Připoutání k mobilnímu telefonu mě svedlo na nebezpečnou cestu

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Poté, co jsem si přečetl redakční článek Ming-chuej „Čo musia vedieť všetci učeníci Dafa“, uvědomil jsem si, že článek nehovoří jen o bezpečnosti, ale také o stávání se laxním v kultivaci, o projevech a narůstání osobních tužeb způsobených připoutáním k užívání mobilních telefonů.

Domnívám se, že tato otázka si zasluhuje větší pozornost.

Minulý měsíc jsem měl nehodu, při které jsem si zranil střední část těla. Věřím, že k tomu došlo proto, že jsem byl velmi připoután k mobilnímu telefonu, což starým silám dalo příležitost využít této mezery.

Chtěl bych se podělit o to, čím jsem si prošel, abych si upevnil odhodlání odstranit toto připoutání, a doufám, že to také poslouží jako lekce pro praktikující, kteří mají podobné problémy.

Používání mobilního telefonu stále častěji

Změnil jsem si na mobilním telefonu úvodní tapetu a nainstaloval mnoho aplikací, včetně WeChatu (čínská víceúčelová aplikace pro zasílání zpráv a sociální médium) a nákupních aplikací. Bylo velmi pohodlné nakupovat tímto způsobem. Také jsem mohl snadno procházet internet, kdykoliv jsem měl čas.

Několik let jsem byl schopen se ovládat a neměl nějak zvlášť velkou potřebu využívat tyto aplikace příliš často. Postupně jsem však na mobilním telefonu trávil více a více času, aniž bych si to uvědomoval. Nejvíce času jsem trávil na internetu kvůli různým zábavným zprávám a nakupování a někdy jsem sledoval videa či různá dramata.

Už od mládí jsem byl filmovým fanouškem a rád sledoval dění okolo celebrit. Taktéž jsem rád nakupoval oblečení. Poté, co jsem začal praktikovat Falun Dafa, jsem si uvědomil, že tyto aktivity jsou připoutání, která musím opustit. Avšak můj kultivační stav nebyl stabilní. Někdy se to zlepšilo a jindy zase zhoršilo.

V loňském roce jsem byl převeden na novou pracovní pozici, která byla relativně klidná, a často jsem byl v kanceláři sám. Nejprve jsem studoval Fa vždy, když jsem měl příležitost, a používal mobilní telefon, jen když se blížil konec pracovní doby. Po nějaké době jsem se ale už nebyl schopen ovládat a s mobilním telefonem jsem trávil čím dál víc času. Stejná situace byla doma. Když jsem studoval Fa, jen tak mimoděk jsem někdy zvedl mobilní telefon, abych se podíval, co je nového.

Když můj syn pobýval nějaký čas více doma, Mistr mi skrze něj dával různé náznaky. Syn viděl, jak moc používám mobilní telefon a řekl mi: „Jak se jen můžeš kultivovat tímto způsobem?“

Spolupraktikující sdílel, že měl sen, ve kterém jsem prý kouřil cigarety. Uvědomil jsem si, že připoutání k mobilnímu telefonu je závislost, kterou je velmi těžké potlačit. Když jsem si uvědomil, jak špatné připoutání mám, a že staré síly by toho mohly využít, aby do mě zasahovaly, byl jsem vyděšený. A nakonec se opravdu něco stalo.

Nehoda

Při jízdě na motorce jsem narazil do auta a utrpěl zranění. Kvůli tlaku ze strany přátel a rodiny jsem se nechal odvést do nemocnice. Vyšetření ukázalo, že mám zlomené kosti ve spodní části páteře. Podstoupil jsem chirurgický zákrok. Pak mě pustili domů, kde jsem měl odpočívat.

Nejdřív jsem se cítil sklíčený a deprimovaný, protože jsem nejednal spravedlivě a skončil v nemocnici. Nicméně, Mistr nám stále říká, že bychom se měli vždy rychle postavit na nohy, když spadneme. Pevně jsem se rozhodl, že tuto dobu odpočinku využiji, abych se soustředil na studium Fa a dívání se dovnitř.

Hledání připoutání

Následující měsíc jsem hodně studoval Fa. Cítil jsem však, že nedělám pokrok. Když jsem se podíval dovnitř, jasně jsem uviděl připoutání k mobilnímu telefonu. Věděl jsem o tom už dávno, ale nedával jsem tomu váhu.

