Příběhy starověké Číny: Ušlechtilá nabídka obětovat vlastní život zasáhla srdce nepřítele

Sün Ťü-po byl muž ušlechtilého charakteru, který žil na východě za vlády císaře Chan-wa v období dynastie Chan. Sün Ťü-po se vydal na dalekou cestu, aby navštívil svého nemocného přítele. Zrovna když tam dorazil, na město zaútočila etnická skupina Siung-nu. Nemocný přítel mu řekl: „Umírám. Měl by sis pospíšit a utéct.“ Sün Ťü-po odpověděl: „Ušel jsem takovou dlouhou cestu, abych tě navštívil, a ty mě vyzýváš k odchodu. Já, Sün Ťü-po bych nikdy jen tak neprahnul po něčem jen proto, abych zůstal naživu.

Krátce poté do města vtrhla nepřátelská vojska. Zeptali se Sün Ťü-pa: „Když naše vojska vstoupila do města, bylo úplně vylidněné. Kdo jsi, že si troufáš zůstat zde sám?“ Sün Ťü-po odpověděl: „Můj přítel je nemocný. Nemohl jsem ho opustit. Raději bych obětoval svůj život výměnou za jeho.“

Vojáci si mezi sebou řekli: „Jsme lidé bez loajality, dnes ale jsme svědky opravdové oddanosti.“ Následkem toho odtáhli svá vojska z města a vrátili se domů. Město zůstalo nepoškozené.

Když uzavíráme přátelství s ostatními, je důležité, abychom zdůraznili loajalitu. Přátelství by nemělo záviset na tom, zda jsme bohatí, šlechetní, chudí, uznávaní. Ani by na něj nemělo mít vliv, zda jsme zdraví, umíráme, trpíme problémy či prožíváme štěstí. Namísto toho loajalita se posuzuje podle toho, zda jsme schopni kvůli přátelství riskovat. Je důkazem moudrosti být schopen obětovat vlastní život proto, abychom pomohli ostatním. Mimoto je to projev opravdovosti a upřímnosti.

Zdroj: www.clearharmony.net/articles/200511/299927p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.