Pamätajme si tento slávnostný deň – 13. máj – Svetový deň Falun Dafa

od Li Č'-čching

(Clearwisdom.net) Existujú mnohé nezabudnuteľné dni v živote človeka, ale niektoré z nich majú osobitný, jedinečný význam. 13. máj je takýmto dňom pre praktizujúcich Falun Dafa na celom svete.

13. mája 1992 zakladateľ Falun Dafa, pán Li Chung-č’, predstavil po prvýkrát na verejnosti Falun Gong – na severovýchode Číny, v meste Čchang-čchun, provincii Ťi-lin. Počas nasledujúcich dvoch rokov pán Li Chung-č’ uskutočnil 61 seminárov po celej Číne a zniesol početné utrpenia. Študenti získali obrovské pozitívne účinky na fyzickom a psychickom zdraví, zvýšili si svoju cnosť a morálny charakter. Pomocou ústneho šírenia sa Falun Gong za sedem rokov rozšíril do viac ako tridsiatich krajín a do roku 1999 pritiahol v Číne 100 miliónov kultivujúcich. Prvý rok po prenasledovaní Falun Gongu, v roku 2000, sa praktizujúci Falun Dafa na celom svete rozhodli ustanoviť 13. máj ako „Svetový deň Falun Dafa“ na pamiatku šírenia Falun Dafa, aby objasnili pravdu ďalším ľuďom a ukázali, že Falun Gong sa slobodne praktizuje na celom svete.

Na druhej strane, deň Falun Dafa nepatrí iba praktizujúcim Falun Dafa. Hlboké princípy Falun Gongu, jeho pozitívny dopad na zdravie, spôsob akým podnecuje praktizujúcich, aby sa stali lepšími ľuďmi a hlboký význam podstaty Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti pre ľudí na celom svete zaiste spôsobí, že ľudstvo v budúcnosti ocení zmysel dňa Falun Dafa.

Počas tisíc rokov čínskej kultivačnej kultúry sa prejavili všetky druhy nadprirodzených javov, teórií a techník. Avšak podstata toho, čo kultivačná prax skutočne je, jej dôvod, ako vystúpiť a schopnosť vysvetliť nadprirodzené schopnosti, ktoré sa prejavujú, zostávajú záhadou pre väčšinu ľudí. Väčšina ľudí na svete zabudla na kultivačnú prax a práve teraz pán Li Chung-č’ predstavil Falun Gong. Hovorí o vesmírnych princípoch Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti, a odhaľuje tajomstvá, ktoré kultivujúci hľadali tisícky rokov, ale ktoré nemohli nájsť. Preto sa Falun Gong veľmi rýchlo rozšíril a praktizujúci Falun Gongu dokážu byť takí pevní, keď čelia obrovským ťažkostiam. Falun Gong je cesta, pomocou ktorej dokáže ľudstvo rozpoznať pravdu vesmíru, potenciál ľudského tela a hodnotu kultivácie.

V posledných 15 rokoch sa Falun Gong rozšíril po celom svete. Nech ho Čínska komunistická strana (ČKS) akokoľvek očierňuje, nepopierateľným faktom je, že táto prax veľmi pomohla ľuďom v zlepšení ich zdravia a v bytí lepšími ľuďmi. Podľa prieskumu o zdraví uskutočnenom v Pekingu v roku 1998, spomedzi 12 731 praktizujúcimi Falun Gongu malo 93,4% pred kultiváciou choroby a 99,1% z nich sa výrazne zlepšilo zdravie potom, čo začali s kultiváciou. Keď sú ľudia na svete postavení pred nezvládnuteľné zdravotné výdavky a hľadajú náhradné spôsoby na udržanie svojho zdravia, obrovský účinok Falun Gongu vo vyliečení chorôb a v udržaní ľudí v dobrej kondícii predstavuje pre svet dobré riešenie s veľkým potenciálom.

Dnešní ľudia prikladajú veľký význam materiálnym veciam a ignorujú duchovný rast. Ich morálka sa stáva viac a viac skazená, spoločnosť sa demoralizuje a zločiny a korupcia sú bežnými javmi. Ľuďom chýba čoraz viac zmysel pre bezpečnosť a spoločenské konflikty a nestabilita vytvárajú viac a viac problémov. Mnohé pokrokové civilizácie zoslabli a upadli kvôli morálnej korupcii, avšak v niektorých prípadoch sa objavujú veľmi cnostní ľudia, ktorí napravujú myšlienky ľudí a znovuobnovujú spoločnosť. Ľudia, ktorí skutočne rozumejú súčasnej situácii čínskej spoločnosti si všetci uvedomujú, že upadajúci morálny štandard priviedol Čínu do veľmi nebezpečného stavu. Akákoľvek civilizácia sa môže rozpadnúť, keď sa jej morálka zrúti. Falun Gong sa šíri v tejto chvíli ako veľkolepá pravda. Výbor pre Čínske fyzické vzdelávanie (pod Oddelením štátneho ministerstva) vydal v roku 1998havarijný protokol, konštatujúc, že Falun Gong „prospieva storakým spôsobom a ničím neškodí“ duchovnej civilizácii, všeobecnému zdraviu a sociálnej stabilite. Keď boli ľudia tak veľmi znepokojení morálnym úpadkom a spoločenskou korupciou, Falun Gong poukázal na jediné možné riešenie: zvýšenie cnosti pomocou kultivácie.

V posledných siedmich rokoch prenasledovania praktizujúci nenásilným spôsobom objasňovali pravdu. Je to také kruté prenasledovanie, taká veľká skupina prenasledovaných ľudí a tak dlho odolávali takouto pokojnou metódou; to je nebývalé v histórii, obzvlášť v dlhej histórii ozbrojenej rebélie čínskych ľudí. Toto je len pokojný odpor. Ľudia uvidia túto historickú skutočnosť jasnejšie a jasnejšie: Aký obdivuhodný je tento pokojný odpor Falun Gongu!

Vyššie uvedený krátky popis môže pomôcť ľudom pochopiť Falun Gong, zmysluplný význam jeho rozšírenia sa po celom svete a pomôcť im pochopiť, prečo praktizujúci Falun Dafa oslavujú 13. máj, „Svetový deň Falun Dafa.“ Veríme, že cez túto históriu prenasledovania čoraz viac ľudí objaví skutočný hlboký vnútorný zmysel Falun Gongu. V tento deň budú ľudia hovoriť: „Toto je pamätný deň pre celý svet. Pamätajme si ho.“

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/16/73333.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.