Když jsem byl v nemocnici, smazal jsem všechny video aplikace, kromě nákupní a chat aplikace, protože jsem si myslel, že je ještě využiji. Také jsem se rozhodl, že nebudu používat mobilní telefon, když to nebude opravdu nutné.

Když jsem se vrátil domů, jediné, co jsem mohl dělat, bylo ležet v posteli a studovat Fa. Kvůli nedostatku aktivit jsem měl stále nutkání používat mobilní telefon. Byl jsem velmi zmatený, že ani takové obrovské soužení mě nezastavilo, abych se této touhy zbavil.

Co jsem dělal po dvacet let kultivace? Proč jsem byl takovým zklamáním? Obviňoval jsem se a cítil hlubokou lítost.

V té době byla zveřejněna poslední Mistrova přednáška. Četl jsem ji stále dokola. Mistr opět hovořil o tom, jak je internet zkažený.

Mistr řekl:

„A ještě jedna věc vás možná nenapadla. Dosáhli jsme mnoha věcí a Fei Tian College a Shen Yunu se povedlo mnoho věcí, které jsou světové kvality. Ale my ty věci nedáváme na internet, neuveřejňujeme je tam. To proto, že internet je jako ďábel. Jsou tam všechny možné věci a je to nejprohnilejší místo – je to produkt zkaženého lidstva. Proč bychom měli chtít do té směsice přidávat naše věci? Proč bychom ta naše krásná díla vrhali do té jámy?“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., ve Spojených státech, otázky a odpovědi, 21. 6. 2018)

Přemýšlel jsem o tom, kolik špatných věcí se v mé mysli nahromadilo. Odstranění toho všeho bude obtížné.

Znovu jsem si přečetl „Čo musia vedieť všetci učeníci Dafa“ a okamžitě odinstaloval WeChat, iCloud a všechny další aplikace. Pak jsem nastavil mobilní telefon do továrního nastavení.

V mysli se mi však začaly objevovat všemožné důvody, proč bych si měl znovu nainstalovat WeChat. Pokušení jsem naštěstí odolal, protože jsem opravdu chtěl odstranit toto připoutání od kořene.

Než jsem začal praktikovat, napsal jsem dva dlouhé články. Poté, co jsem si je znovu přečetl, jsem si uvědomil, že celé byly o tom, jak jsem následoval celebrity, které vyvolávaly mé emoce.

Každé slovo a každá věta odhalily mou touhu se předvádět a také připoutání k horlivosti. To mě překvapilo, protože se tyto špatné věci po mnoho let hromadily v mé mysli a těle.

Dokonce, i co se týče mých současných článků, stále z nich pociťuji pocit hrdosti a štěstí. Nakonec jsem přišel na to, proč jsem se tak dlouhou dobu nedokázal vzdát těchto připoutání, a jak rostla kvůli používání mobilního telefonu.

Svým chováním jsem se na kultivační cestě dostal na hranici nebezpečí, protože jsem se toho nebyl ochotný zbavit.

Okamžitě jsem smazal všechno, co jsem napsal, a rozhodl se, že budu svým problémům čelit.

Mistr řekl:

„Každý z vás, kdo se rozhodne kultivovat, bude schopen vydržet všechno, a když váš osobní prospěch bude v sázce, dokážete se vzdát svých připoutání a budete takové věci brát na lehkou váhu. Jestli toto dokážete, nebude to ve skutečnosti obtížné. A tak se ukáže, že ti, kteří říkají, že je to těžké, se prostě nemohou těch věcí vzdát. Samotná cvičení nejsou těžká, a ani zvyšování vlastní úrovně samo o sobě není těžké. Říkají, že je to těžké, jen proto, že se nemohou vzdát lidských myšlenek.“ (Zhuan Falun)

Pocítil jsem otřes v celém těle a moje připoutání k mobilnímu telefonu hodně zesláblo. Věřil jsem, že toto připoutání dokážu zcela odstranit.

V následujících několika dnech jsem mobilní telefon nepoužil. Věděl jsem, že Mistr mi pomáhá zbavit se všech těch špatných látek, aby mi pomohl dosáhnout mého cíle odstranit toto připoutání nadobro.

Děkuji, Mistře!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/16/371100.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/16/171533.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.