Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Učení se Fa nazpaměť, dívání se dovnitř a zachraňování vnímajících bytostí (2. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Norska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111076-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Uceni-se-Fa-nazpamet-divani-se-dovnitr-a-zachranovani-vnimajicich-bytosti-1-cast.hml

Nějaký čas jsem pracoval v New Yorku jako moderátor rádia Sound of Hope a často jsem dělával chyby. Protože to bylo živé vysílání, když jsem udělal chybu, nešlo to změnit. Koordinátor na každé poradě zdůrazňoval, že moderátoři nesmějí dělat chyby a musejí být jako čtecí stroje. Jak by šlo neudělat chybu v půlhodinovém programu? Pokaždé, když jsem takto uvažoval, situace se čtením se nezměnila.

Při jedné příležitosti koordinátor řekl, že chce použít Shen Yun jako příklad. Okamžitě jsem to pochopil. Proč Shen Yun skoro nedělá chyby? Dokázali, že toho lze dosáhnout. Proč to Shen Yun dokáže a já ne? Protože jsem si pro sebe stanovil příliš nízká měřítka. Po tomto uvědomění se v mé situaci udála zásadní změna a přestal jsem dělat tolik chyb.

Mistr řekl:

„Nesčetné, nespočitatelné bytosti vás bedlivě sledují a nespustí z vás oči ani na okamžik! Má to dopad na celý vesmír. Dokonce i v prostoru, který je velký jako špička jehly, jsou nesčetné stovky milionů bytostí, které vás sledují.“ (Učení Fa přednesené na konferenci Fa v San Francisku, otázky a odpovědi, 16. 10. 2014)

Učedníky Dafa sleduje tolik Bohů! Vlastně jsem v hledáčku celého vesmíru. Každou moji myšlenku sleduje bezpočet Bohů. I na špičce jehly jsou stovky milionů životů, které nás sledují. Bohové nás pozorují v mikroskopických detailech a vysokými měřítky. Úroveň, do které jsem se zvládl vykultivovat, je pořád hrubá a nezpracovaná. Někdy můžu mít pocit, že jsem lepší než druzí. To je moje nevědomost a hloupost. Kdybych si přiblížil cestu, kterou jsem dosud ušel, našel bych tam problémy. Čím víc bych si ji přiblížil, tím víc problémů bych tam našel.

Jednou, když jsem analyzoval dvě hodiny zkušeností, kterými jsem právě prošel, jsem objevil, že mám v sobě hořkost se sobeckými myšlenkami, například touhu po pohodlí. Tyto myšlenky zabíraly při vysílání spravedlivých myšlenek víc jak osmdesát procent mého času. Když jsem se díval dovnitř, uvažovat z pohledu Fa mi skoro nepřišlo na mysl. Teprve až jsem si připomněl, že jsem kultivující, byl jsem zase ve Fa. Jakmile jsem se uvolnil, všechny moje myšlenky se točily v podstatě kolem sebezájmu a jak něco získat. Byl jsem manipulován svými lidskými myšlenkami. Pochopil jsem, proč Mistr hovořil ve Fa, že nás sledují všechny oči. Mistr mi dovolil, abych si sám sebe zvětšil a uviděl svoje pravé já, uviděl svůj problém a odhalil své lidské srdce.

Mistr řekl:

„Když se lidské bytosti dívají na svět, dělají to zprostřed jedné vrstvy částic. Například, tento svět, který vidí lidské bytosti, je mezi dvěma druhy částic – molekulami a planetami – a oni se dívají na tento svět zprostřed částic, které jsou složené z molekul. Bohové jsou odlišní. Bůh se dívá, v rámci svých schopností, na výsledky, které se stanou se všemi částicemi ve vesmíru, když o té věci uvažují. Dívají se na věci mnohodimenzionálně a ze všech pohledů, a proto se věcmi, které uspořádají, dosáhne mnoho cílů.“ (Vyučování Zákona na setkání se studenty z Asie a Tichomoří, New York, 12. 4. 2004)

Učením se Fa nazpaměť a díváním se dovnitř se změnilo to, jak jsem nahlížel na problémy. Pomalu jsem se naučil dívat se na problémy holisticky a už nevěnuji pozornost důvodům na povrchu a nenechám se povrchovými důvody zmást.

