Nový Zéland: „Čínské hnutí za kulturní svobodu“ vyznamenalo Falun Gong „Cenou duchovní víry 2007“

8. dubna 2007 uspořádalo „Čínské hnutí za kulturní svobodu“ v Aucklandu na Novém Zélandu oslavu s předáním „Ceny duchovní víry 2007“. Dr. Jüan Chung-pin, zakladatel tohoto hnutí, řekl, že je to letos poprvé, kdy čínští svobodní intelektuálové ukázali svůj protest proti despotickému panování Komunistické strany Číny, která pronásleduje praktikující Falun Gongu. Mezitím projevili duchovnímu hnutí Falun Gong také úctu. Řekli, že doufají, že touto ceremonií přispějí k tomu, že se probudí svědomí čínských intelektuálů.

Pronásledování spěje vstříc své konečné porážce

Pan Čung Wej-kuang, člen organizačního výboru hnutí, byl hostitelem slavnostního předání cen. Dr. Jüan Chung-pin byl organizačním výborem hnutí pověřen, aby přednesl projev. Řekl, že od konce minulého století až dodnes dochází v obrovské Číně k nejhroznější katastrofě ohledně lidských práv na celém světě. Jedná se o politickou pronásledovací kampaň despotické vlády, která je namířena proti duchovnímu hnutí Falun Gong. Tato politická pronásledovací kampaň hluboce zranila lidské svědomí. Dále řekl, že despotická vláda komunistické strany naplno rozjela celou národní mašinérii, a tak úplně vsadila do hry státní terorismus, jen aby zničila víru praktikujících Falun Gongu. Avšak dodnes nás historie poučuje, že despotická vláda Komunistické strany Číny bude poražena a směřuje již ke své konečné porážce.

Dr. Jüan Chung-pin poznamenal, že kultivující Falun Gongu odporují tyranii pokojným a odvážným způsobem a za to si zaslouží projev úcty. Dále řekl, že vzhledem k tyranii Komunistické strany Číny, která dokonce převyšuje i zákeřnost nacistů, si praktikující Falun Gongu svou silnou vůlí udrželi své právo na víru. Potvrdili tím tak tuto pravdu: brutální násilí nemůže zvítězit nad duchovní vírou.

Podporuje-li člověk Falun Gong, učiní historickou volbu

Pan Čang Er-pching přijal cenu jménem praktikujících Falun Gongu. Předal organizaci kaligrafii od pana Li Chung-č', zakladatele Falun Dafa, která říká: „Oživení čínské božsky inspirované kultury.“

Pan Čang Er-pching ve svém projevu řekl, že byl velmi potěšen, když se dozvěděl, že na znovuoživení čínské kultury a odstraňování Komunistické strany Číny se aktivně podílejí četní potomci císaře Jena a Chuanga, a to jak v Číně, tak i v zahraničí. Čínská civilizace vznikla původně z božsky inspirované kultury, avšak naneštěstí byla Komunistickou stranou Číny potlačena. Teorie, která upřednostňuje násilí a lži a západními civilizacemi je odmítána, je jako příšera, která se roztahuje nad celou obrovskou Čínou a každou živou bytost přísně a násilně kontroluje.

To, že vyšlo „Devět komentářů ke komunistické straně“, jakož i velký trend výstupů ze Strany a jejích přidružených organizací, narušilo základy Komunistické strany Číny. Uznání tradiční kultury každým jednotlivým Číňanem, jakož i snahy „Čínského hnutí za kulturní svobodu“, rozpouštějí Komunistickou stranu Číny vší silou a pomáhají lidem osvobodit se od její kontroly nad svým tělem a duší. Tato kampaň je skutečně kampaní, která Čínu vší silou rozvíjí a znovu objevuje národního ducha.

Pan Čang Er-pching ještě poznamenal, že jakákoliv podpora Falun Gongu od lidí není jen podporou v běžném slova smyslu, nýbrž je to i to, že tito lidé současně učiní historickou volbu.

