Upřímnost a ctnost pohne lidmi i nebesy

Od Čching Jen

Jüan Te-siou z dynastie Tchang byl z okrsku Chen-an. Muž to byl upřímný, choval lásku k rodičům a byl laskavý. Byl to rovněž nepodplatitelný, skromný úředník mimořádné ctnosti.

Jeho starší bratr a švagrová zemřeli krátce poté, co se jim narodilo miminko. V té době byl chudý, a tak si nemohl dovolit platit mzdu kojné. Rozhodl se tedy, že bude opatrovat dítě sám. Možná jeho ctnost pohnula nebem; po několika dnech se mu začalo tvořit mléko, aby nakrmil nemluvně. Bylo to tak do doby, než dítě dokázalo jíst samo, pak se mu přestalo tvořit mléko.

Když dítě vyrostlo, Jüan Te-siou mu chtěl najít ženu. Nicméně Jüanova rodina byla velmi chudá; požádal tedy o místo zmocněnce okrsku Lu-šan. Z úcty k jeho ctnosti výše postavení úředníci s ním jednali s větší zdvořilostí.

Jednou zatkli zloděje. V tu dobu se v oblasti objevil tygr, který ohrožoval místní obyvatele. Zloděj úpěnlivě prosil o to, aby směl zabít tygra a odčinit tak svůj zločin, Jüan Te-siou s tím souhlasil. Další úředníci radili Jüanovi, že možná zloděj využije té příležitosti, aby unikl, a že by to na něj mělo dopad. Jüan řekl: „Souhlasil jsem s jeho žádostí; a tak nemohu dohodu porušit. I kdyby utekl, přebírám plnou zodpovědnost a nedovolím, aby to mělo dopad na druhé.“ Následující den se zloděj vrátil s mrtvým tygrem. Zloděje zasáhla Jüanova důvěra a čest pro dohodu; a proto si rovněž to ujednání považoval. Místní lidé byli ohromeni.

Veškerý příjem, který Jüan Te-siou získal během služby vládního úředníka, použil na pomoc sirotkům. Když uplynulo jeho funkční období, jediným jeho majetkem byla role hedvábí. Jüan jel na humpolácky postaveném voze a usadil se v horách. Fang Kuan, tehdejší ministr spravedlnosti, po setkání s Jüanem řekl: „Když vidím Jüan Te-siouovu tvář, všechny mé myšlenky usilování o slávu a zisk zmizí.“ Když Jüan Te-siou zesnul, jediné, co po sobě zanechal, byl polštář, boty, žádné jiné cennosti.

Člověk morálky, spravedlnosti a upřímnosti k nebesům a božským bytostem obdrží péči a ochranu nebes a získá si úctu a důvěru lidí.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200708/40912p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.