Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Moje zkušenost s objasňováním pravdy britským politikům (3. část)

Od praktikující Falun Dafa z Velké Británie

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111049-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Moje-zkusenost-s-objasnovanim-pravdy-britskym-politikum-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111050-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Moje-zkusenost-s-objasnovanim-pravdy-britskym-politikum-2-cast.html

Nejlepší zájem

Posílala jsem svému skotskému poslanci informace. Nikdy jsem nevynechala jediný případ ohledně pronásledování. Moje příbuzná pracovala v jeho kanceláři jako dobrovolnice. Řekla mi něco, co jí připadalo zajímavé. Jednoho dne jí prý pověděl: „Dnes mám v poště osm e-mailů a šest z nich je od tvé příbuzné.“ Uvědomila jsem si, že je to upomínka od Mistra, že ať děláme cokoliv, musíme brát ohled na to, zda je to pro druhé přijatelné, jinak to nebude fungovat. Od té doby jsem se bála toho poslance kontaktovat.

Letos náš tým připravil dopis pro čínské praktikující, aby ho rozeslali svým poslancům. Cílem bylo pobídnout je, aby napsali slova podpory pro naše aktivity k 19. výročí zahájení pronásledování. Poslala jsem svému britskému poslanci dopis, ale váhala jsem, jestli ho mám poslat i svému skotskému poslanci. Bála jsem se odmítnutí a ztráty tváře. Když jsem pátrala po hlubším důvodu, zjistila jsem, že se starám jen o svůj život, ne o jeho. Kořenem mého strachu byla očividně sobeckost. Uvažovala jsem a dělala věci na základě zákona starého vesmíru. Na psaní dopisů politikům a sdělování pravdy není nic špatného. Špatné bylo to, že jsem neobjasňovala pravdu s moudrostí tak, aby ji mohli přijmout. Výchozí bod byl sobecký.

Mistr řekl:

„Mnoho životů sem přišlo z velmi vysokých úrovní existence a my bychom se je měli pokusit spasit. Tyto životy jsou zástupci bytostí starého vesmíru, které měly být odstraněny, a přály si své bytosti ušetřit tohoto osudu. A tak když zachraňujeme tyto životy, ty bytosti, které zastupují, budou spaseny také.“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., ve Spojených státech, otázky a odpovědi, 21. 6. 2018)

Uvědomila jsem si, že bych měla poslat dopis i skotskému poslanci a dát mu šanci, aby se umístil. Co se týká napsání vzkazu s podporou, na tom nezáleželo. Důležité bylo pomoci mu uvidět krásu Dafa a zlou povahu Komunistické strany Číny. Na základě tohoto čistého pochopení Fa jsem mu e-mailem poslala dopis.

Odpověděl na něj a připojil dopis s vyjádřením podpory. V dopise vyjádřil obdiv k počestnosti a oddanosti praktikujících Falun Dafa ve svém volebním okrsku a také zmínil Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Napsal: „Doufám, že voliči – praktikující Falun Dafa, stejně jako všichni praktikující Falun Dafa ze Skotska a na celém světě budou mít vydařenou akci v rámci devatenáct let trvající kampaně proti zatýkání, zadržování, mučení a zabíjení.“

Když jsem ten e-mail četla, byla jsem dojata. Dojata tím, že se dobře umístil, a praktikujícími Falun Dafa po celém světě, kteří vytrvale pomáhají při nápravě Fa a zachraňování vnímajících bytostí.

Věděla jsem, že dva praktikující byli za ním objasnit mu pravdu. Plně jsem chápala, že v procesu objasňování pravdy politikům není pochopení politiků výsledkem práce jednoho člověka, nýbrž spojeného úsilí učedníků Dafa.

Za posledních deset či více let, kdy objasňujeme politikům pravdu, se neustále vynořovala frustrace, stížnosti, strach i radost. Všechny tyto emoce mají v sobě skrytou sobeckost. Zachraňování lidí učedníky Dafa není proto, aby se učedníci Dafa sami potvrzovali. S tak nečistou myslí nebudeme schopni zachránit žádnou vnímající bytost, protože negativní prvky nám zablokují cestu.

Mistr řekl:

„Předtím, když jsem hovořil o osvícení, objasnil jsem nebeské tajemství, které nikdo neodhalil: ‚Kultivace závisí na jedinci, zatímco kultivační energie závisí na jeho mistrovi.‘ Po tisíce let se lidé domnívali, že oni sami se kultivovali a vzestupovali. Ve skutečnosti nemůžete tím, že se kultivujete [sami], dosáhnout ničeho. Nic nemůže být vyřešeno, pokud nemáte mistra, který se o vás stará. To znamená, že ty skutečné záležitosti jsou vyřešeny vaším mistrem – jsou vyřešeny faktory za tímto Zákonem. Vaše vlastní osvícení spočívá pouze ve vašem pokračování v kultivaci poté, co projdete těžkostmi ve své praxi. To je to, co míníme ‚vaším vlastním osvícením‘. Co se týče opravdového osvícení se k něčemu z principů, pokud vám to tento Zákon nedovolí poznat, nebudete se k tomu moci osvítit, ať se snažíte jakkoliv. A tak musíte splnit jednu podmínku: musíte opravdově praktikovat kultivaci.“ (Vyučování Zákona na konferenci v Evropě, Frankfurt, Německo, 30. – 31. 5. 1998)

Během uplynulých deseti let objasňování pravdy politikům jsem si uvědomila, že si musím pořád připomínat, že jsem kultivující. Jako kultivující musím dobře studovat Fa a používat principy Fa, abych věci poměřovala a řešila. Zároveň se musím věnovat opravdové kultivaci a vykopat připoutání za emocemi. Moje zkušenost mi praví, že když uvažuji jako kultivující a věci tak řeším, Mistr mi tiše dá zelenou.

Ve Velké Británii je stále spousta politiků, kteří o Falun Dafa nevědí. Nevědí, proč jsou praktikující proti perzekuci a proč jsou potenciálním ohrožením ideologie Komunistické strany Číny. Praktikující z Velké Británie si postupně uvědomují potřebu usilovného objasňování pravdy poslancům.

Děkuji Mistrovi za jeho úmysl zachránit všechny bytosti. Děkuji praktikujícím, že se snaží a jsou oddáni nápravě Fa skrze různé projekty. Pracujme společně na cestě kultivace a při pilné záchraně lidí! Nezklamme žádnou bytost ve svém ráji! Naplňme očekávání našeho Mistra!

Děkuji, Mistře! Děkuji, spolupraktikující!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.