Scény v jiných dimenzích týkající se naléhavosti spásy lidí

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Každý praktikující Falun Dafa ví o naléhavosti záchrany lidí. Bylo nám to znovu zdůrazněno nedávnými událostmi okolo pandemie viru Komunistické strany Číny (koronaviru). Následující text popisuje některé scény, které praktikující viděli nebeským okem v jiných dimenzích.

Tragická scéna

Paní Lin viděla, že asi 70 až 80 % lidí na světě, včetně těch, kteří se zdáli být praktikujícími, se nakazilo virem. Zdá se, že virus čeká na povel. Když nastane čas, dojde k náhlému opětovnému propuknutí nákazy. V této scéně infikovaní lidé zemřeli během několika hodin nebo někdy měli příznaky jeden až dva dny dopředu. Všichni ti, kteří se nakazili virem, zemřeli. Ti, kteří měli méně karmy, trpěli méně, zatímco ti, kteří si nashromáždili velké množství karmy, zemřeli s velkou bolestí.

Nástup viru byl tak náhlý, že nebyl čas jít do nemocnice a každá oblast byla v karanténě. Silnice byly lemovány mrtvými těly lidí, kteří se snažili najít pomoc. Virus je zahubil bez ohledu na pohlaví, věk či povolání.

Když paní Lin tyto scény viděla, řekla, že se cítí velmi sklíčená, a že svůj smutek, který přetrvává dodnes, nedokáže vyjádřit slovy. Zmínila se také o dalších katastrofách, jako jsou povodně, sucha, války, kobylky, hladomor a vysoké teploty, které propuknou velice brzy.

Lidé se dychtivě snaží získat spásu

Chvíli poté, co se paní Lin usadila 24. května 2020 časně ráno k meditaci, uviděla kolem sebe procházet mnoho lidí. Byli oblečeni v moderním oblečení, které vypadalo ošuntěle a šedě. Všichni vypadali tak depresivně a šedě jako jejich oblečení. Když si všimli paní Lin, klekli si a prosili: „Pomozte nám! Prosím, pomozte nám!“ Přišlo také několik dalších lidí, také si klekli, klaněli se a s rukama v heshi prosili: „Zachraňte nás! Zachraňte nás!“

Paní Lin vypověděla, že se jí tato scéna opakovala ještě několik následujících dní a pokaždé jí začaly téct slzy. Několik let chodí s praktikujícími objasňovat lidem fakta. Tato scéna jí připomněla, jakou zodpovědnost má na svých bedrech a že musí využít čas, aby zachránila více lidí.

V jiné scéně viděla velký rybník plný umírajících lidí. Většina z nich měla nad vodou jen hlavu. Natahovali ruce a prosili o pomoc, snažili se dostat ven, ale bylo už pozdě.

Mistrovy slzy laskavosti

Když paní Lin vysílala 31. května 2020 odpoledne spravedlivé myšlenky, uviděla Mistra, jak roní slzy pro bezpočet vnímajících bytostí, kvůli přicházejícím pohromám a pro praktikující, kteří se stále drží svých připoutání. Když to paní Lin viděla, nemohla nic než plakat. Dodala, že to nebylo poprvé, co viděla Mistra takto ronit slzy.

Připoutání k usilování projevované v jiných dimenzích

Někteří praktikující mají stále velmi silná připoutání. V jiných dimenzích se jejich připoutání k usilování projevuje jako bytost, která je napůl drakem a napůl rybou. Létá vzduchem a vydechuje silný vítr. Když paní Lin s paní Ding začaly vysílat spravedlivé myšlenky, tyto zlé bytosti zmizely.

Zasahování z internetu

Mnoho dětí praktikujících věří všemu, co je uveřejněné na internetu. Tyto informace ovlivňují myšlení moderní společnosti o tom, co je dobré a co je špatné. V jiných dimenzích mohou praktikující vidět mnoho jedovatých hadů, červů a dalších prohnilých bytostí, které jsou připoutané k internetu a manipulují lidmi, kteří na něm zveřejňují informace.

Když praktikující vyšlou spravedlivé myšlenky, jsou tyto špatné věci okamžitě odstraněny. Doplní je však skupina asi třicet centimetrů dlouhých jedovatých hadů. Protože čas na vysílání spravedlivých myšlenek vypršel, paní Ding přestala vysílat spravedlivé myšlenky a mnoho hadů uniklo. Chtěla bych připomenout praktikujícím, aby věnovali pozornost vysílání spravedlivých myšlenek, aby se tak odstranilo zasahování z internetu vůči našim mladým praktikujícím.

Odstraňování karmy

Nedávno jsem vysílala spravedlivé myšlenky v šest hodin ráno a viděla mnoho velkých nákladních vozidel, která jedou nahoru a dolů po horách, aby zachránila vnímající bytosti. Současně bylo schopnostmi praktikujících rychle odstraněno mnoho černých koulí karmy.

Mnoho lidí se chce naučit Falun Dafa

Pan Che viděl během meditace mnoho lidí, kteří k němu přicházeli, aby se naučili cvičení, včetně dětí. Zvláště se zajímali o naučení se druhého cvičení, cvičení Falun pozice ve stoji. Několikrát v průběhu let povzbuzoval svou sestru, aby se také naučila cvičení, ale ona stále odmítala. Tentokrát ho kontaktovala sama, aby se naučila cvičení a také řekla, že si chce přečíst knihu Zhuan Falun.

Pan Che vlastní firmu a je velmi zaneprázdněn. Využívá každou příležitost k objasňování pravdy lidem. Povzbuzuje se a připomíná si to tím, že si říká: „Využij správně čas, ať nemusíš mít výčitky!“

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/9/407457.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185479.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.