První vyznamenání od čínských civilistů a intelektuálů

Při předávání vyznamenání panu Čang Er-pchingovi pan Čung Wej-kuang řekl, že je velmi pohnut a že se musí hodně snažit, aby své city ovládl. Velmi si cení praktikujících Falun Gongu a cítí se velice poctěn, že směl přijmout pamětní desku s kaligrafií pana Li Chung-č'.

Pan Čung Wej-kuang řekl: „Vlastně jsme měli vystoupit již tenkrát, když to potlačování Falun Gongu začalo.“

Pan Čung Wej-kuang dále řekl, že jako intelektuál je velice vděčný za to, že může v tomto okamžiku vystoupit, aby předal toto vyznamenání a byl slyšen jeho hlas. On sám sebe považuje za čínského intelektuála se sociálním svědomím.

Svět potřebuje „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“

Paní Fej Liang-jung, členka koordinačního výboru „Čínského hnutí za kulturní svobodu“, řekla ve svém projevu, že Komunistická strana Číny tvrdila, že Falun Gong během tří měsíců vymýtí. Mezitím ale uběhlo téměř osm let a Falun Gong za brutálního pronásledování ještě narostl. To je zázrak! Zázrak Falun Gongu! V Číně jsou miliony Číňanů, kteří praktikují Falun Gong a na různých místech na světě lze vidět mnoho praktikujících Falun Gongu různých ras a jazyků. Poté, co začalo pronásledování, narostl počet praktikujících Falun Gongu v cizině obzvláště rychle. To ukazuje, že Falun Gong nepatří jen Číně, ale celému světu. Čína potřebuje „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“, ale i ostatní svět je potřebuje!

Paní Fej Liang-jung dále řekla, že výstupy ze Strany a jejích přidružených organizací, které byly iniciovány Falun Gongem, uvrhly Komunistickou stranu Číny do velké krize ohledně víry, organizace a moci, což nutí Číňany stále více k tomu, aby se probudili, aby se zbavili svého strachu a osvobodili se od Strany. K dnešnímu dni je to asi 20 milionů Číňanů, kteří vystoupili ze Strany a jejích přidružených organizací. Bude-li to tak pokračovat dál, povede to nevyhnutelně k zániku Strany.

Řekla: „Dnes předává ‚Čínské hnutí za kulturní svobodu‘ Falun Gongu vyznamenání. Není to jen tak nějaké vyznamenání, ale přináší Falun Gongu ze strany hnutí projev úcty a podpory.“

Pan Liou Jang, člen výboru organizace, řekl, že sympatizuje s Falun Gongem, protože vzhledem k úplnému morálnímu propadu čínské společnosti, jsou všichni potomci císaře Jena a Chuanga hluboce znepokojeni. Falun Gong následuje „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“, což je velice prospěšné pro zvýšení morálních měřítek celé společnosti.

Zmínil se také o tom, že všichni praktikující Falun Gongu, se kterými se kdy setkal, jsou čestní a přátelští lidé. Praktikující Falun Gongu skutečně přispěli k pokroku v Číně. Například technologie, která prorazila blokádu internetu Komunistické strany Číny, byla vyvinuta praktikujícími Falun Gongu. To je bezmezná dobročinnost.

Pan Jüan Chung-pin řekl jménem poroty, že vyznamenání „Čínského hnutí za kulturní svobodu“, které bude předáno duchovnímu hnutí Falun Gong, je spojeno i s peněžitou odměnou ve výši 50,000 dolarů, aby vyznamenalo praktikující za jejich přínos k uchovávání lidských práv, víry a svobody a projevilo úctu jejich nebojácnosti, kterou ukázali v odporu proti tyranii. Pan Fang San-jüe, koordinátor Asociace Falun Dafa Nového Zélandu, přijal šek jako reprezentant praktikujících Falun Gongu.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200704/38940.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200705/37502p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.