Česká republika/Praha: Jarní festival Evolution v pražských Holešovicích

Ve dnech 22. až 24. března 2019 se konal jarní festival Evolution v Praze-Holešovicích. Festivalu se zúčastnili také praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) z České republiky, Slovenska, Ruska a také početná skupina praktikujících z Vietnamu.

 

Již časně ráno postavili informační stánek a rozdávali letáčky lidem, kteří netrpěli čekali na otevření brány výstavního paláce.

U stánku předváděli cvičení Falun Gongu, rozdávali kolemjdoucím letáčky a mluvili s lidmi nejen o metodě samotné, ale také o pronásledování, kterému následovníci Falun Gongu v Číně čelí. Také mnoho cizinců, například z Holandska, Portugalska, Španělska, Itálie či Bulharska, se u stánku zastavilo.

Žlutě zářící stánek, umístěný na výborném místě před palácem, bylo během krásného počasí vidět ze všech stran. Není tedy divu, že neunikl pozornosti ani štábu jedné mezinárodní televize, který přišel o praktikujících natočit krátkou reportáž.

 

Ke stánku přicházeli nejen lidé mířící na festival Evolution, ale také lidé jdoucí na pouť, trhy a další akce, které se konaly blízko paláce. Mnoho lidí také podepsalo petici odsuzující pronásledování.

I tentokrát byly součástí oficiálního programu dva 45minutové bloky, ve kterých praktikující představili návštěvníkům poklidná, energetická cvičení. Poté se mnoho z nich přemístilo k informačnímu stánku ven před palác, aby si odnesli další informace. Několik lidí si zakoupilo knihu Falun Gong.

 

Jedna z organizátorek sdělila, že je na stánek praktikujících krásný pohled a že je moc ráda, že jsou ve společnosti lidé jako oni.

Stánek navštívili i pan Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, s manželkou. Oba ihned podepsali petici. Pan Bartoš si také odnesl knihu Falun Gong.

Praktikující zhodnotili akci jako úspěšnou a s organizátory se domluvili na účasti na podzimním festivalu Evolution na konci září.

 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.