Lékařka z pohotovosti se zlepšila a nejdřív bere ohled na druhé

Od praktikující Falun Dafa z provincie Chej-lung-ťiang, Čína

Zdravotnictví v Číně tíží finanční krize, nespokojenost pacientů a napětí mezi zdravotním personálem a pacienty. Obzvlášť vyhrocené to bývá na lékařské pohotovosti. Pracuji jako lékařka na pohotovostní službě a specializuji se na interní medicínu. Ráda bych se podělila o své kultivační zkušenosti za posledních třináct let práce v tomto prostředí.

Lékařkou, abych mohla pomáhat druhým

Pro dráhu lékařky jsem se rozhodla na střední škole. Věřila jsem, že pomáháním druhým získám ctnost. Jednou se mě otec zeptal, proč chci být lékařkou. Odpověděla jsem, že chci pomáhat druhým. O týden později jsem měla to štěstí, že se mi do rukou dostala kniha Zhuan Falun.

Když jsem knihu poprvé přečetla, pochopila jsem mnohé z otázek, které jsem o životě měla. Vysvětlení v knize mi pomohla pochopit řadu principů, a dozvěděla jsem se, k čemu je lidský život, a také že ctnost nelze v materiálním světě vidět, ale existuje v jiné dimenzi. Začala jsem praktikovat Falun Dafa a od té doby mi to přináší štěstí.

Po střední škole jsem šla na lékařskou fakultu a po rezidenčním programu nastoupila do jedné špičkové nemocnice.

Nejnižší bod v kultivaci

Na oddělení pohotovostní služby jsem nastoupila v roce 2005. Za svou kariéru jsem potkala všechny možné lidi a léčila nejrůznější problémy, jaké si jen člověk dokáže představit. Počet případů, které jsem řešila, je dost vysoký a intenzita práce na pohotovosti tvoří skvělé prostředí pro kultivaci charakteru.

Přechod ze školního do nemocničního prostředí způsobil, že pro mě nebylo snadné soustředit se jak na práci, tak i na kultivaci. Časem jsem v kultivaci polevila a začala soupeřit o uznání. Rozvinulo se u mě připoutání k marnivosti a začala jsem přijímat úplatky od farmaceutických firem.

Jak čas plynul, začala jsem bývat rychle unavená. Trpěla jsem úzkostí a depresemi a mysl jsem měla plnou negativních myšlenek. Měla jsem pocit vyhoření a chtěla se nechat převést na jiné oddělení. Když jsem se do sebe blíže zadívala, zjistila jsem, že jsem spadla někam na dno kultivace.

Laskavost a shovívavost

Mývala jsem sklon uvažovat a chovat se na základě svých pocitů. Například jednou jsem byla otrávená z pacientky, která přišla na pohotovost ve dvě hodiny ráno, kvůli nemoci, kterou trpěla už dva měsíce. Naštvalo mě to, protože mi narušila spánek kvůli něčemu, s čím mohla klidně přijít během dne.

Mistr řekl:

„Jste-li vždy shovívaví a laskaví k druhým a berete ohled na druhé, ať děláte cokoliv, a kdykoli narazíte na problém, nejprve zvážíte, zda druzí dokáží tuto věc strpět nebo zda to někomu neublíží, pak žádné problémy nenastanou. Proto se musíte v kultivaci řídit vyššími, a ještě vyššími měřítky.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Zlepšování charakteru)

Řekla jsem si, že budu brát osobní ztráty a zisky zlehka a že se pokusím dívat se na věc očima toho druhého. Ze zkušenosti vím, že podívat se na věc z pohledu druhé osoby může změnit celou situaci.

Jednou v noci přijeli na pohotovost máma se synem. Žena si stěžovala na bolest hlavy. Testy vykazovaly normální výsledky, jen krevní tlak byl zvýšený. Napsala jsem žádanku na CT a řekla jejímu synovi, kam ji má zavést a co udělat.

Byla to velice rušná noc a ve službě jsem byla jen já a jedna zdravotní sestra. Ten mladík se brzy vrátil a řekl: „Na radiologii nikdo není a mámin stav se rychle zhoršuje.“ Běžela jsem do CT ordinace a zjistila, že radiolog už sken přichystal, a tak jsem utíkala zpátky na pohotovost. Ale ten mladý muž se znovu vrátil a stěžoval si, že všechny ty nemocniční procedury sám nezvládne. Rozčílilo mě to, ale vrátila jsem se na CT s ním.

Myslela jsem si, že všechno už bude v pořádku, ale za hodinu se zase vrátil: „Máma měla krvácení do mozku. Její léčba se zdržela kvůli vám. Jestli se jí něco stane, půjdu po vás.“

Hlavou mi probleskla spousta myšlenek, včetně toho, jak se s ním vypořádat a jestli zavolat nadřízeného nebo ochranku. Ale to by situaci jen zhoršilo. Uklidnila jsem se a pokusila se vzpomenout na to, co učí Mistr. Laskavým tónem jsem s ním promluvila. Pověděl mi, že máma měla už dvě krvácení do mozku, ale z obou se zotavila, a že je jeho jedinou příbuznou, proto se o ni tak moc bojí.

