Mé pochopení „myšlenek“

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Lidé mají jak božskou, tak lidskou stránku. Lidská stránka obsahuje lidské myšlenky a názory získané po narození. Božská stránka má také myšlenky, které jsou ale potlačeny.

Naše mysl hraje důležitou úlohu, protože ovládá to, jak myslíme, co říkáme a jak se chováme.

Jak si zvyšujeme kultivační úroveň, naše lidská stránka by měla být oslabována, zatímco božská stránka by měla být silnější a chápání Fa by mělo být více božské.

Když se mnozí praktikující Falun Dafa setkávají s obtížemi, vidí Mistra a Fa na základě svých lidských myšlenek. V důsledku toho nebyly jejich myšlenky vždy založené na základě Fa, jejich chování bylo iracionální a nepamatovali na „kultivování řeči“. Posuzovali Fa lidskou logikou, čímž si snižovali svoji víru a úctu k Mistrovi a Fa.

Proč jsem nemohl recitovat Zhuan Falun

Pokoušel jsem se naučit Zhuan Falun. Bylo jednoduché zapamatovat si odstavce, ale bylo těžké jednotlivé odstavce propojit a nebyl jsem schopný recitovat celou knihu. Byl jsem z toho velmi frustrovaný.

Věděl jsem, že recitování Zhuan Falunu je součástí kultivačního procesu, ale nebylo to lehké. S tímto jsem zápasil nejdéle. Díval jsem se do sebe, našel pár nedostatků a zbavil se jich. To mi však skutečně nepomohlo k recitování knihy.

Mistr mě jednoho dne na něco upozornil. Během čtení Zhuan Falunu jsem došel k poznání. Nejen slova ve Fa, ale pořadí a spojení mezi odstavci jsou také projevem Fa. Hluboký význam prochází každou větou a odstavcem a vyjadřuje moudrost Mistra. Důvod, proč jsem nedokázal recitovat Fa jako celek, byl kvůli mým myšlenkám.

Současně jsem si přečetl článek na stránkách Ming-chuej nazvaný „Opustit lidské představy a logiku, abychom se osvítili k hlubokému obsahu Dafa“ a uviděl, kde mám problém.

Byl jsem proškolen moderní medicínou a vyrůstal v komunisty ovládané Číně, takže jsem měl předpoklady myslet určitým způsobem. Tento myšlenkový proces zabíral podstatnou část mé mysli a stal se součástí mé lidské stránky. Neuvědomil jsem si, že jsem si tento typ myšlení a logiky přinesl do kultivace. A dokonce jsem se ho ani nepokoušel odstranit.

Tento druh myšlení byl uspořádán starými silami a byl hlavním důvodem, proč jsem nebyl schopný recitovat Zhuan Falun.

Poté jsem pochopil, proč bychom měli číst Devět komentářů ke komunistické straně a Rozložte stranickou kulturu (kniha vydaná čínským Epoch Times stejně jako Devět komentářů ke komunistické straně). Pochopil jsem, proč Číňanům pomáháme dělat „tři věci“, zbavil se indoktrinace stranou a začal odmítat uspořádání starých sil.

Když jsem se poprvé dozvěděl o dělání „tří věcí“, jen jsem procházel pohyby a dělal, co se mělo dělat. Úplně jsem nerozuměl smyslu, který byl za tím, natož abych eliminoval lidské názory, které jsem stále měl.

Mistr řekl:

„... odstraňování špatných myšlenek ze své mysli, karmy a špatných pojmů nebo vnějšího zasahování. Zatímco jste takto, myslete na to, že zemřou a budou odstraněny. Pět minut stačí.“ (Řízení plavby, Vyučování Fa na konferenci Fa v Kanadě, Ottawa, 19. 5. 2001)

Dozvěděl jsem se, že lidské myšlenky jsou komplikované. Myšlenková karma člověka, myšlenky, které lidé považují za normální a ostatní cizí vzkazy jsou ve skutečnosti špatné, když je hodnotíme z hlediska standardu Fa.

Potřebujeme se jich všech zbavit. Mistr nám z toho důvodu uspořádal a naučil nás „vysílat spravedlivé myšlenky“ jako jednu ze tří věcí, abychom vyřešili problém „myšlenek“.

Mistr řekl:

„Môj celkový dojem je, že väčšina učeníkov Dafa dozrela; cesta, ktorou ste sa kultivovali, dozrela; chápanie kultivácie kultivujúcimi dozrelo; a racionálne správanie, ktoré pochádza z postupného ubúdania ľudských myšlienok rovnako dozrelo. Keď budú všetci učeníci Dafa takíto, zlo bude úplne odstránené a Bohovia a Budhovia sa majestátne odhalia.“ (Zrelí, 29. 10. 2005)

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/6/395478.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/28/180880.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.