Mistr řekl:

„Je pravda, že staré sily využili každú príležitosť, ktorá sa im naskytla. Spravili hrozné veci dokonca aj učeníkom Dafa, ktorých som opravdivo viedol a smeroval v histórii.“

„Ale oni spravili špeciálne točidlo pre nápravu Fa, a v každej dimenzii tajne spravili nejaké veci. Týka sa to dokonca aj ľudí vo svete a zasadili takéto točidlo do ľudských tiel. Preto keď sa točidlo pohybuje, dejú sa zmeny v situácii pre ľudské bytosti na Zemi. Je to presne preto, že pracujú tieto veci.“ (Vyučovanie Fa v Los Angeles, otázky a odpovede, 25. 2. 2006)

Uvědomil jsem si, že odříkávání Fa nazpaměť a dívání se dovnitř nesou obrovskou sílu. Po dnu memorování Fa jsem vysílal spravedlivé myšlenky. Uviděl jsem růžovou kulatou věc, která vyšla z mého těla a padla do rukou Boha starých sil, který stál na hoře plné prachu. Řekl mi: „Když se učíš Fa nazpaměť a díváš se dovnitř, nemohu ti už nic udělat.“

Poté, co jsem se naučil odříkávat Fa nazpaměť a dívat se dovnitř, se mi ohromně zvýšil charakter. Dychtivě jsem toužil po kultivačním prostředí, kde se každý dívá do sebe. Shen Yun nevystupoval v severských zemích už spoustu let. Chybělo nám prostředí, kde se lidé dívají do sebe, staré síly nás zkazily a náš kultivační stav klesl. Praktikující trpěli a vnímající bytosti byly v ohrožení.

Když jsem se nad tím zamyslel, přišel jsem na to, že problém je ve studiu Fa. Způsob, jakým jsme studovali Fa a dělali tři věci, se řídil uspořádáním starých sil. To by bylo tak skvělé, kdyby každý dokázal odříkávat Fa nazpaměť! Věděl jsem, že odříkávání Fa je kultivace a že učení se Fa nazpaměť a dívání se dovnitř může uspořádání starých sil prolomit. Rozhodl jsem se založit skandinávskou skupinu učení se Fa nazpaměť.

Během setkání skandinávských praktikujících jsem se svěřil se svými myšlenkami a navrhl založení skandinávské skupiny pro memorování Fa. Každý tomu dal plnou podporu, a tak jsme 15. března 2018 skupinu založili.

Každý den jsme trávili dvě hodiny memorováním Zhuan Falunu a pak deset minut recitovali Hong Yin. Naučili jsme se tak recitovat několik sbírek Hong Yin. V Zhuan Falunu jsme dokázali nazpaměť odříkávat text až do čtvrté přednášky. Každý si vážil posvátnosti memorování Fa, kterou pro nás Mistr vytvořil.

Kromě toho jsem koordinoval ještě další skupinu pro učení se Fa nazpaměť. Většina praktikujících pocházela ze Spojených států. Nejvyšší věk byl 85 let. Každý den jsme odříkávali Fa, sdíleli o učení se Fa nazpaměť a dívání se dovnitř. Ze začátku nikdo nebyl zvyklý učit se Fa a dívat se dovnitř, protože měli pocit, že toho není moc co sdílet.

Podělil jsem se proto s nimi o svou zkušenost s díváním se dovnitř. Postupně si každý zvykl na každodenní dívání se do nitra a čím víc se dívali, tím hlouběji viděli. Jak čas plynul, prohlubovalo se i vzájemné pochopení.

Později jsme se nejenom dívali dovnitř, ale také doufali, že nám naši spolupraktikující naše problémy ukáží a pomůžou nám se zlepšit. Vzrostla naše schopnost přijmout poukazování na naše chyby od ostatních praktikujících, a co je ještě důležitější, aktivně jsme se kultivovali, místo abychom to dělali pouze když zažíváme těžkosti.

V procesu učení se Fa a dívání se dovnitř jsme utvořili pevné tělo, které bylo zesíleno Fa. Nedávno se stalo, že jeden ze spolupraktikujících procházel těžkostmi a my všichni jsme se dívali dovnitř. Každý z hloubi srdce cítil, že tohle je to, co po nás Mistr chce.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111081-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Uceni-se-Fa-nazpamet-divani-se-dovnitr-a-zachranovani-vnimajicich-bytosti-3-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.