Austrálie: Paní Taj Č'-čen a její dcera získaly v Melbourne „Cenu za lidskost“

Od praktikujícího z Melbourne

3. května 2007 předala „Nadace nesobectví“, s hlavním sídlem v Melbourne, první cenu „Cenu za lidskost roku 2006“ paní Taj Č'-čen a její dceři Čchen Fa-tu. Tuto cenu dostala paní Taj Č'-čen za odvahu na svých cestách do 45 zemí po celém světě, při nichž ona a její dcera volaly o pomoc pro praktikující Falun Gongu a jejich děti, kteří jsou v Číně pronásledováni Komunistickou stranou Číny. Paní Taj Č'-čen je první Číňankou, která získala tuto cenu.

Paní Taj Č'-čen a její dcera Čchen Fa-tu

Paní Taj Č'-čen, paní Kirsty Marshall, poslankyně Parlamentu provincie Victoria (uprostřed), a praktikující Falun Gongu z Melbourne

Pan Shane Holst, zakladatel „Nadace nesobectví“ v Austrálii, vyzval při slavnostní hostině přítomné, aby paní Taj Č'-čen všemi prostředky pomáhali a vyprávěli její příběh ostatním lidem

Slavnostního předání cen a slavnostní hostiny v restauraci Leonda By The Yarra se zúčastnilo téměř 200 lidí. Je to známá restaurace na březích řeky Yarra v Melbourne. První cenu „Cenu za lidskost“ vyhráli dva lidé, dalších šest lidí vyhrálo cenu „Turtle Award“ („Želví cena“). Tento název pochází od povahy želvy „vystrčit krk“. Cena je určena pro ty, kteří vykročí a hájí veřejné blaho. Pan Shane Holst řekl: „Hájíme sociální starostlivost, dobrosrdečnost a odvahu.“

Paní Taj Č'-čen vyhrála cenu „Turtle Award“ v kategorii „Víra“. Její muž byl v roce 2001 Komunistickou stranou Číny umučen k smrti, protože praktikoval Falun Gong. Tenkrát se její dcera právě narodila. Paní Taj Č'-čen měla proslov po dobu šesti minut, zatímco ostatní vítězové měli jen obvyklé dvě minuty. Paní Taj Č'-čen řekla: „Je mnoho rodin a mnoho, mnoho dětí, které zažily přesně to samé, co moje dcera. Avšak nikdo z nich nemá možnost o tom promluvit. Vzala jsem svou dceru a cestovala s ní po celém světě. Rozhodla jsem se informovat celý svět o smrti mého manžela, aby se všichni dozvěděli o tom, že byl Komunistickou stranou Číny umučen k smrti.“

Mnozí byli ze slov paní Taj Č'-čen pohnuti. Obzvláště pan Bruce Carney, druhý vítěz. Řekl: „Nemám mnoho co říct, obzvláště po proslovu paní Taj Č'-čen. Mohu říci jen to, že nevím, proč tady jsem. Každopádně děkuji za tuto cenu.“

Hostitelova jindy vesele vypadající tvář se změnila v zarmoucenou. Pan Shane Holst si všiml jeho smutného výrazu a řekl: „Je znepokojený, protože se ho příběh paní Taj Č'-čen hluboce dotkl. Myslí si, že by jeho dobrá nálada, jak ji znám, nebyla pro tento okamžik vhodná.“

Paní Susan Barton, nezávislá právnička, byla hluboce dojata tím, co paní Taj Č'-čen dokázala. Řekla: „Člověk se musí divit, co všechno tato žena učinila. Cestovala po celém světě, poté co zažila tak strašné věci. Ona je vzorem pro ženy na celém světě.“

Paní Taj Č'-čen naznačila, že tuto cenu nezískala jen ona sama. Věří, že by to měla být cena pro Falun Gong, protože Falun Gong učí principy „Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti“. Praktikující Falun Gongu tyto principy následují, aby se zlepšili na nezištné, altruistické lidi. V posledních osmi letech pronásledování Falun Gongu dělali vše pro to, aby lidé poznali lži Komunistické strany Číny. Tato cena zároveň ukazuje, že čím dál víc lidí na světě chápe rozumné chování praktikujících Falun Gongu při jejich odolnosti vůči pronásledování. Paní Taj Č'-čen poděkovala všem, kteří pomáhají praktikujícím Falun Gongu a podporují je.

Na závěr slavnostní hostiny připomněl hostitel všem přítomným, aby paní Taj Č'-čen jakýmkoli způsobem pomáhali a aby vyprávěli její příběh dál.

„Nadace nesobectví“ v Austrálii je nezisková, dobročinná organizace. Její pozitivní vizí je etická, duchovně a psychologicky zdravá Austrálie. Snaží se obrátit negativní jevy, které se projevují jako nečestnost, chamtivost, manipulace, výlučnost, oportunismus a sobeckost. Jejím účelem je také být prostředníkem pro pozitivní sociální změnu ve společenství Australanů.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200705/62454.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200705/39338.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200705/37879p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.