby ten čas, ve kterém bude Fa napravovat lidský svět, nadešel už zítra, co bychom dělali nyní?“ Nadejde-li tento čas co nevidět, neměli bychom pociťovat žádnou lítost. Proto bychom si měli této příležitosti vážit, protože tento okamžik je velmi vzácný a v jediném momentu skončí! Tento moment rozhodne vše o naší budoucnosti!

Čínská verze: http://www.minghui.ca/mh/articles/2007/7/3/158100.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/8/2/88249.html
Německá verze: http://minghui.de/data/article/415/a41576p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.