Nic se nezíská a nic se neztratí

Od Č'-čena

(Clearwisdom.net) Li Š'-cheng byl za vlády dynastie Sung (960 – 1279 n. l.) členem Císařské akademie (šlo o instituci, která byla zodpovědná za psaní důvěrných vládních dokumentů). Jednou byl vyslán do Gaoli (dnešní Korea) jako zplnomocněnec, doprovázel ho vojenský úředník Jü Jing. Poté, co svou misi úspěšně dokončili, Li svěřil Jüovi všechny cenné dary, které dostali.

Když se plavili domů, Jü Jing spatřil vodu pronikající do loďky a znepokojil se tím, že všechny jeho osobní věci se promáčí. Položil tedy hedvábí a věci z něj vyrobené, které dostal Li Š'-cheng, pod své věci, aby zabránil tomu, že jeho věci budou mokré.

Když pluli po širém moři, najednou se přihnal silný vítr a vysoký příliv, který zachvátil loď; s nákladem, který vezla, se situace dosti přiostřila. Kapitán lodi požádal Jü Jinga, aby hodil některé ze svých věcí přes palubu kvůli snížení hmotnosti, protože jinak by loď čelila nebezpečí, že se převrátí. Uprostřed chaosu a zmatků Jü Jing hodil přes palubu asi polovinu věcí z kabiny. Po chvíli se loď stabilizovala a byli mimo nebezpečí.
Když Jü Jing kontroloval zboží, o které přišel, zjistil, že všechny věci, které hodil přes palubu, byly jeho vlastní. Li Š'-chengův majetek byl uschován pod nimi, a tak nic z toho nešlo přes palubu, věci se trochu promočily.

Tito dva muži měli odlišný postoj k darům, jež obdrželi. Li Š'-cheng je vzal na lehkou váhu a nevěnoval jim moc pozornosti, o nic nepřišel. Zatímco Jü Jing si starostlivě pečoval o svůj majetek a nic mu nezůstalo. Nic se neděje náhodou. Li Š'-cheng získal, protože to byl člověk spravedlivý a slávu a bohatství bral s lehkým srdcem; Jü Jing ztratil, protože nebyl dobrým a čestným člověkem a zdůrazňoval slávu a bohatství. Ten rozdíl v myšlení měl za následek různé výsledky za jejich činy. Odměň laskavého a potrestej podlého: přírodní zákon vládne všemu.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2007/6/20/157198.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/7/1/87245p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.