Česká republika/Olomouc: Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti ve Vlastivědném muzeu

Od 6. března 2019 probíhá ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výstava obrazů Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Před vernisáží, která se konala ve stejný den, výstavu navštívila reportérka Olomouckého rozhlasu, která pohovořila s kurátorem výstavy. Později informace o výstavě zazněly v rádiu.

Vernisáž začala v 16 hodin. Za doprovodu kytarového kvarteta ze Základní umělecké školy v Olomouci se přítomní seznámili s díly, která vznikla jako odkaz na současnou situaci praktikujících Falun Dafa v Číně. Část výstavy je věnována zkušenostem a vizím z praktikování a ztělesňuje hluboké uvědomění univerzálních principů, které nesou název výstavy.

Setkání s novorenesančními obrazy, které vznikly pod vedením profesora Čang Kchun-luna, jsou neopakovatelným zážitkem. Ve spojení s živou praxí Falun Dafa poskytují hluboký pocit klidu a umělecké tvorby vysoké hodnoty.

Obrazy jsou instalovány v přízemní chodbě budovy. Výstava je součástí mezinárodní výstavy obrazů a potrvá až do 5. května 2019.

 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.