Ochraňování budoucí generace

Od praktikující Falun Dafa

Jednou přišel vnuk, který je studentem čtvrtého ročníku, domů a řekl: „Ve škole nás požádali, abychom si koupili knihy o vlcích a nastudovali je. Učitel říkal, že bychom měli mít vlčí odvahu a neměli bychom mít strach při dosahování našich cílů. Potom nakonec uspějeme. Máma také říkala, abych měl bojovného ducha vlka, jinak až vyrostu, společnost mě vyčlení a bude mě využívat.“

Když jsem to uslyšela, byla jsem znepokojená. K čemu by mohlo takové vzdělání vést? Řekla jsem mu: „Myslíš si, že mají pravdu? V naší tradiční čínské kultuře říkáme, abychom dělali dobré skutky a byli laskaví k ostatním. Kolegové i spolužáci by si měli navzájem pomáhat a dělat pokrok společně. Číňané mají přísloví: ‚Jedovatý jako škorpion nebo had a krutý jako vlk.‘ Vlci pojídají svá vlastní mláďata. Jak bychom se mohli učit od vlků a být jako zvířata? Mohlo by to být správné?“

„Také jsem si myslel, že to není správné. Skutečně se vlci navzájem pojídají?“ zeptal se mě vnuk.

„Je to pravda,“ odpověděla jsem. „Před pár dny jsem viděla reportáž v televizi. Muž, který choval vlky, dal sedm vlků do klece. Následující den našel kousky kůže a ocasů. Dva vlci chyběli. Ostatní je snědli. Pokud se všichni budeme chovat jako vlci, budeme se navzájem nenávidět, budeme bojovat proti sobě a budeme takto násilní, jak by mohla být naše společnost slušná? Následujeme principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Nesnažíme se být jako vlci.“ Vnuk souhlasil.

Pociťuji neodkladnost ochraňování naší budoucí generace. Současné vzdělávání učí mladé lidi vzdoru a zuřivosti, jako jsou vlci. Výsledkem bude zničení lidstva. Kniha Konečný cíl komunismu říká: „Číňané byli indoktrinováni ateismem a filozofií, že slabí jsou kořistí silných, dokud jsou mladí. Byli svědky tyranie komunistického režimu. Když vyrostou, jejich myšlenky a činy jsou plné násilí a agrese. Zacházejí s ostatními jako zvířata a jsou schopni jakéhokoliv zla.“

Jako praktikující Falun Dafa musíme vést budoucí generaci ke spravedlivé cestě kultivace tak, aby nebyli pohlceni mocným proudem obyčejné lidské společnosti a nesešli z cesty.

Toto je jen mé pochopení na současné úrovni. Upozorněte mě, prosím, na cokoliv nevhodného.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/1/364754.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/22/170493.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.