Některé myšlenky po přečtení „Konečného cíle komunismu“

Od praktikujícího Falun Dafa z Pekingu, Čína

The Epoch Times publikoval knižní edici Konečný cíl komunismu, která byla publikována v čínštině na Minghui.org. Protože jsem si myslel, že mám hluboké porozumění komunismu, jen jsem ji rychle prolistoval.

Jiný praktikující nedávno navrhl, abych si ji pozorně přečetl, protože věří, že mi to pomůže s projektem, do kterého jsem zapojený.

Když jsem si přečetl asi první třetinu knihy, začal jsem být velmi ospalý. Ve čtení jsem tedy pokračoval po hodinovém spánku. Pak jsem ale ucítil nepohodlí blízko srdce, jako kdyby se srdce chystalo vyskočit z hrudi. I když jsem nemohl pořádně sedět, snažil jsem se knihu dočíst do konce. Když byl čas na vysílání spravedlivých myšlenek, přestal jsem číst a vysílal jsem spravedlivé myšlenky. Stále jsem se cítil nepříjemně u srdce. Cítil jsem, že nemohu zůstat v místnosti a musím jít ven.

Snažil jsem se vyčistit si myšlenky. Uvědomil jsem si, že bolest na srdci může mít něco společného se stranickou kulturou, kterou jsem v sobě stále zcela neodstranil. Když jsem vysílal spravedlivé myšlenky, dodal jsem tedy tuto myšlenku: „Úplně eliminuji všechny zlé substance a faktory v mém poli, které pocházejí z přízraku komunismu.“

Někdy vidím své předchozí životy a vím, že v jednom z nich jsem byl tajemníkem armády komunistické strany. Vyslal jsem spravedlivé myšlenky, abych z toho života vyloučil prvky strany.

Po vysílání spravedlivých myšlenek se mé srdce cítilo příjemně. Cítil jsem se nabitý a klidný. Uvědomil jsem si, že když jsem začal knihu číst, probouzely se v mém těle ukryté faktory negativního komunistického přízraku. Při čtení této knihy byly postupně odhalovány a eliminovány. Negativní prvky se bály, takže se do mě snažily zasahovat. Uspávaly mě a působili na srdce, aby se cítilo nepříjemně.

Pokud se praktikující snaží potvrdit Fa, ale má v sobě stále stranickou kulturu, pak budou mít v sobě články, které napíše, umělecká díla, která vytvoří, hudba, kterou složí, či obrazy, které namaluje, negativní věci strany a budou je vyzařovat. Jak by mohl tím, co vytvoří, zachránit lidi?

Mistr řekl:

„Přemýšlejte o tom všichni, lidé mají karmu – vy všichni jako učedníci Dafa to víte – všechno, co lidé kreslí má částice samotného umělce. V rámci uměleckého díla, všechno o tom jedinci a o člověku, který je zobrazován, je připojeno k té malbě. Když běžný člověk namaluje pouze jen jednu čáru, já z toho vím, co je to za člověka, jaké nemoci má, kolik má karmy, jaký je stav jeho mysli, jeho rodinná situace atd. Všechny myšlenky, které měl subjekt na obraze a všechny částice připoutané k jeho tělu jsou naplno projeveny, včetně toho, kolik má karmy. Když si někdo zavěsí obraz této osoby ve svém domě, karma té osoby na obraze je vyzařována a šíří se z obrazu. Když takováto věc visí v jeho domě, má z toho ten člověk užitek, anebo mu to škodí? Karma se bude vysílat a šířit, on a ta osoba budou propojeni a neustále se to bude vysílat a šířit v domě toho člověka, který si ten obraz pověsil. Lidé nemohou vidět vzájemné propojení objektů, avšak ve skutečnosti se z toho cítí nedobře.“ (Vyučování Fa na diskusi o tvorbě výtvarného umění, Washington, D. C., 21. 7. 2003)

Myšlenka kultivujícího je hmotná látka a má energii. Musíme se proto očistit. Takto bude energie, kterou vyzařujeme, pozitivní a silná a zachrání vnímající bytosti.

Navrhuji, aby si všichni praktikující tuto knihu přečetli. Pokud chceme úplně rozložit zbývající faktory zlého komunistického přízraku ze svých těl a posílit svoje schopnosti k záchraně lidí, je to velmi důležité.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/27/358368.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/3/179161.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.