Vykročit z lidského způsobu uvažování

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Často vidívám své rodiče se hádat. Jejich argumenty jsou obvykle založeny na uvažování běžných lidí. Moje máma, také praktikující Falun Dafa, má na pohled obvykle pravdu.

Když táta používá vulgární výrazy nebo není racionální, máma říkává: „Pokud se mýlím, můžeš říct, co chceš. Neobviňuj mě z toho, že nemám pravdu, když ji mám.“

Když se hádají, zkouším mezi nimi dělat prostředníka. Neustále se divím, proč se máma neosvítí a nehledá uvnitř. Proč se drží lidské logiky a pokračuje v hádce?

Jednou jsem uklízela dům a byla s výsledkem docela spokojená. Když moje sestra přišla večer domů, začala na mě křičet, že jsem ten úklid odbyla. A víc a víc přitom zvyšovala hlas.

Byla jsem podrážděná a pomyslela si: „Do úklidu jsem dala spoustu energie, ale ty s tím nejsi spokojená. Proč jsi to radši neudělala sama?“ Ona si přitom nepřestávala stěžovat.

Uvědomila jsem si, že se podobně jako máma držím lidského uvažování.

Mistr řekl:

„Je jedno, jaký konflikt se vynoří, je jedno, co se stane, tak jsem vám řekl, že ti dva, u nichž ke konfliktu došlo, mají hledat příčinu sami u sebe, kromě toho musí ten třetí také o sobě sám přemýšlet, proč ho nechali, aby to viděl. Ani nemluvě o tom, že on sám v tom konfliktu přímo vězí. Pročpak člověk nekultivuje sám sebe?“ (Vyučování Fa na konferenci Fa v Chicagu, 23. 5. 2004)

Byla jsem svědkem tolika hádek mých rodičů, ale nikdy jsem se přitom nedívala dovnitř. Moje jediná myšlenka byla pomoci urovnat konflikt. Máma se měla zjevně dívat dovnitř, aby se zlepšila, ale protože jsem byla u toho, neměla jsem přemýšlet i o sobě? Nepřijala jsem to a místo toho si myslela, že dovnitř by se měla dívat ona.

Nyní rozumím tomu, že konflikt se objeví na určitém stupni naší kultivace. Když používám lidskou logiku na měření věcí, mohu mít pravdu. Je mé srdce pohnuté, když mi jiní křivdí a stěžují si na mě? Dokážu překročit lidské představy toho, kdo má pravdu a kdo ne, abych si zlepšila charakter?

Jakmile jsem si to uvědomila, ucítila jsem, jako kdyby mi ze srdce spadl kámen. Jsem vděčná, že mi rodiče a sestra dali tyto příležitosti, abych si zvětšila srdce a zlepšila se. Jsem vděčná Mistrovi za jeho soucitné uspořádání!

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/9/407456.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/16/185536.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.