Kdybych byla na jeho místě, také bych byla nazlobená. Zamyslela jsem se nad svým jednáním a uviděla, že jsem se nechovala v jejich nejlepším zájmu. Neudělala jsem všechno, co jsem mohla, abych jim pomohla.

Poté jsem se mu omluvila a řekla: „Vím, že se musím zlepšit. Možná je to tím, že jsem lékařkou už tak dlouho a někdy přehlédnu jisté detaily.“ Po této srdečné omluvě jsem z jeho strany ucítila pozitivní energii. Už se nezlobil. Když odcházel, popřála jsem jeho mámě rychlé zotavení a nabídla mu pomoc, s čímkoliv by potřeboval. Poděkoval mi, uklonil se a odešel.

Díky tomuto incidentu jsem zalitovala, kolik kultivačních příležitostí jsem si nechala ujít jednoduše kvůli tomu, že jsem se důkladně neponořila do kultivace v denním životě.

Zlepšení

Časem jsem se stala aktivnější a produktivnější. Vytvořila jsem informační letáčky pro příjem a propouštění, aby pacienti a jejich rodinní příslušníci měli v rukou rychlý přehled. Také jsem pro zdravotní sestry vytvořila léčebné plány a vzory pro příjem běžných případů na pohotovosti. Výsledkem bylo, že výkonnost celého oddělení se zvýšila a také míra stresu se u personálu i pacientů snížila.

Uvědomila jsem si, že jako praktikující Falun Dafa bych se měla prezentovat v tom nejlepším světle. Pozitivní první dojem může pomoct, když s lidmi hovoříte o dobrotě Falun Dafa a zločinnosti jeho pronásledování Komunistickou stranou Číny, a tak jsem si změnila svůj chlapecký účes a začala nosit hezčí oblečení.

Jednou v noci přišel na pohotovost mladý muž s vysokou horečkou. Doprovázel ho kamarád. Předepsala jsem mu kapačku s antibiotiky. Najednou jsem uslyšela z vedlejší místnosti hádku a zvuk rozbíjejícího se skla. Doběhla jsem tam a zjistila, že ten kamarád přinesl z lékárny předepsané léky, a když se sestřičky zeptal, kam je má položit, odsekla mu, ať to dá laskavě na stůl. Oba vypěnili a lahvička s lékem spadla na podlahu a rozbila se. Požádala jsem ji, ať už nic neříká, a odvedla mladíka z ošetřovny, abych se mu omluvila.

Abych se vyhnula přiostření sporu, zaplatila jsem z vlastních peněz novou dávku léku. Sestřička mi však řekla, že mladíkovi stále chybí jedna dávka. Když jsem se otočila, že půjdu do lékárny podruhé, ten kamarád se cítil trapně a nabídl se, že náhradní dávku zaplatí.

Společně jsme šli do lékárny. Byl rozhodnutý, že nechá tu sestřičku vyhodit. Pracoval v oblasti turismu a chápal důležitost kvality služeb zákazníkovi. Nechala jsem ho vybouřit a pak řekla: „Doufám, že se vám v podnikání daří. Myslím si však, že velký vůdce by měl mít i velké srdce. Sestřičky pracují velice tvrdě za malý plat. Co byste získal tím, že byste ji nechal vyhodit? Hádal by se úctyhodný podnikatel s nějakou mladou sestřičkou kvůli takové banalitě?“ Uklidnil se a odvětil: „Bylo by lepší, kdyby byla tak horlivá a zodpovědná jako vy. Vy jste dobrý člověk.“ Podívala jsem se mu do očí a řekla: „To proto, že věřím v duchovno. Věřím v Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Věnuji se Falun Dafa. Čínská vláda jej pronásleduje, ale Falun Dafa je dobrý a mimo Čínu velice oblíbený.“

Když to uslyšel, vypadalo to, jako kdyby na tu hádku okamžitě zapomněl. Řekl: „Párkrát jsem dělal průvodce v Hongkongu. Viděl jsem tam praktikující, jak rozdávají letáčky a mluví s lidmi. Myslím si, že je skvělé, že lidem říkáte pravdu.“ Na závěr našeho rozhovoru s radostí vystoupil ze všech komunistických organizací.

Když se vrátil, aby se dozvěděl, jak na tom jeho kamarád je, přinesl mi láhev zeleného čaje. Velice mě to dojalo. Po této zkušenosti dávám větší pozor na to, abych byla důsledná a zodpovědná ke všem pacientům i k jejich doprovodu.

Stále mám spoustu nedostatků, které musím odkultivovat, včetně lenosti, tvrdohlavosti a impulzivního chování. Díky svým kultivačním zkušenostem a naučení se, jak brát ohled nejdřív na druhé, a ne na své zájmy, mám teď v sobě opravdovou touhu odstranit si i další připoutání. Chci být v kultivaci aktivnější a sjednotit se s Dafa.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/26/378890.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/3/175098.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.