Bulharsko/Stara Zagora: Svoboda ve vězení – Bulharský časopis hovoří o hlubokých účincích, které má Falun Dafa na vězně (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Bulharska

Pro miliony praktikujících Falun Dafa po celém světě je zázračná síla Falun Dafa osobní zkušeností a nepopiratelným faktem. To je také důvodem, proč praktikující nepromeškají jedinou příležitost, kdy mohou pomoct více lidem uvědomit si obrovský pozitivní dopad, který tato kultivační praxe na vysoké úrovni může na život člověka mít.

Praktikující z Bulharska nejsou výjimkou a převzali na sebe zodpovědnost k představení Falun Dafa vězňům ve věznici Stara Zagora. Stalo se to díky Nikolaiovi Kolevovi, alias Kokovi, praktikujícímu Falun Dafa, který si před lety odpykával trest ve stejném vězení. Koko sdílel s Radost Naydenovou, manažerkou Oddělení sociálních aktivit a vzdělání ve vězení, o velkých změnách ve svém životě po setkání s Falun Dafa a díky jeho praktikování.

Jako svědkyně jeho přeměny přijala Kokovo doporučení, aby byla praxe zavedena ve věznici Stara Zagora, a mohla tak prospět vězňům. Praktikující z města Stara Zagora tak během dvou let bezpodmínečné podpory ze strany vězeňského personálu pořádali pro zájemce z řad vězňů týdenní semináře pro studium této praxe a výuku cvičení. Věznice Stara Zagora má v současnosti patnáct praktikujících.

Tento článek vypráví příběh jednoho z nich, Kostadina, vězně, který si odpykává jedenáctý rok svého doživotního trestu. Článek byl napsán pro Osem, jeden z nejprestižnějších bulharských časopisů. Jasně demonstruje moc Falun Dafa a emocionální změny spojené s volbou dodržovat zásady Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Odráží odhodlání lidského ducha nalézt cestu zpět ke svobodě, přestože je uzavřen za mřížemi.

Následuje Kostadinův příběh.

Svoboda ve vězení

Nesměle vstupujeme železnou bránou věznice Stara Zagora a snažíme se jako „svobodní lidé“ za sebou zanechat jakékoliv předsudky. Chystáme se setkat se 47letým Kostadinem Vassilevem (mezi ostatními vězni známým jako Kozeto), který si odpykává doživotní trest. Vítá nás s úsměvem a má pro nás dárek – origami lotosového květu, který symbolizuje kultivaci a snahu o čistotu.

Čistotu vyzařuje i vysoký a upravený Kostadin. Přítomni jsou také dva dozorci, Kostadinovi se však rychle podaří, abychom se cítili pohodlně a opustili obavy, že jsme v přítomnosti odsouzeného zločince. Přijal vězení za svůj domov. Přijal však i svou víru? Ano! Vzpírá se proti legislativě a soudnímu systému? Ne! Kostadin vyzařuje nekonečnou pokoru, odpuštění a porozumění. Ohromeni jeho silnou přítomností jsme se rozhodli sepsat jeho příběh.

 
Kostadin vypráví o svých zkušenostech

Život plný adrenalinu

Pro Kostadina měl život před vězením rychlé obrátky. Byl prosycen adrenalinem a láskou k riskování. Absolvoval policejní akademii v Pazardžiku a stal se policistou v rodném městě Tvardica. Poháněný touhou po rychlém výdělku začal podnikat. Založil rodinu a měl dobrý život, zdálo se však, že mu stále něco chybí. Stal se řidičem kamionů a jezdil nejen po celé Evropě, ale i v Rusku a Kazachstánu, kde se také poprvé dostal do kontaktu s východní kulturou.

„Můj život byl velmi hektický. Pomalu, ale jistě, se však dostal do špatných obrátek. Znáte to, zapletete se špatnými lidmi… Abych to zkrátil, stal jsem se příčinou, proč jeden člověk přišel o život.“ Když byl Kostadin mimo vlast, byl čtyři roky na seznamu Interpolu, dokud se sám nerozhodl vrátit do Bulharska a udat se. „Už jsem dál nedokázal žít sám se sebou. Musel jsem jít vstříc svému osudu.“

Jako bývalého důstojníka ho rozsudek nepřekvapil. Během soudního řízení ve městě Rousse tiše vyslechl rozsudek: doživotí bez možnosti odvolání. Po odsouzení nabídl soudci bonboniéru. Něco mu dávalo naději, aniž by věděl, co přesně to je. Po odvolání byl trest změněn na doživotí (s možností odvolání, tj. zkrácení, pozn. překl.).

„Přijal jsem to klidně. Uvnitř jsem věděl a stále vím, že to tak nebude navždy a stejný způsob života nebude pokračovat navždy.“ Kostadin byl na doživotí odsouzen v roce 2008 a nyní si odpykává jedenáctý rok. „První rok mě poslali do vězení ve městě Rousse. To bylo nejtěžší a nejhroznější, bez denního světla a koupelny. Chystal jsem se žalovat stát.“ Později byl přesunut do věznic Lovechu, Vracy, Plevenu, Sofie, Varny a Burgasu. V té době se mu rozpadla rodina. Manželka ho opustila a začala si s detektivem, jeho bývalým spolupracovníkem a dobrým rodinným přítelem. Jeho dětem bylo zakázáno ho kontaktovat. Kostadin si tak vyvinul spoustu hořkosti, hněvu a touhy po pomstě. Po četných odvoláních byl v roce 2014 konečně přemístěn do vězení Stara Zagora, kde může být blíž své rodině a rodičům. Původně byl umístěn v zařízení se zvýšenou ostrahou, ale před pár měsíci byl přemístěn do zařízení se středním stupněm ostrahy.

„Jednoho dne mi byla nabídnuta možnost účastnit se nové skupinové aktivity. Z nudy jsem se rozhodl zúčastnit, avšak když jsem se dozvěděl, o čem to bude, věděl jsem, že je to něco opravdu výjimečného.“ Takto se Kostadin setkal s Falun Dafa a rovněž si uvědomil, že to není náhoda.

Od pradávna lidé v Číně hledali cesty k osvícení, většina z nich však praktikovala o samotě. Falun Dafa je tradiční čínská kultivační metoda buddhovské školy a jejím cílem je dosáhnout osvícení prostřednictvím kultivace mysli a těla. Kultivující by se měli dívat do svého nitra a být ochotní opustit všechno špatné a zbytečné, aby přijali utrpení v životě jako příležitost ke svému zlepšení a kultivaci sebe sama. Falun Dafa obsahuje pět meditačních cvičení a učí své následovníky principům Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

20. července 1999 zahájil čínský komunistický režim nezákonné pronásledování Falun Dafa, a porušil tak ústavní právo občanů na svobodu projevu a přesvědčení.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111137-BulharskoStara-Zagora-Svoboda-ve-vezeni-%E2%80%93-Bulharsky-casopis-hovori-o-hlubokych-ucincich-ktere-ma-Falun-Dafa-na-vezne-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.