Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Usilovně se kultivovat následováním cesty uspořádané Mistrem (1. část)

Od praktikující Falun Dafa z Německa

Zdravím ctěného Mistra! Zdravím spolupraktikující!

Při pohledu zpět na dvacet dva let zkoušek a trápení, která jsem prožila, jsem velmi dojatá. Kdyby nebylo kultivace a Mistrovy pomoci, nebyla bych tam, kde se dnes nacházím. V posledních několika letech se můj život i kultivace velmi změnily. Chtěla bych zde sdílet s Mistrem i praktikujícími některé z mých kultivačních zkušeností.

Opuštění připoutání k rodině a následování procesu nápravy Zákona

Manžel, se kterým jsem žila dvacet tři let, v září roku 2016 zemřel. Byla jsem plná zármutku a psychicky na dně.

Spolupraktikující mě vzali na procházku k řece. Když jsme míjeli lavičku, kde manžel sedával, a šli po cestě, kudy byl zvyklý chodívat, nedokázala jsem zadržet slzy. Praktikující byli překvapení, jak moc jsem byla připoutána ke své rodině.

Manžel pocházel z Německa. Když jsme se rozhodli vzít, byla mu diagnostikována amyotrofická laterální skleróza, které se také říká Lou Gehrigova choroba. V té době mu bylo dvacet let a stěží dokázal pracovat. Jeho rodiče hodně plakali a žádali mě, abych přehodnotila, zda se za něj chci provdat.

Poté mě manžel vzal na procházku. Kráčel ztěžka. Říkal, že jeho nemoc je v Německu nevyléčitelná a jednoho dne bude odkázán na invalidní vozík. Při pohledu do jeho očí, které byly plné slz, jsem řekla: „Chci si tě vzít. Budeme čelit osudu společně.“

Po svatbě jsem studovala na německé univerzitě. Vzhledem ke stresu při studiu jsem trpěla žaludečními problémy více než rok. Každý den jsem užívala léky západní medicíny. Dávka léků byla velká, a proto jsem se cítila často unavená, ale nemoc neustupovala. Stav manžela se také zhoršoval. Cítila jsem, že je můj život nekonečným utrpením.

Naštěstí jsem v únoru roku 1996 dostala knihu Falun Gong a video se cvičeními, které mi přišly poštou z Číny. Knihu jsem přečetla najednou. Srdce se mi naplnilo nadějí.

Následující den jsem se začala učit cvičení. Trvalo to jen dva týdny a moje problémy se žaludkem byly úplně pryč. Když na mně manžel viděl změny, začal se praxi věnovat také.

Jeho stav se velmi zlepšil. Pracoval po mnoho let. Bohužel však nedokázal své onemocnění překonat. Postupně se nebyl schopen sám o sebe postarat a brzy odešel do důchodu. Zůstala jsem doma, abych se o něj starala, zatímco se účastnil projektů Dafa, které mohl vykonávat z domova.

Protože jsem zůstala doma po mnoho let, abych se o manžela starala, také moje cesta kultivace byla neobyčejná. Mnohokrát jsem čelila zkouškám života a smrti mého manžela. Mistrův soucit jeho život pokaždé zachránil. Svědky byli příbuzní, kteří nemohli uvěřit, že manžel stále žije, i když to s ním nemocnice vzdala. Viděli, že máme vytrvalost a přesvědčení nad obyčejnými lidmi, které jsme získali z Dafa.

Poté, co manžel zemřel, jsem trpěla hlubokými depresemi. Obviňovala jsem se, že kdybych se dobře kultivovala, přežil by.

Zatímco jsem prožívala bolest, některá německá města byla na vrcholu propagační kampaně představení Shen Yun. Praktikující mě vyzvali, abych se přidala k propagačním aktivitám. Souhlasila jsem.

Jednou jsme propagovali Shen Yun s mladým praktikujícím ve velkém nákupním centru. Všichni se usmívali. Praktikující nadšeně představoval krásu Shen Yun zákazníkům a byl s nimi v živém hovoru, zatímco já jsem jen rozdávala brožurky. Když jsem uviděla člověka na invalidním vozíku, vzpomněla jsem si na manžela a pocítila zármutek.

Tehdy se mě ten praktikující zeptal: „Jak můžeš ostatním nabízet krásu Shen Yun, když jsi plná smutku?“ Jeho slova mě zasáhla podobně jako probuzení holí. Uvědomila jsem si svou sobeckost. Tak mnoho vnímajících bytostí čeká na spásu, zatímco já jsem uvízla ve svém připoutání k rodině. Není to cesta uspořádaná starými silami?

Později jsem se účastnila propagace ve třech městech, kde se mělo vystoupení Shen Yun konat. Spolu s tím, jak se má touha po spáse bytostí stávala silnější, jsem myslela na manžela čím dál méně. Postupně jsem se úplně uklidnila.

Následně jsem prostřednictvím studia Fa uviděla hluboko skryté připoutání za tolik let péče o manžela, což bylo připoutání ke slávě. Doufala jsem, že bude moci vstát a potvrzovat Zákon. Také tam byla sobeckost. Jeho úspěch by potvrdil, jak pevná a plná spravedlivých myšlenek jsem byla, po tolika letech plných zkoušek.

Manželova smrt mě přiměla klidně zapřemýšlet o mé kultivaci a rozpoznat toto nečisté připoutání. Prostřednictvím kultivace se toho pokusím vzdát.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111063-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Usilovne-se-kultivovat-nasledovanim-cesty-usporadane-Mistrem-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.