Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Učení se Fa nazpaměť, dívání se dovnitř a zachraňování vnímajících bytostí (3. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Norska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111076-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Uceni-se-Fa-nazpamet-divani-se-dovnitr-a-zachranovani-vnimajicich-bytosti-1-cast.hml
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111078-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Uceni-se-Fa-nazpamet-divani-se-dovnitr-a-zachranovani-vnimajicich-bytosti-2-cast.html

Síla božství skrze píseň

Vzpomínám si, že když jsem šel poprvé na místo, kde objasňujeme pravdu, potkal jsem tam skupinku turistů. Když jsem jim objasňoval pravdu, jedna žena mi řekla: „Neříkej mi to, měl bys mi to raději zazpívat!“ V té chvíli jsem nereagoval. Po cestě domů jsem si uvědomil, že Mistr použil její ústa, aby mi dal náznak, abych použil své dovednosti k záchraně vnímajících bytostí.

Hudbu jsem miloval už v dětství. Umím zpívat i hrát na hudební nástroje. Ve skutečnosti to je schopnost, kterou mi dal Dafa, abych mohl objasňovat pravdu a zachraňovat vnímající bytosti.

Jednou jsem byl v Parku soch. Kolem mě prošly dvě skupinky turistů. Nikdo se nezastavil, aby mi naslouchal, ale jedna skupinka turistů sedící opodál na mě mávala. Okamžitě jsem za nimi šel. Ti lidé vypadali jako vedoucí pracovníci a zaměstnanci státních úřadů. Většina z nich byli muži. Hned jsem jim objasnil pravdu. Když jsem hovořil o Devíti komentářích ke komunistické straně a vystupování ze strany, někteří se mě ptali: „Jak víte, že komunistická strana perzekvovala přes osmdesát milionů lidí? Jak? Prodáváte naši vlast!“ Jak mluvili, obklopili mě a hlasitě mi nadávali. Měl jsem pocit, že jsem se vrátil do prostředí pevninské Číny. Pomyslel jsem si, že učedníci Dafa musejí hrát vůdčí roli, a tak jsem začal hlasitě zpívat píseň „Nebesa zničí Komunistickou stranu Číny“:

„Vlny vystupování ze zlé strany jsou vyšší a vyšší
Obří vlny nejsou k zastavení a Komunistická strana Číny má na mále
Zločiny Komunistické strany Číny jsou ohavné a Bohové uspořádali Poslední soud
Nebesa zničí Komunistickou stranu Číny. Vystup ze strany, abys měl život v bezpečí.“

(Nebesa zničí Komunistickou stranu Číny, neoficiální překlad)

Když jsem začal zpívat, okamžitě přestali mumlat a o krok ustoupili. Když jsem skončil, řekli: „Vlastně jsi velice dobrý zpěvák.“ Uvědomil jsem si, že ta píseň vyčistila zlé faktory za nimi a jejich pozitivní stránky se probudily. Když jsem viděl účinek této písně, zazpíval jsem ještě píseň „Přicházím pro vás“. V té chvíli jsem opravdu a z celého srdce zpíval. Byl jsem dojatý. Když jsem skončil, pověděli mi: „Měl bys změnit zaměstnání a začít zpívat. Zpíváš velice dobře.“ Viděl jsem, že je ten správný čas, a tak jsem je začal přesvědčovat, aby vystoupili ze strany. Šest lidí vystoupilo.

Teď často zpívám, abych lidem objasnil pravdu a zachránil je. Zjistil jsem, že zpěv při objasňování pravdy má velkou výhodu.

Většinou, když se objasňuje pravda více lidem, je snadnější dostat se do hádky, a jak jednou hádka začne, je těžké člověka přesvědčit, aby vystoupil ze strany. Když se ale při objasňování pravdy použije zpěv, lidé se zklidní, poslouchají a je tam jakási neodolatelná síla. Proto jsem v té chvíli použil k objasňování pravdy písně, což mi pomohlo prolomit tuto situaci.

Jindy skupinka čínských turistů seděla u zadního vchodu do parku, kde čekali na autobus. Od jejich průvodce jsem zaslechl, že autobus přijede za čtyřicet minut. Nebyla to šance objasnit jim pravdu? Ale když jsem na ně mluvil, jejich tváře byly bez výrazu a bez jakékoliv reakce, jako kdyby mě vůbec neslyšeli. Pak jsem vytáhl dvě sbírky písní ze Shen Yun a začal zpívat jednu po druhé. Někteří se pomalu zvedli a šli se podívat na pravdu objasňující plakáty. Ukázal jsem na plakát, který popisoval incident falešného upálení na náměstí Nebeského klidu. Organizace pro rozvoj vzdělávání při OSN vydala už roku 2004 prohlášení, že toto upálení byl podvod řízený Komunistickou stranou Číny za účelem pronásledování Falun Dafa a že se jedná o čin státního terorismu. Ukázal jsem jim, ať si to přečtou. Také jsem s nimi hovořil o zločinu násilných odběrů orgánů. Pak jsem pro ně vymyslel přezdívky a přesvědčil je, aby vystoupili ze strany. Když nikdo nepřicházel, začal jsem znovu zpívat.

