Německý obhájce lidských práv: „Každá pence investovaná v Číně podporuje zlý čínský komunistický režim.

Gentlemanským chováním a úsměvem na tváři německý obhájce lidských práv pan Müller vzbudil dojem člověka, který nám je něčím blízký. V tom samém okamžiku se postavil před početné publikum a s vážností v hlase pronesl: „Všechny přítomné bych chtěl upozornit na to, že každá pence nyní investovaná v Číně podporuje zlý čínský komunistický režim a dále zhoršuje již tak závažný problém týkající se lidských práv v Číně.“

Pan Müller aktivně bojuje za lidská práva. Zachránil mnoho lidí včetně Tibeťanů, praktikujících Falun Gongu, Kubánců, Vietnamců a Kambodžanů.

12. prosince se jako zástupce Mezinárodní asociace lidských práv účastnil v Mnichově semináře na téma lidská práva v Číně. Na přítomné zapůsobil jeho projev: „Během mnoha politických hnutí, od doby co se Komunistická strana Číny ve své zemi chopila moci, od Pozemkové reformy, Velkého skoku vpřed, Kampaně na potlačení pravičáků k Velké kulturní revoluci, zapříčinila bezpočet lidských tragédií. Za čínského komunistického režimu jsou stále velmi běžné problémy s nedodržováním lidských práv. Praktikující Falun Gongu, Tibeťané, Ujgurové a lidé na Tchaj-wanu jsou brutálně potlačováni a ohrožováni. Čínský komunistický režim ustavičně zabíjí své lidi.

Seminář se konal na mnichovské univerzitě 12. prosince večer. Mezi mluvčími byl pan Martin Kritzler z německé pobočky Mezinárodní organizace zaměřené na vyšetřování pronásledování Falun Gongu a předseda Východní turecké aliance pan Arsco Dan.

Pan Martin Kritzler odhalil, že dosud během pronásledování Falun Gongu čínským komunistickým režimem bylo potvrzeno 2792 obětí z řad praktikujících této metody. Oblasti zahrnuté do pronásledování, počet lidí, kteří jsou pronásledováni, krutost a trvání pronásledování , nic z toho nemá v historii Číny či světa obdoby. Čínský komunistický režim vede proti praktikujícím Falun Gongu politiku státního teroru, která je zjevná z prohlášení: „Očerněte jejich pověst, zničte je finančně a fyzicky.“ Uvedl dva příklady tohoto vyhlazujícího pronásledování: zahrnovaly paní Wu Ling-sia z města Šuan-ja-šan, province Chej-lung-ťiang, která následkem mučení utrpěla cirhózu jater a zemřela za několik dnů po převozu domů. Zanechala po sobě malého syna. Druhým příkladem byla paní Wang Sia z Vnitřního Mongolska, města Lin-che, čtvrti Pa-jen-čuo-er, které byla ve vězeňské vazbě opakovaně násilně podávána potrava a vstřikována droga poškozující mozek a tělesná hmotnost se snížila z 55 kg na zhruba 20 kg. Pan Kritzler vyzval k pomoci zastavit toto brutální pronásledování.

Pan Arsco Dan popsal krvavé pronásledování Ujgurů čínským komunistickým režimem a zničení jejich jazyka. Organizátoři semináře také promítli krátký dokument pana Wu Chung-ta o laokai (výchova v nucených pracovních táborech), který odhalil nesmyslné zabíjení nevinných lidí čínským komunistickým režimem i obchod s lidskými orgány a těmi, kterým byl udělen trest smrti.

Násilí čínského komunistického režimu otřáslo přítomnými, kteří měli mnoho otázek. Posluchači s mluvčími diskutovali o kořenech hrozné situace lidských práv a možném řešení.

Věřím praktikujícím Falun Gongu

Několik účastníků bylo překvapeno a jen stěží mohli uvěřit obrázkům mučení, které ukázal pan Martin Kriztler. Zeptali se, zda jsou opravdu věrné. Pan Müller odpověděl: „Jsem v kontaktu s mnoha praktikujícími Falun Gongu. Jsou to opravdu dobří lidé. Věřím jim. Věřím, že jejich tvrzení se zakládají na pravdě.“

Komunistická strana Číny je kořenem všeho zla

Účastník semináře z Číny během diskuse řekl, že Komunistická strana Číny je tak zlá a krutá jako hadi a škorpióni. Prohlédl povahu KS Číny po Masakru v červnu. „Během noci 4. června jsem pomáhal zachraňovat zraněné a viděl na vlastní oči mnoho mrtvých a zraněných studentů. Po 4. červnu KS Číny lhala celému světu, že ani jednou nevystřelili, a označili bezúhonné studenty a obyvatele Pekingu za chuligány, kteří zbili a upálili mnoho vojáků. Lidé po celé zemi nesměli vybočit z cesty, kterou jim nalajnovala strana.“

Peter Müller řekl, že KS Číny je kořenem všeho zla. Od doby, co se ujala moci, tato zlá strana proměnila Čínskou lidovou republiku na démonickou republiku. Existence tohoto démona je hrozbou světového míru. Když zesílí, ukáže světu svou skutečně zlou povahu.“

Pan Müller vyzval západní společnosti, aby v Číně nyní neinvestovali: „Chci každému říci, že každá pence nyní investovaná v Číně podporuje zlý čínský komunistický režim a dále zhoršuje již hrozný problém lidských práv v Číně.“

Jeden účastník semináře se zeptal, jak se chovat k těmto chtivým západním obchodníkům. Pan Müller odpověděl: „ Ekonomickou sankcí je přestat od nich kupovat jejich akcie.“

Pan Müller poukázal na to, že někteří politici v Německu přehlížejí problémy lidských práv v Číně kvůli ekonomickým výhodám. Zaujali velmi shovívavý postoj k čínskému komunistickému režimu. Zvlášť připomenul následující příklad: během návštěvy Ťiang Ce-mina v Berlíně v r. 2002 sledoval protestní akce. Stál tenkrát na okraji silnice. Tajný policista z Číny tam na každém požadoval, aby mu prokázal svoji totožnost. Stěžoval si německým policistům, kteří byli poblíž. Německá policie nic nepodnikla. Dokonce mu řekli, že to je část dohody s Čínou.

V té chvíli se přihlásil mladík z Německa a dodal: „Měl jste mu říci, že v Německu jen německá policie a státní úředníci mohou požadovat kontrolu průkazů totožnosti, jako např. pasů. Když to chtějí dělat lidé bez této kvalifikace, každý má právo říci německé policii, aby takové chování zastavila. To je trestný čin. Pokud to německá policie přehlíží, policie může být žalována za to, že nevykonává svoji povinnost.“
Mnoho účastníků semináře dospělo k názoru, že vystoupení z KS Číny je jediné řešení problémů lidských práv v Číně a nutností pro světový mír.

Seminář tohoto druhu - věnovaný politickým a ekonomickým otázkám Číny – se v Mnichově konal podruhé. Organizovala ho Mezinárodní asociace lidských práv a německé noviny Epoch Times.

Čínská verze je k dispozici na: http://www.yuanming.net/articles/200512/47692.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200601/30705.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.