Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Kultivování se v roli koordinátora (1. část)

Od praktikující Falun Dafa z Rakouska

Zdravím vás, ctěný Mistře! Zdravím vás, drazí spolupraktikující!

Jsem praktikující Falun Dafa z Rakouska. Letos Shen Yun vystoupil v Rakousku v Salzburgu, a to 16. a 17. dubna. Protože v našem malém městě máme jen pár praktikujících, dostala jsem ke koordinaci velké množství úkolů. Podle mě jsem dostala jeden z nejtěžších úkolů: koordinovat praktikující.

Nebylo snadné neustále pracovat s praktikujícími s velmi rozdílnými povahami a uvažováním. Ale díky těmto velkým a obtížným zodpovědnostem jsem mohla opravdu pocítit, co je zlepšení charakteru.

Když se ohlédnu zpět, vidím, že jsem měla do té chvíle ve své kultivaci řadu opomenutí. Jsem neskutečně vděčná Mistrovi, že jsem pro svou kultivaci dostala takovou cennou příležitost. Charakterová napětí a strasti se na mě snášely jako jablka padající ve vichřici. Někdy mi dokonce připadalo, že všechny ty zkoušky nevydržím. Někdy bylo napětí zároveň ve všech oblastech, jak v rodině, tak i mezi praktikujícími a ostatními koordinátory.

Na začátku jsem si slíbila, že použiji všechny tyto zkoušky a konflikty k dívání se dovnitř a ke zvyšování charakteru. Samozřejmě, nebylo vždycky možné to dokázat snadno a rychle, ale snažila jsem se neodchýlit se od závazku, který jsem si stanovila, a nenechat si utéct ani jedinou situaci naplánovanou Mistrem. Pokaždé jsem se sama sebe ptala: „Co ještě musím pochopit? Co musím najít uvnitř? Kde se to ukrylo? Jak to rychle odstranit a dál kráčet s lehkostí?“

Jedna z prvních zkoušek přišla, když jsem se dozvěděla o rozhodnutí, že praktikující z Německa by měli podpořit představení v Basileji nebo v Berlíně a praktikující z Rakouska by měli podpořit představení v Salzburgu. Zdálo se to jako logické rozhodnutí, ale měla bych poznamenat, že první dva roky se nám podařilo uspořádat Shen Yun v Salzburgu jen díky pomoci praktikujících z Mnichova a přilehlých oblastí. Pomyslela jsem si, že není reálné, abychom provedli všechny nezbytné přípravy vlastními silami. Kromě toho řada lidí pracuje nebo nemají dost finančních prostředků nebo žijí daleko. Toto rozhodnutí podle mého názoru znamenalo naprosté fiasko pro přípravy Shen Yun v Salzburgu.

Pocítila jsem naprostou bezmoc, zášť a silný pocit nespravedlnosti. Zasáhl mě příval negativních myšlenek. Samozřejmě, někteří praktikující okolo mě také považovali toto rozhodnutí za absolutně nelogické a zpochybňovali úspěch Shen Yun v Salzburgu. Začala jsem registrovat, jak tento negativní proud myšlenek odplavuje mou pozitivní energii a že marním svou energii na absolutně zbytečné myšlenky, místo toho, abych se soustředila na vyřešení problému a na pozitivní myšlenky. Uvědomila jsem si, že staré síly chtějí, abychom plýtvali energií na kontroverze a boj mezi sebou. Abych tyto nespravedlivé myšlenky vypnula, řekla jsem si: „Stop! Zavrhuji vás! Nechci na to už myslet.“

Mistr řekl:

„Ale většina lidí může karmu myšlenek odstranit a bránit se jí velmi silnými vlastními myšlenkami (silným hlavním vědomím). To naznačuje, že takový člověk může být spasen a dokáže rozlišit dobré od špatného, a znamená to, že má dobré porozumění. Moje Těla Zákona mu pomohou odstranit většinu takovéto karmy myšlenek. Tato situace je dost běžná. Jakmile se to stane, člověk bude zkoušen, aby se vidělo, zda dokáže překonat špatné myšlenky sám od sebe. Jste-li neochvějný, můžeme karmu odstranit.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Vaše hlavní vědomí musí být silné)

Nezáleží na tom, jaké rozhodnutí to je, budu se jím řídit. Kritizování a hodnocení činů ostatních koordinátorů není můj úkol. Věřím jen Mistrovým plánům. Nechci o nich mít žádné negativní myšlenky. Budu se pouze koncentrovat na to, jak nejlépe odvést svou práci. To je můj hlavní úkol.

A najednou ten negativní příliv ustal. Samozřejmě, nějaké negativní myšlenky se mi vracely opakovaně a snažily se mi plnit mysl, ale všechny tyto pokusy se setkaly s mým rázným odmítnutím.

Pak se situace změnila. Jakmile byl Shen Yun v Basileji téměř vyprodán, víc a víc praktikujících z Německa přijíždělo do Salzburgu pomáhat. Přestože jsme stále cítili, že máme nedostatek lidských zdrojů, podařilo se mi v procesu toho zlepšit.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111055-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Kultivovani-se-v-roli-koordinatora-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.