Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2019 v New Yorku: Význam „cenění si“

Od praktikujícího Falun Dafa z New Yorku

Dobrý den, ctihodný Mistře! Dobrý den, spolupraktikující!

V průběhu svého života jsem si vždy myslel, že znám význam slova „cenit si“ něčeho. Avšak po překlenutí jednoho z nejtěžších trápení v mém životě jsem si uvědomil, že „cenění si“, které jsem znal, bylo jen povrchní.

19. listopadu 2017 jsem si na hodině přemetů při saltu vzad přetrhl Achillovu šlachu. Před saltem jsem si řekl, že použiji více síly než obvykle, abych vyskočil výše, ale když jsem se chodidly dotkl země, ucítil jsem ostrou bolest. Bylo to, jako kdyby mi někdo zabodl nůž do paty. Nejdříve jsem si pomyslel, že mě kopl učitel skoků, ale když jsem dopadl a podíval se na něj, ve tváři měl šokovaný výraz.

Když jsem se rozhlédl po třídě, všichni znehybněli a měli stejný výraz ve tváři. Postavil jsem se a pokoušel se chodit, měl jsem však pocit, jako kdyby mi v chodidle něco chybělo. Nedokázal jsem ho ovládat. V mysli jsem si hned pověděl: „To je v pořádku, nic se nestalo.“ V srdci jsem požádal Mistra o pomoc. Věděl jsem, že je to zasahování starých sil, protože jsme měli jet za pár týdnů na turné. Kancelář Shen Yun mi zařídila operaci, aby to neovlivnilo představení.

Když jsem se připravoval na odchod, v mysli jsem si opakoval: „Nebudu následovat uspořádání starých sil, budu následovat jen uspořádání Mistra.“ Avšak stále se objevovaly negativní myšlenky, jako: „Ničeho se nebojím, jen toho, že se možná nebudu moci vrátit na horu.“ Kancelář mi odpověděla: „Určitě se budeš moci vrátit.“ Tato slova mě velmi dojala a dodala mi odvahu udělat další krok na mé cestě.

Po lékařské prohlídce mi chirurg sdělil, že roztržení Achillovy šlachy bylo neobvyklé, protože se vytrhla z paty namísto roztržení uprostřed. Po operaci jsem nemohl normálně chodit a pohyboval jsem se pouze o berlích. Nejjednodušší činnosti se staly extrémně těžkými, a tak jsem byl donucen většinu času sedět.

Měl jsem spoustu času na přemýšlení. Hledal jsem v sobě a ptal se sám sebe: „Proč se mi to stalo?“ Objevil jsem spoustu připoutání, jako připoutání k pověsti či žárlivost, avšak nejvýraznějším připoutáním bylo připoutání k sentimentu. Roky mi přibývaly a často jsem měl myšlenku na hledání partnerky. Vždy, když jsem měl takové myšlenky, jsem si řekl: „Nemám na to ještě dostatečný věk, neměl bych nad takovými věcmi přemýšlet.“ Ale tyto myšlenky se mi stále často objevovaly.

V minulosti jsem byl velmi ostražitý v přítomnosti děvčat a téměř nikdy jsem s nimi nehovořil. Avšak v poslední době jsem se stal uvolněnější a méně ostražitý, když jsem pomáhal na dalších projektech Dafa, jako například při nahrávání a zpracování videí, což zahrnovalo i spolupráci s děvčaty. Věděl jsem, že musím na svojí kultivaci tvrdě pracovat a zbavit se těchto připoutání.

Takže jsem během období rehabilitace studoval Zákon dvakrát denně, jednou s tátou a jednou sám. Také jsem cvičil dvě hodiny, což bylo velmi těžké, protože jsem se nedokázal postavit. Po pár týdnech jsem si začal uvědomovat mnoho principů, které jsem nikdy předtím nepoznal. Byl jsem zmatený z toho, proč jsem nikdy na tyto principy nemyslel. Uvědomil jsem si, že když jsem studoval Zákon ve skupině, moje myšlenky často bloudily a nestudoval jsem opravdově. Každý den jsem se přinutil studovat pomalu, abych dokázal přijmout každé slovo. Takové čtení mi velmi pomohlo se zlepšit.

Po dvou měsících jsem dokázal opět chodit, ale cítil jsem se velmi osamělý a deprimovaný. V minulosti jsem si často stěžoval, že nemám dostatek volného času; teď jsem měl jen volný čas, a přesto jsem se necítil vůbec šťastný. Cítil jsem se extrémně vinný za to, že nemůžu nic dělat, zatímco ostatní praktikující tvrdě pracovali a zachraňovali vnímající bytosti. Když jsem byl úplně na dně, navštívili mě spolužáci a prostřednictvím sdílení zkušeností mi z deprese pomohli. Řekl jsem si, že čas je vzácný a nemůžu jím tak plýtvat. Abych ho tedy dobře využil, pomáhal jsem s propagací Shen Yun, v zákulisí při představení, zlepšoval si svoji čínštinu, analyzoval taneční videa, učil se pracovat s videi a navštěvoval hodiny herectví.

