Kanada: Občané Toronta se shromáždili, aby podpořili 17 milionů výstupů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací

6. ledna 2007 dobrovolní pracovníci z Celosvětového centra pro výstup Číňanů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací uspořádali v Čínské čtvrti shromáždění, aby oslavili a podpořili 17 milionů výstupů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Někteří Číňané se při této příležitosti podělili o své názory na Komunistickou stranu Číny a o svém vystoupení z ní. Dobrovolní pracovníci Celosvětového centra také rozdávali kopie „Devíti komentářů ke komunistické straně“ a další materiály.

Do 6. ledna 2007 díky webové stránce The Epoch Times vyjádřilo své přání vystoupit z Komunistické strany Číny 17.118.000 Číňanů. Paní Wang, která pracuje v Celosvětovém centru v Torontu, ke shromáždění řekla: „Podle statistik Komunistické strany Číny docházelo v Číně v roce 2005 každých šest minut k protestům [bojům civilistů za jejich lidská práva]. V roce 2006 to bylo pravděpodobně ještě více lidí. Mnoho civilních skupin v Číně poslalo do The Epoch Times celé seznamy lidí, kteří se rozhodli vystoupit z Komunistické strany Číny. Jeden důstojník armády ve svém vyjádření k vystoupení napsal: ‚Už mě dlouho znepokojovala otázka, zda muži a ženy v uniformě jsou protestujícími občany nebo jsou to jen nástroje v rukách komunistického režimu. Díky svým příbuzným jsem se dozvěděl, že Komunistická strana Číny je zlá a brutální a že dokonce páchá zločiny jako je loupež orgánů živým lidem, jenom kvůli ziskům. Proto jsem se rozhodl, že vystoupím. Současně i má žena a dcera se rozhodly, že vystoupí z Komunistické ligy mládeže. Jako muž v uniformě namířím svou zbraň na zlovolnou Stranu, pokud to bude lid vyžadovat.‘“

Paní Wang dále řekla: „Pokaždé, když Komunistická strana Číny spáchá zločin, například jako nedávno to zabití v provincii Kuang-tung, loupež orgánů živým praktikujícím Falun Gongu či zatčení a tajný proces proti právníkovi Kao Č'-šengovi, podněcuje Číňany k tomu, že ji čím dál více pranýřují a čím dál více zemí a organizací pro lidská práva v cizině ji odsuzuje. Například v roce 2006 povstali pánové Edward McMillan-Scott, viceprezident Evropského parlamentu, David Kilgour, bývalý státní tajemník kanadského Ministerstva zahraničí pro Asii a Tichomoří, kanadský premiér Stephen Harper a Australská koalice na vyšetření pronásledování Falun Gongu v Číně, jeden po druhém, aby řekli své ‚Ne‘ k těmto zločinům Komunistické straně Číny.“

Pan Li ve svém projevu řekl: „Číňané už nemohou déle snášet zločiny páchané Komunistickou stranou Číny. Hlasy odporu ve společnosti dosáhly kritického bodu. V Číně se nadávání na Komunistickou stranu Číny stalo všeobecným zvykem. Bez ohledu na věk, pohlaví, etnikum, náboženskou příslušnost či sociální stav, všichni lidé ji zatracují a dokonce i ti zkorumpovaní úředníci na Komunistickou stranu Číny nadávají a říkají, že se brzy zhroutí.“

Jeden novinář se dotazoval paní Wang, která má v Celosvětovém centru na starosti telefonní číslo, na které lidé volají se žádostí o vystoupení z Komunistické strany Číny. Řekla, že čím dál více lidí na toto číslo volá. Za jeden pracovní den je to průměrně 100 Číňanů, kteří chtějí vystoupit.

Paní Wang vyprávěla dvě historky, které se jí nedávno přihodily:

„Z Číny telefonoval jeden žák střední školy. V jeho škole nyní naverbovali pět jeho spolužáků, aby vstoupili do Komunistické ligy mládeže, a on si nebyl jistý, jestli by měli vstoupit. Řekla jsem mu, že nyní lidé z Komunistické strany Číny vystupují, aby nevstupovali. Poprosila jsem ho také o číslo na jeho učitelku. Zavolala jsem jí a řekla jsem jí o pokročilém vystupování z Komunistické strany Číny. A jeho učitelka se okamžitě rozhodla pro vystoupení z Komunistické ligy mládeže a pak mi poděkovala.“

„Telefonoval jeden Číňan a ptal se, k čemu je dobré to číslo, které nachází na čínských bankovkách. Řekla jsem mu, že toto číslo je k tomu, aby podpořilo lidi při jejich rozhodnutí vystoupit z Komunistické strany Číny. Ten muž mi na to řekl: ‚Víte kdo já jsem? Jsem policejní důstojník.‘ Odpověděla jsem mu, že policie vždy hrála roli nešťastného obětního beránka u všech minulých politických hnutích. Navrhla jsem mu, aby také vystoupil ke svému vlastnímu prospěchu. Také jsem mu řekla vyjádření jedné své spolužačky, která je v Číně policejní úřednicí: ‚My jsme jen jako pes, kterého vycvičil Ťiang Ce-min. Musíme zaútočit na každého, na koho zaútočit přikáží.‘ Volající účastník jen vzdychl a hovor ukončil.“

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200701/59052.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200701/35803p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.