Slovensko/Bratislava: Vzpomínková akce před čínskou ambasádou

Ve čtvrtek 18. července 2019 se v Bratislavě před budovou čínského velvyslanectví uskutečnila vzpomínková akce na smutné 20. výročí začátku pronásledování Falun Gongu (Fa-lun Kungu) v Číně.

 
Vzpomínková akce před čínskou ambasádou v Bratislavě

Kromě desítky praktikujících Falun Gongu se akce zúčastnili také pánové Peter Osuský a Ondrej Dostál, poslanci Národní rady Slovenské republiky, a paní Zuzana Aufrichtová, starostka městské části Bratislava-Staré Město.

„20 let vytrvalosti za ukončení pronásledování Falun Gongu“ hlásal transparent, který praktikující drželi.

Pan Marek Tatarko, předseda Slovenské Asociace Falun Gong, zahájil akci slovy: „Je smutné konstatovat, že od roku 1999 je přibližně 100 milionů lidí v Číně pronásledovaných za to, že se věnují Falun Gongu, praxi meditace a cvičení založené na tradičních principech Pravdivost, Soucit a Snášenlivost.“

Pokračoval: „Bude to už dvacet let, kdy 20. července 1999 v Číně začalo pronásledování Falun Gongu. Pronásledování, ve kterém jsou lidé bezdůvodně zatýkáni, mučeni, vězněni a často dokonce přicházejí o život.“

Vzpomněl také znepokojivá fakta, která odhalili pánové David Kilgour a David Matas v roce 2006 ve zprávě Krvavá sklizeň: Zabíjení Falun Gongu kvůli orgánům. Ve zprávě konstatují, že pro 60 000 až 100 000 orgánových transplantací ročně v Číně se nedá vysvětlit zdroj orgánů. Podle vyšetřování je jediným možným vysvětlením používání následovníků Falun Gongu jako zdroje pro tyto transplantace.

Na závěr vyjádřil přání, aby smrt těchto lidí – a nejen jich, ale i dalších obětí komunistických režimů – nebyla marná a aby lidé dnes skrze jejich smrt dokázali uvidět zlo, které je schované za komunistickou ideologií.

Pan Peter Osuský ve svém projevu uvedl, že zná několik členů Falun Gongu a že na světě je málo skupin, které žijí v pravdě a slušnosti tak, jako Falun Gong. Vyjádřil, že vnímá potřebu solidarity s lidmi, kterým se ve 21. století dějí tyto neuvěřitelné věci. Ve svém projevu na příkladu Olympijských her v Pekingu v roce 2008 a v Berlíně v roce 1936 vzpomněl neetické upřednostňování ekonomických zájmů před lidskými právy. Svůj projev zakončil slovy: „Takže je hádám povinností normálních slušných lidí stát s vámi tak, jako vy tu stojíte za ty, kterým se toto děje. Já sem přijdu, když mě nohy donesou a oči povedou, vždy a znova.“

 
Pan Peter Osuský, poslanec Národní rady Slovenské republiky, hovoří na vzpomínkové akci

Následně hovořil pan Ondrej Dostál. Uvedl, že je zde proto, aby si spolu s ostatními připomněl dvacet let od začátku pronásledování následovníků Falun Gongu v komunistické Číně. Řekl: „Píše se rok 2019 a v Číně se dějí neuvěřitelné věci nehodné 21. století.“

Vzpomněl pád komunismu ve východní Evropě a potlačení hnutí studentů na náměstí Nebeského klidu. Také připomněl, že i na Slovensku měli lidé v menší míře možnost zažít, jak to vypadá v komunistické diktatuře, když protest nevládních organizací a Falun Gongu při příležitosti návštěvy čínského prezidenta na Slovensku v roce 2009 byl napadán lidmi, které dala přivézt čínská ambasáda. S nadějí ale dodal: „Dnes tu máme novou prezidentku, jejíž postoj ostře kontrastuje s alibistickým přístupem většiny slovenské politické reprezentace, jak jsme ji doteď zažili. Zuzana Čaputová na setkání s čínským ministrem zahraničních věcí jasně odsoudila porušování lidských práv. A myslím si, že to je postoj, který máme očekávat od našich představitelů.“

Na závěr také dodal, že doufá, že pronásledování se jednou skončí a že se s následovníky Falun Gongu bude potkávat při jiných příležitostech, než jen při protestech před čínskou ambasádou.

 
Pan Ondrej Dostál, poslanec Národní rady Slovenské republiky, hovoří na vzpomínkové akci

Paní Renáta Kaščáková, poslankyně Národní rady Slovenské republiky, se akce nemohla zúčastnit, a tak alespoň poslala písemnou podporu: „Připojuji svůj hlas k vyjádřením solidarity se všemi lidmi, kteří jsou vystaveni pronásledování a utrpení pro svou víru. Svědectví o drastickém a nehumánním zacházení s praktikujícími Falun Gongu, jejich věznění, týrání, ale hlavně násilné odebírání orgánů na medicínské účely proti jejich vůli, mě nenechávají lhostejnou. Jasně ukazují na dlouhotrvající zlo, které, pakliže je navíc páchané s plným vědomím či dokonce účastí členů vlády Čínské lidové republiky, získává obludný rozměr i v globálním měřítku. Proto si vážím všech iniciativ na jeho odhalování a zastavení.“

Akce dále probíhala celodenním štafetovým apelem za svobodu pro praktikující Falun Gongu.

Článek byl redakčně upraven a zkrácen

Zdroj: https://www.falungong.sk/clanky/reportaze/779-20-rokov-vytrvalosti-spomienkova-akcia-falun-gong-pred-cinskou-ambasadou-v-bratislave.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.