Při pomáhání v zákulisí v průběhu představení Shen Yun jsem viděl a zažil věci, které mě navždy změnily. Jedna věc, která se mě dotkla, byla, když jsem viděl, jak jsou místní praktikující vděční, když jednou spatřili Mistra. Někteří byli tak nesmírně šťastní, že plakali. Já jsem byl v Shen Yun, a tak jsem začal brát věci za samozřejmé a zapomněl na to, jaké obrovské štěstí mám, když můžu být tak blízko Mistra. Také mě dojalo, jak místní praktikující přistupují k představení Shen Yun a jeho členům. Upřednostňovali Shen Yun před sebou. Existuje mnoho příkladů, kdy praktikující nejedli nebo nespali, jen aby bylo představení úspěšné. Cítil jsem k nim hlubokou úctu. Zpětně jsem si vzpomněl, že když jsem byl v Shen Yun, stěžoval jsem si, že je můj život světský nebo že jsem unavený. Litoval jsem, že jsem si více necenil času stráveného v Shen Yun.

Skupina, ve které jsem předtím byl, přijela dvakrát do Los Angeles, a poté, co jsem se s nimi setkal, jsem si mnohé věci uvědomil. Když jsem si s nimi povídal, uvědomil jsem si, že kultivační prostředí, které jsem měl během působení v Shen Yun, bylo extrémně vzácné. Každý okolo mě byl praktikující a téměř všichni byli ve stejném věku jako já. Když jsem byl doma v Los Angeles, lidé kolem mě byli většinou světští lidé. Mohl jsem si povídat a přátelit se s běžnými lidmi a vždy jsem cítil, že naše rozhovory mohou dosáhnout jen určité úrovně, přičemž v Shen Yun byly skoro všechny moje vztahy velmi hluboké, protože všichni měli stejné cíle a ideály. Vzpomínal jsem na časy v Shen Yun, když jsem se naštval nebo se hádal s ostatními praktikujícími a cítil se hluboce zahanbený.

Za několik měsíců se moje Achillova šlacha vyléčila a kromě skoků a salt jsem zvládal většinu tanečních pohybů. Skutečně jsem se chtěl vrátit do Shen Yun. Ale když jsem navázal kontakt s manažerkou, dala mi nejistou odpověď. Řekla mi, abych ještě trochu počkal. Byl jsem rozrušený, protože turné se blížilo ke konci a brzy měly začít přípravy na následující rok. Pomyslel jsem si: „Vím, že kancelář Shen Yun mi řekla, že se dokážu vrátit, ale co když se věci změnily? Co si počnu, když se nebudu moci vrátit?“

Máma viděla, že jsem deprimovaný, a řekla mi: „Opusť svoje připoutání. Jestli se vrátíš, nebo ne, není nejdůležitější. Důležité je, abys pevně pokračoval v kultivaci. Pamatuj si, že bez ohledu na to, kde jsi, stále jsi učedníkem Falun Dafa.“ Uvědomil jsem si, že má pravdu. Podíval jsem se dovnitř a zjistil, že mám obrovský strach. Řekl jsem si, že bych neměl tolik přemýšlet a měl bych následovat jen uspořádání Mistra. Poté, co jsem odstranil toto připoutání, mi ředitel školy zavolal a řekl mi, že mi udělili povolení vrátit se do Shen Yun. Když jsem to uslyšel, nemohl jsem tomu uvěřit. Byl to Mistrův soucit, který mi umožnil se vrátit.

Když se teď setkávám s trápeními, připomínám si ponaučení, které jsem získal v průběhu rehabilitace. Vždy, když ztrácím motivaci k tanci, si připomenu, jak moc jsem chtěl tancovat během období rehabilitace, když jsem nedokázal chodit. Pokaždé, když mám konflikty s lidmi okolo sebe, vzpomenu si na tom, jak osamělý jsem se cítil, když okolo mě nebyli praktikující. A když mívám problémy v kultivaci, myslím na to, jak byl ke mně Mistr soucitný.

Většina lidí by si myslela, že mít zraněnou Achillovu šlachu je pro tanečníka jednou z nejhorších věcí. Ale když se nyní ohlédnu zpět, uvědomuji si, že toto zranění nebylo až tak zlé. Přinutilo mě skutečně hledat v sobě a nejdůležitější je, že mi ukázalo, co skutečně znamená něčeho si cenit.

Dokázal jsem se přenést přes toto trápení díky povzbuzování od učitelů a díky péči přátel a rodiny. Nejdůležitější ale je, že jsem dokázal projít tímto trápením, protože jsem si udržoval pevnou víru v Dafa. Vím, že Dafa může změnit cokoliv, všechno napravit a změnit něco, co se zdá hrozné, v něco povznášejícího a dobrého.

Děkuji, Mistře! Děkuji, Shen Yun! Děkuji, spolupraktikující!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387728.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177755.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.