USA/Washington, D. C.: Shromáždění v hlavním městě USA podpořilo 20 milionů vystoupení z Komunistické strany Číny

Li Ťing-fej, reportér Ming-chuej

24. března 2007 se na Capitol Hill, v hlavním městě USA, konalo shromáždění lidí z New Yorku, Filadelfie, New Jersey a Washingtonu, D. C., aby podpořilo 20 milionů prohlášení o vystoupení z Komunistické strany Číny, Komunistické ligy mládeže a Komunistických mladých pionýrů. Více než 10 čínských a západních řečníků objasnilo, proč stojí Komunistická strana Číny (KS Číny) před svým zánikem a dodávali lidem odvahu, aby z ní vystoupili kvůli své vlastní bezpečnosti.

Shromáždění

Pan Li Ta-jung, mluvčí Celosvětového servisního centra pro výstup Číňanů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací, řekl, že kořeny zlé Komunistické strany Číny již byly vytrhnuty a ona se každým okamžikem může zhroutit.

Paní Wu, z Koalice na vyšetřování pronásledování Falun Gongu, hovoří o nových důkazech pro loupeže orgánů živým praktikujícím Falun Gongu, které provádí Komunistická strana Číny.

Lidé čtou informační materiály a dozvídají se fakta o pronásledování Falun Gongu

Loupeže orgánů živým praktikujícím Falun Gongu, které provádí KS Číny

Paní Wu, z Koalice na vyšetřování pronásledování Falun Gongu (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China, CIPFG), hovoří o nových důkazech pro loupeže orgánů živým praktikujícím Falun Gongu, které provádí KS Číny.

Paní Wu řekla: „12. února 2007 byla založena Koalice na vyšetřování pronásledování Falun Gongu v Číně, a to v Austrálii, Asii, Evropě a Americe. Politici, média a organizace pro lidská práva z různých zemí projevili obavy a odsoudili loupeže orgánů živým praktikujícím Falun Gongu. Někteří politici a organizace navrhli bojkot Olympijských her v roce 2008 v Pekingu, pokud Čína nezastaví toto hrůzné pronásledování.“

CIPFG oznámila: „Zabíjení a loupeže orgánů se nebudou konat současně s olympijskými hrami, které respektují základní lidská práva.“

Právnička varovala média v Číně před zapletením se do pronásledování Falun Gongu

Dr. Terri Marsh, právnička pro lidská práva a předsedkyně Human Rights Law Foundation, varovala média v Číně před zapletením se do pronásledování Falun Gongu.

20. ledna 2006 podala Dr. Terri Marsh pro pět praktikujících Falun Gongu žalobu na Ústřední čínskou televizi (CCTV) za mučení, genocidu a jiné zločiny proti lidskosti u Okresního soudu Spojených států, jižní okres státu New York. Podle Dr. Terri Marsh dala čínská televize CCTV možnost působení síti lží o Falun Gongu, které posilují veřejnost, policii a ostatní bezpečnostní složky v Číně v provádění zla. CCTV podněcuje lidi k tomu, aby praktikující neprávem zatýkali, mučili, zavírali a nutili je pomocí policejních výslechů bez právního podkladu a mučením a dalšími brutálními formami vymývání mozku a indoktrinací k tomu, aby se vzdali své víry. V mnoha případech došlo k exekuci praktikujících, kteří se Falun Gongu nezřekli. V posledních dvou letech shromáždila Dr. Terri Marsh spoustu důkazů.

Dále Dr. Terri Marsh řekla, že čínská televize CCTV spáchala úplně stejné zločiny, za které bylo několik nacistických válečných zločinců popraveno. Bez CCTV a jiných propagandistů v Číně by takoví Ťiang Ce-minové, Lou Kanové a Li Lan-čchingové neměli nikoho, kdo by jejich příkazy k vyhlazení Falun Gongu v Číně prováděl.

Řekla, že ti, kteří se podílejí na propagandě proti Falun Gongu, musejí počítat s těžkými právními trestními opatřeními, jako jsou doživotní vězení, dlouholeté tresty odnětí svobody, nebo dokonce tresty smrti. Poukázala na to, že nemá žádnou platnost hájit se argumenty, že museli plnit rozkazy nadřízených. Faktem je, že žádný člověk, který plní příkazy své vlády nebo svého nadřízeného, není zbaven zodpovědnosti za své zločiny.

Vystoupení z KS Číny zachraňuje svědomí čínských lidí a pomáhá jim přemýšlet o jejích zločinech

Pan Wej Ťing-šeng, prezident Demokratické koalice zahraničních Číňanů, zaslal shromáždění dopis na podporu, ve kterém stálo: „Vystoupení z KS Číny opravdu zachraňuje svědomí čínských lidí a pomáhá jim přemýšlet o jejích zločinech. Také pomáhá čínskému lidu zbavit se svého strachu z KS Číny. Číňané takto poznávají, že KS Číny není totéž co Čína.“

Pan Čang Tchien-liang, novinář z The Epoch Times, řekl, že je to vůle boží, když se KS Číny zhroutí a že každý její člen bude v nebezpečí. Tázal se: „Kdyby KS Číny neměla tolik členů, odvážila by se pak provádět takové zločiny a zabít tolik lidí?“ Řekl, že všichni její členové jí napomáhají v páchání zločinnosti. Pokud se tedy k ní neobrátí zády, budou i oni spoluviníky napáchaných zločinů a ponesou také zodpovědnost.

Otázka, která se stala novým pozdravem v Číně: „Už jsi vystoupil?“

Pan Čang Chaj-lien, z Celosvětového servisního centra pro výstup Číňanů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací ve Washingtonu, D. C., řekl: „Počet prohlášení o vystoupení z KS Číny velmi rychle narostl a informace vztahující se k vystoupení se v Číně šíří čím dál víc. Od loňského prosince zveřejnilo prohlášení o vystoupení na webové stránce milion lidí. Počet prohlášení o vystoupení se zvyšuje den ze dne, z 20 na 30 tisíc, z 30 na 40 tisíc a dosáhl celkového počtu 20 milionů.“

Pan Čang Chaj-lien dále řekl: „Všichni dobrovolní pracovníci v Celosvětovém servisním centru mají zjevný pocit, že se Číňané mění; mnozí z nich jsou velmi rychle přesvědčeni, že musí vystoupit. Jeden občan z Kuang-čou řekl, že Číňané se jeden druhého ptají, když se potkají na ulici: ‚Už jsi vystoupil?‘“

Jeden novinář měl rozhovor s jedním Číňanem ze Šanghaje, který obchoduje v Americe. Tento pán si vyslechl všechny projevy na shromáždění a novináři sdělil, že slyšel o hnutí vystupování z KS Číny přes internet, když byl v Číně. Dokonce mu přišel do kanceláře fax týkající se „Devíti komentářů ke komunistické straně“. Řekl, že o tom ví mnoho Číňanů. Avšak nenapadlo ho, že by tady v Americe narazil na takovéto shromáždění. Pořídil si fotografie ze shromáždění a poprosil Celosvětové servisní centrum, aby mu poslali jeden exemplář „Devíti komentářů ke komunistické straně“ a další informační materiály.

Jeden student z Univerzity George Mason řekl, že je šťastný, že přišel na toto shromáždění. Z transparentů se dozvěděl o „Devíti komentářích ke komunistické straně“ a o hnutí vystupování z KS Číny. Jako student studující mezinárodní záležitosti řekl, že se tímto bude zabývat.

Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200703/36992.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.