Dánsko: Druhé největší dánské město se chystá ukončit přátelství s čínským městem Charbin

Arhus, druhé největší dánské město, nedávno uvažovalo ukončení svého přátelství s Charbinem, hlavním městem provincie Chej Lung Ťiang v Číně. Tato záležitost se stala předmětem diskuse z důvodu, že Arhus se dozvěděl o obviněních z porušování lidských práv v Charbinu. Charbin je místem, kde zločiny páchané na praktikujících Falun Gongu jsou nejbrutálnější; to zahrnuje i odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu. To vyvolalo největší odpor. Budoucnost těchto dvou měst se stala předmětem obecného zájmu.

Všechna média v Arhusu rozsáhle a důkladně informovala o porušování lidských práv v Číně. Největší dánské noviny „Jutland Post“, které sídlí v Arhusu, místní televizní a rádiové stanice a noviny informovaly o krutém porušování lidských práv a zločinech odebírání orgánů živým lidem, které se děje v čínském Charbinu.

Zmrazení přátelství s Charbinem

V článku „Nestabilní vztah mezi sesterskými městy“ z 9. února 2007 v „Jutland Post“ bylo uvedeno:

Bylo to právě kvůli masakru na Tchien-an-men, že Arhus zmrazil své přátelství se svým sesterským městem v Číně. Nicolai Wammen, starosta Arhusu, řekl: „Pokud diskuse o pošlapávání lidských práv v Číně teď vyústí v ukončení vztahu mezi Arhusem a Charbinem, bude to jen odpověď historie. Arhus ukončil vztah s Charbinem již v době masakru na Tchien-an-men. Vztah mezi těmito dvěma městy byl obnoven na doporučení Ministerstva zahraničních věcí v Dánsku až v roce 1993 a 1994.“

Persekuce laskavých lidí nemůže být akceptována

Podle svědectví zveřejněných na webové stránce „China Human Rights“ jsou mnohé zločiny páchané v Charbinu obzvlášť kruté. Tato svědectví naznačila, že praktikující Falun Gongu jsou mučeni a zabíjeni použitím mnohých metod, například jsou zabíjeni týráním, znásilněním, elektrickým proudem, což bylo zmíněno v dopise starostovi. Současně autoři webové stránky „China Human Rights“ napsali dopisy politikům v mnohých městech, kde jsou naplánovány výbory. To podnítilo zájem politiků levého křídla z vedení města, strany, která je v Dánsku u moci a liberální strany. Ti požádali starostu o důkladné vyšetření těchto obvinění, aby se ukázalo, zda jsou pravdivá.

Bunyamin Simsek, mluvčí levice, řekl: „Musíme kontaktovat vládní orgány a organizace, které zjistili o této záležitosti více. Pokud mohou do určité míry potvrdit, že tato zvěrstva zmíněná v dopise se skutečně dějí, budeme na to muset reagovat.“ Bunyamin Simsek zdůraznil, že strana levého křídla nemůže akceptovat persekuci mírumilovných a laskavých lidí a jejich organizace.

Vládní úředníci Arhusu byli šokováni obviněním, že mučení a obzvlášť odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu se objevilo v Charbinu, jejich sesterském městě. Pokud jsou tato obvinění pravdivá, politici zastávají různé názory na to, jak by Arhus měl reagovat na tuto záležitost.

Někteří politici si myslí, že pokud jsou tato obvinění pravdivá, ať už do jakékoli míry, Arhus musí okamžitě ukončit vztah s Charbinem. Jiní jsou však toho názoru, že by město mělo vyvíjet tlak na režim Komunistické strany Číny.

Rabin Azad Ahmad, z radikální strany, řekl: „Když osobní integrita tvého přítele není dobrá, nemůžete jednoduše říci: ‚Už s Tebou nebudu mluvit.‘ Od skutečného přítele se nejprve požaduje, aby se pokusil, jak jen může, ovlivnit druhou stranu. Je to stejné, když jsme založili přátelství s městem, měli bychom to také tak udělat.“ Dále řekl: „Samozřejmě, musíme na tato obvinění reagovat. Musíme je vyšetřit a musíme kontaktovat čínské úřady. Pokud jsou tato obvinění pravdivá, nemůžeme je akceptovat. Pokud (Komunistická strana Číny) stále půjde svou cestou, musíme s nimi náš vztah zmrazit.“

Starosta požádal o vyšetřování záležitosti

Nicolai Wammen, starosta, již požádal Ministerstvo zahraničních věcí o vyšetřování této věci. Současně o tom diskutoval s Flemmingem Knudsenem, svým asistentem, vysoce postaveným úředníkem, který je zodpovědný za kulturu. Ten právě navštívil Charbin.

Fleming Knudsen řekl: „Tato obvinění jsou velmi závažná. Pokud jsou pravdivá, je jisté, že již do Charbinu nepojedu. Pokud se prokáže, že pošlapávají lidská práva, musíme s nimi náš vztah ukončit. Nechceme sesterské město, kde jsou porušována lidská práva.“

Marc Perera Christensen, z konzervativní strany, si myslí, že lidé jsou touto věcí znepokojeni. „I kdyby tato obvinění byly jen klepy, ale kdyby se i jen trochu dotýkali skutečnosti, stále pro nás má smysl diskutovat o tom, zda bychom měli považovat Charbin za naše sesterské město. Pokud se tak strašné věci dějí v Charbinu, neměli bychom ho brát za sesterské město. Jak se jinak můžeme postavit tváří v tvář před naše občany a Číňany, kteří unikli z autarkie a Arhus se stal jejich domovem? Jak to můžeme ospravedlnit sami před sebou?“ Pobídla vedení města, aby o věci jednalo, aby získalo nějaké objasnění pravdy.

Dále řekla: „Měli bychom spolupracovat s organizacemi, které monitorují Čínu, jako například International plenary indulgence, Červený kříž a mezinárodní organizace první pomoci, které věnují pozornost věcem jako je mučení a lidská práva. Pokud tato věc existuje, budeme náš vztah zvažovat. Například nebudeme považovat Charbin za naše sesterské město. Avšak stále budeme kvůli tomu projevovat jisté znepokojení.“

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200702/60480.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200703/38392.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.