Některé myšlenky zakrývající sobectví versus dívání se do sebe

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Zasahování sobeckých myšlenek a ostatních připoutání mě trápilo dlouhou dobu. Někdy jsem se dokonce cítil beznadějně, pokud šlo o kultivaci. Opakovaným díváním se dovnitř jsem zjistil, že vše se točí okolo egoismu, ale navzdory mému úsilí se nic nezměnilo. Hledáním směru, jak prolomit můj kultivační stav, jsem studoval Zákon a dosáhl malého průlomu.

Sobectví

Sobectví je základem pocházejícím ze starého vesmíru. V tomto vesmíru nikdo nemůže uniknout sobectví.

Mistr řekl:

„Skutečný vzkaz vysílá hlavní duše, ale co vysílá, není v jazyce, je to druh vesmírného vzkazu, který představuje určitý smysl. Když náš mozek takový pokyn přijme, zpracuje ho do našeho dnešního jazyka, do této formy projevu, a vyjádříme ho pohyby rukou, pohledem očí a celkovým pohybem těla. Mozek má jen tuto úlohu. Skutečné příkazy a myšlenky pocházejí od hlavní duše. Lidé mají často dojem, že mozek přímo hraje nezávislou úlohu.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá, Myšlenky)

„Také vám chci říci, že vaše povaha v minulosti byla ve skutečnosti založená na egoismu a sobectví. Od této chvíle, cokoliv děláte, měli byste nejprve brát ohled na druhé, abyste dosáhli pravé osvícení se k nesobeckosti a altruismu.“ (Podstata dalšího pokroku, Neopomenutí v buddhovské povaze, 13. 2. 1997)

Uvědomil jsem si, že zlé síly se nejvíce bojí soucitných myšlenek praktikujícího Falun Dafa, který rozumí Zákonu, který se bezpodmínečně stal součástí Dafa a který dosahuje stavu nezištnosti a nesobeckosti.

Praktikující Falun Dafa existující ve starém vesmíru ruší a zpochybňuje sobectví ve starém vesmíru. Zlo se tak bojí odstranění.

Jak někdo může být vytrvalý v kultivační praxi? Praktikující se musí úplně vzdát egoismu a sobectví, musí prolomit uspořádání založené na jádru sobectví, které tam bylo po tisíce let, a musí mít čisté srdce.

Zakrývání

Zakrývání je šizením sebe sama a ochraňováním jádra sobeckosti v sobě. Zakrývání potlačuje pravou povahu naší hlavní duše, takže naše slova mohou šidit ostatní a naše činy pocházejí z mentality předvádění se a z úmyslu klamat ostatní.

Praktikující, kteří stále tají svoji sobeckost, se projevují určitým způsobem.

Skutečně se nekultivují a jen se porovnávají s běžnými lidmi nebo se srovnávají s tím, jak se chovali v minulosti.

Kromě toho, jestli běžní lidé něco tolerují, oni to budou tolerovat také. Jestliže běžní lidé něco tolerovat nebudou, také to budou odmítat tolerovat. Jejich tolerance je založena na atributech běžných lidí a na sobeckosti.

Takoví praktikující mohou být velmi málo tolerantní a hledají jakékoliv útočné slovní narážky nebo jakékoliv jednání, které se dotýkají jejich sobectví. Upozorňují na to, v čem by se měli ostatní praktikující zlepšit, ale neuznávají kritiku od ostatních praktikujících.

Říkají, jak jsou vynikající, jak vysoko kultivují nebo jak moc jsou prospěšní. Ale nakonec spadnou velmi nízko.

Také jsem pochopil, že sobečtí praktikující nemohou následovat Mistrovu nápravu Zákona. Prostřednictvím kultivační praxe může naše hlavní duše, stejně tak jako pomocná duše, dosáhnout dovršení.

Poté, co vykořeníme sobeckost, vyvstane skutečná povaha nesobeckosti a altruismu. Když všichni budou k sobě ohleduplní a budou se chovat k sobě dobře, lidské životy už dále nebudou dodržovat pravidla starého vesmíru.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/12/370883.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/27/171279.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.