Odstranit připoutání spoléhání se na druhé – každý by měl jít svou vlastní cestou

Koordinátor v oblasti, kde žiji, se nedávno kvůli pracovní příležitosti přestěhoval do jiného města, což mezi místními praktikujícími vyvolalo řadu diskuzí. Někteří si mysleli, že neodstranil připoutání k osobnímu zájmu a nepovažoval aktivity spojené s Falun Dafa za prvořadé, zatímco druzí se domnívali, že se přestěhovat měl, protože potřeboval splatit své dluhy. Nicméně společně se shodli v tom, že odjezd koordinátora je obrovskou ztrátou v našem místě.

Je tomu tak?

Když se na to díváme povrchně, zdá se že ano. Od 20. července 1999, kdy bylo nezákonně zahájeno pronásledování Falun Gongu, byl tento spolu-praktikující koordinátorem. Koordinoval aktivity a projekty ještě v dalším městě. Byl zodpovědný za mnoho věcí a přispěl větším úsilím než ostatní praktikující. Vedl rodinný podnik a kvůli řadě důvodů měla jeho rodina dluh tisíce jüanů. Během uplynulých osmi let strávil spousty času na projektech Falun Dafa, a nepodařilo se mu splatit dluh. V loňském roce měl v úmyslu se kvůli práci přestěhovat, ale praktikující v místě, kde žil, ho přesvědčovali, aby zůstal, a tak zůstal. Loni se jeho rodina ještě více zadlužila, a tak se nakonec rozhodl, že se kvůli práci přestěhuje, aby všechen dluh uhradil.

Jsme si jisti, že nehledě na to, kdekoli je, bude dobře dělat tři věci, které nás Učitel žádá, abychom dělali. Pro praktikující ve dvou městech, která opustil: Uvažovali jste někdy o tom, že jste na něm byli závislí? Není to připoutání?

Každý praktikující Falun Dafa pochází z velmi vysoké úrovně a byl vládcem či králem nebeského těla. Každé nebeské tělo je jedinečné, což znamená, že každý praktikující potřebuje jít svou vlastní cestou během kultivace období nápravy Zákona, aby se osvítil k věcem, které patří k jeho vlastnímu světu. Pouze takto tam bude schopen spravovat své vlastní světy a bezpočet vnímajících bytostí. To potřebuje nový vesmír a Učitel to očekává. Proto když potvrzujeme Zákon a zachraňujeme vnímající bytostí, musíme všichni brát učení Falun Gongu a Zákon za Učitele a odstranit naše připoutání spoléhání se na druhé. Musíme najít svou vlastní cestu. Jestliže jsme ve všem závislí na koordinátorech, budeme následovat jisté individuality namísto Zákona. Jak můžeme objevit svou vlastní cestu, jestliže dokonce nemáme své vlastní nápady? Musíme se osvítit k vlastnímu pravému ovoci.

Z tohoto úhlu pohledu vidíme, že když koordinátor odjede, praktikující, kteří zůstali, mají příležitost, aby opravdově převzali Zákon za Učitele a uvažovali nezávisle, aby nalezli svou vlastní cestu, zatímco potvrzují Zákon. Ve skutečnosti kdyby bývali neměli připoutání spoléhání se na toho daného praktikujícího, možná by neměl finanční problémy, které ho přiměly, aby se přestěhoval za prací jinam. Z tohoto pohledu jeho přestěhování je ve skutečnosti dobrá věc – pro něj i pro praktikující v obou městech.

Když potvrzují Zákon, někteří praktikující se spoléhají na koordinátory. Někteří se spoléhají na praktikující, kteří mají silné spravedlivé myšlenky či odbornou znalost. Když někteří praktikující - například – roznášejí materiály, je skupina těch, kteří chtějí doprovázet praktikující se silnými spravedlivými myšlenkami, protože se s nimi cítí „uvolněněji“. Další praktikující, kteří se podílejí na přípravě materiálů ve výrobních místech, jsou závislí na jiných praktikujících majících odborné znalosti. Kdyby zbyli tito praktikující, středisko na výboru materiálu by bylo ochromeno. Získali jsme řadu ponaučení z toho, když se spoléháme na druhé. Toto připoutání způsobuje problémy nám i těm, na nichž jsme závislí, což přináší ztrátu při zachraňování vnímajících bytostí. Každý opravdový praktikující proto musí věnovat pozornost tomuto připoutání, aby sám aktivně kráčel svou vlastní cestou – činil se dobře ve třech věcech a zachránil více vnímajících bytostí.

Odstranit připoutání spoléhání se na druhé a kráčet vlastní cestou neznamená, že vyloučíme koordinátora či že nebudeme naslouchat jeho návrhům.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200707/40269p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.