Těch čtyřicet minut se stalo mým osobním koncertem. Písně Dafa mohou proniknout k srdcím lidí a vyčistit zlo. Cítil jsem, jak jim led v srdcích taje. Soucit jim odemkl srdce. Zvedli se a odešli do autobusu. Přitom prošli kolem plakátů. Každý měl ve tváři výraz obdivu. Už nevykazovali stav necitelnosti a opovržení. Jedna paní, které mě sledovala zezadu, řekla: „Děkuji vám. Zpíváte velice dobře.“ Muž, který byl poslední v řadě, byl zřejmě vedoucí skupiny. Prošel kolem mě, pak se otočil a zvedl palec nahoru. Jeho srdce bylo očividně zasaženo písněmi Shen Yun a vykazovalo spravedlivé myšlenky vůči Dafa a učedníkům Dafa. Sledoval jsem, jak odjíždějí a měl jsem hřejivý pocit. Vůbec jsem necítil únavu. Uvědomil jsem si, že Mistr mě posílil.

Jednou přišli do Parku soch tři studenti z pevninské Číny. Studovali ve Švédsku. Když jsem k nim přišel, abych jim objasnil pravdu, mávli rukou a řekli: „Nemusíte nám nic říkat.“ Sledoval jsem, jak mizejí v dálce a v srdci jsem si povzdechl: „Taková škoda, že tak mladý život nechce naslouchat pravdě!“ Pak se zastavili na travnatém kopečku asi sto metrů ode mě.

Když jsem viděl, že nejde žádná turistická skupina, začal jsem si procvičovat zpěv. Nejdřív jsem zpíval „Přicházím pro vás“ a pak „Mé srdce je obrovské jako oceán“. Překvapilo mě, že se ti studenti vrací a jdou přímo ke mně. „Mají ty písně takovou moc? Opravdu se probudili?“ Pořád jsem si nebyl jistý. „Vaše písně byly velice rázné. Mohl byste zopakovat slova těch dvou písní, co jste právě zpíval?“ A tak jsem jim ta slova přečetl:

„Přicházím z velké dálky
Znovu a znovu, přicházím pro vás
Přicházím pro vás s láskou.
Drahocenní Číňané, vyslyšte, prosím, můj srdečný hlas,
Nádherný Falun Dafa, Falun Dafa Hao!
Spatřete pravdu za těmi lžemi.
Čelím násilí a nebezpečí,
Znovu a znovu, přicházím pro vás
Přicházím pro vás s láskou.
Drahocenní Číňané, víte, co říká celý svět?
Nádherný Falun Dafa, Falun Dafa Hao!
Nenechejte si ujít tuto vzácnou šanci
Nenechejte si ujít tuto vzácnou šanci, tuto vzácnou šanci!“

(Přicházím pro vás, neoficiální překlad)

„Mé srdce je široké jako oceán
Vše pod modrým nebem je mým jevištěm
Pomáhat Mistrovi zachraňovat bytosti je můj slib
Šíření pravdy je Božím plánem
Sladká rosa kropí celou zemi, chýše i paláce
Eóny čekání nebyly marné
Stvořitel už přišel
Učedníci Dafa uprostřed utrpení ze všech sil bytosti zachraňují
Ti pobláznění stojí na okraji útesu
I když nespravedlnost, kterou trpíme, přetrvává
Tím, koho rudý příliv pozdvihuje, jsou hrdinové věků
Protože my kráčíme vstříc božské budoucnosti“

(Hong Yin IV, Mé srdce je široké jako oceán, zima 2013, neoficiální překlad)

Když slyšeli ta slova, jeden z nich mi řekl, že je ochotný vyslechnout si můj kultivační příběh. A tak jsem mu ho vypověděl. Řekl jsem mu i o tom, jaký duchovní a fyzický užitek z toho mám. Do svých slov jsem připlétal pravdu objasňující obsah. Trpělivě mi naslouchali. Zrovna v té chvíli se objevila skupinka čínských turistů. Někteří z nich chtěli noviny. Když jsem s nimi mluvil, ti studenti tiše odešli. I když jsem neměl čas, abych je přesvědčil vystoupit ze strany, myslím si, že pochopili pravdu.

Když odešli, přemýšlel jsem o tom, proč Mistr zařadil do programu Shen Yun písně. Je to proto, že píseň dokáže vyčistit zlé faktory a může probudit svědomí lidí.

Výše uvedené jsou mé kultivační zkušenosti o tom, jak jsem hledal cestu k zachraňování lidí skrz memorování Fa a dívání se dovnitř. Pokud vidíte něco nevhodného, soucitně mě, prosím, opravte.

Děkuji, Mistře! Děkuji, spolupraktikující!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.