Shromáždění ve Švédsku a Norsku: Vystupte z té zlé Komunistické strany Číny

19. a 20. prosince 2006 Číňané a lidé ze Západu, kteří podporují lidská práva v zemích severní Evropy, uspořádali průvody a shromáždění v Oslu a ve Stockholmu. Vyjádřili tak podporu 16 milionům Číňanů, kteří vystoupili z Komunistické strany Číny (KS Číny) a jejích přidružených organizací. Paní Ťiang-chung a pan Li již z KS Číny vystoupili. Oba na shromážděních přednesli projevy, ve kterých vyprávěli o své zkušenosti s vystoupením z KS Číny.

Paní Ťiang-chung na shromáždění řekla: „Jmenuji se Ťiang-chung. Před 41 lety, když jsem studovala na Univerzitě Čching-chua v Pekingu, jsem z nevědomosti vstoupila do KS Číny a stala se jejím členem. Díky 10 let trvající Velké kulturní revoluci jsem si uvědomila, čím KS Číny skutečně je. Cítila jsem, že mě podvedla.

V pozdních nočních hodinách 4. července 1989, kdy došlo k incidentu na náměstí Tchien-an-men, jsem se právě nacházela přímo před Pekingským centrem první pomoci vedle náměstí Tchien-an-men. Na vlastní oči jsem viděla, jak mladí vojáci nesou nabité pušky a pospíchají na náměstí Tchien-an-men, aby vykonali příkaz zabít své bližní. Také jsem na vlastní oči viděla, jak armáda KS Číny střílí na studenty a občany, a tak je zabíjí.

Když jsem stála tváří v tvář těmto krutým faktům, cítila jsem se jako členka KS Číny velmi zahanbeně. Mé svědomí mě dovedlo k tomu, že jsem otevřeně prohlásila, že vystupuji z KS Číny. Napsala jsem své prohlášení velkými znaky na plakátek. Poté jsem byla několika způsoby pronásledována. O půlnoci policie vtrhla do mého domu, prohledala ho, zabavila mi majetek a uvěznila mě. Nelegálně mě vyslýchali, bili, elektrickým obuškem mi dávali elektrické rány, vyloučili mě z KS Číny a zastavili mi plat.

Účelem mého vystoupení z KS Číny v té době bylo utišit své svědomí a držet se stranou od krvavé diktatury. V roce 2004 noviny The Epoch Times vydaly redakční články nazvané ‚Devět komentářů ke komunistické straně‘. Poté co jsem si je pečlivě přečetla, jsem do hloubky pochopila, jak zlou povahu má KS Číny. Ještě jednou jsem slavnostně prohlásila na webové stránce Ta-ťi-jüan, že vystupuji z KS Číny a jejích přidružených organizací. Jsem hrdá na to, že jsem jednou z 16 milionů lidí, kteří tak učinili.

Vím, že když jsem vstoupila do KS Číny, složila jsem pod její krvavou vlajkou přísahu. Proto jsem byla označena zlou značkou. Když člověk udělá prohlášení na webové stránce Ta-ťi-jüan, tato zlá značka může být odstraněna. Až bohové zničí KS Číny, nebudu v tom zahrnuta. Jsem dnes tady, abych promluvila ke svým krajanům. Prosím, co nejdříve vystupte z KS Číny a jejích přidružených organizací, protože 16 milionů lidí již šlo příkladem. Tím, že to uděláte, navždy ze sebe setřesete zlý přízrak KS Číny a budete mít zářivou a překrásnou budoucnost.“

Na shromáždění pan Li, Číňan žijící ve Švédsku, ve svém proslovu řekl: „Jen díky tomu, že jsem si přečetl ‚Devět komentářů ke komunistické straně‘, jsem povahu zlé KS Číny zcela prohlédl. Cítím se zahanben, že jsem do ní vstoupil. Děkuji The Epoch Times, které nám daly příležitost otevřeně z KS Číny vystoupit. Před dvěma lety jsem poslal své prohlášení o tom, že vystupuji z KS Číny na webovou stránku Ta-ťi-jüan a zcela jsem se tak od zlé KS Číny oddělil.

Povaha KS Číny je nelidská a zlá. Aby podváděla lidi a dosáhla svého záměru pronásledovat Falun Gong, zinscenovala ‚sebeupálení na Tchien-an-men‘, díky čemuž jsem uviděl zlou tvář darebné strany ještě jasněji. Pamatuji si na to, že v den incidentu ‚sebeupálení na Tchien-an-men‘ mi šéf s naléhavostí řekl, jen co jsem přišel do práce: ‚Nechoď dnes na Tchien-an-men, bude od 10 hodin pod stanným právem.‘ Později jsem se cítil velmi rozhořčen, když jsem viděl, jak lži podváděly veřejnost. Protože Tchien-an-men byl už prostorem, který byl uzavřen pod stanným právem, nikdo neměl dovoleno dojít ani na jeho okraj. Jen v případě, že se předem domluvil. Proč by tam mohlo přijít jen pár lidí, kteří se tam podpálili a kameraman? Kromě toho, ten muž byl popálen takovým způsobem, že plastová láhev od Coca-Coly mezi jeho nohama zůstala v dobrém stavu. Všichni o tom přemýšlejte: bylo to možné? Fiktivní lži měly plno skulin a darebná povaha KS Číny se tak zcela odhalila. Šokovalo mě to a začal jsem jasněji uvažovat. KS Číny není jen strana korupce a zabíjení, ale také strana podvodníků.

Více a více Číňanů se nyní probudilo, poté co si přečetli ‚Devět komentářů ke komunistické straně‘. Kvůli mediální blokádě KS Číny nemá mnoho lidí přístup na internet. Počet lidí, kteří vystoupili z KS Číny, ve skutečnosti daleko přesahuje 16 milionů. Někteří napsali svá prohlášení o vystoupení z KS Číny na veřejných místech a někteří na čínskou měnu. Někteří ho napsali, když cestovali do ciziny.“

Na závěr svého proslovu pan Li vyzval Číňany, aby co nejdříve vystoupili z KS Číny a nenechali se s ní pohřbít.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200612/58449.html
Anglická verze: http://en.clearharmony.net/articles/200612/37189p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.