Problémy ostatních praktikujících zrcadlí naše připoutání

Od praktikujícího Falun Dafa

Mnoho praktikujících, včetně mě, poukazuje na nepatrné problémy ostatních praktikujících. Chceme skutečně tyto problémy vyřešit, jakmile na ně upozorníme? Nebo cítíme, že jsme lepší než ostatní a vidíme jasněji než oni? Někdy si dokonce držíme odstup od jiných praktikujících. Nevyhýbáme se tak příležitosti kultivovat své srdce, když to děláme?

Mistr řekl:

„...zdůrazňujeme vaše celostní zlepšování a celostní pozdvihnutí.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Otázka třetího oka)

Když jsem mluvil o problémech, kterých jsem si všiml, často jsem mluvil s postojem nespokojenosti. Lidé, kteří to slyšeli, se také cítili nepříjemně. Dokonce jsem ten problém zhoršil, protože jsem k tomu problému přidal své vlastní připoutání.

Pokud každý praktikující přidá k problému své připoutání, naše kultivační prostředí se stane mimořádně komplikované.

Víme, že praktikující by se měli vždy dívat do sebe, abychom našli své vlastní problémy. Takové myšlení je zformováno po dlouhé době kultivace. Stává se prvotním instinktem praktikujícího.

Pohled dovnitř je opravdu úžasný pocit. Musíte mít čisté srdce, abyste nebyli pohnuti různými emocemi a názory. Také můžete pociťovat soucit a toleranci. Poté ostatní praktikující ucítí váš mírumilovný stav, budou vás poslouchat s klidným srdcem a můžeme se postavit problémům a řešit je společně. Teprve poté vzniká mezi praktikujícími Falun Dafa dobrotivé kultivační prostředí.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/30/381013.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175995.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.