Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Moje zkušenost s objasňováním pravdy britským politikům (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Velké Británie

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111049-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Moje-zkusenost-s-objasnovanim-pravdy-britskym-politikum-1-cast.html

Smysl objasňovat pravdu

Po rozhovoru s mým poslancem jsem začala uvažovat nad tím, jaký je nejdůležitější bod při objasňování pravdy lidem. Během rozhovoru mi můj poslanec řekl: „Vím, proč Komunistická strana Číny potlačuje Falun Dafa. Kdyby ho praktikovalo moc lidí, bude se ho každá vláda bát.“

Proboha! Můj poslanec stále nechápal, co to Falun Dafa je a proč se ho Komunistická strana Číny tak bojí! Jaký je tam problém? Uklidnila jsem se a přemýšlela o tom. Při komunikaci s politiky jsem hovořila jen o krutosti pronásledování a odběrech orgánů zaživa, ale nepověděla jsem jim, co to Falun Dafa je. Tváří v tvář duchovní i fyzické perzekuci se praktikující nevzdávají víry v Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Tato základní pravda nebyla v
komunikaci zmíněna.

Chvíli jsem nad tím přemýšlela a také to probírala s praktikujícími. Se studiem Fa se moje chápání Fa postupně prohlubovalo. Uvědomila jsem si, že povaha vesmíru – Pravdivost, Soucit a Snášenlivost – utváří všechno ve vesmíru. Pravdivost, Soucit a Snášenlivost mají univerzální hodnotu. Principem Falun Dafa je řídit se tímto principem.

Ničemná povaha Komunistické strany Číny bude při vyprávění o kráse Falun Dafa přirozeně odhalena. Kdybych s politiky hovořila pouze o masakrech, mučení a odebírání orgánů, jaký rozdíl by to byl od komunikace, kterou vedou s lidsko-právními aktivisty? Výchozí bod bojovníků za lidská práva je docílit spravedlnosti. Ale náš výchozí bod je jiný. Naším cílem je probudit svědomí těchto politiků a pomoci jim pochopit podstatu pronásledování. Cíl perzekuce není namířen jen na Čínu, chce zničit celý svět.

Mistr řekl:

„Když lidé ukáží náležitý respekt a úctu k tomu, jak se Dafa v tomto světě projevuje, oni, jejich rasa nebo národ se budou těšit požehnání anebo poctě.“ (Zhuan Falun, O Dafa, 24. 5. 2015)

Musím jim zprostředkovat krásu Dafa, aby se mohli umístit mezi dobrem a zlem. To je podle mě výchozí bod objasňování pravdy politikům.

V červenci roku 2017 praktikující z našeho týmu připravili dopis, ve kterém povzbuzovali britské poslance, aby napsali dopis vyjadřující podporu našim aktivitám k 20. červenci. Noc před tím, než jsem se setkala s dalším svým poslancem, jsem se zklidnila a pomyslela si: „Co je účelem mé návštěvy? Jen ho přesvědčit, aby nám napsal dopis se slovy podpory? Ne! Jít za ním a říct mu o odběrech orgánů zaživa, které strana dělá? Ne!“ O tom už věděl hodně, ať už od jiných lidí nebo z přednášek či e-mailů. Vzpomněla jsem si, že z mnoha odpovědí na dopisy praktikujících čišela jasná nedůvěra vůči odebírání orgánů zaživa. Pochopila jsem, že mnozí poslanci se neodvažují tomuto krutému faktu uvěřit. Tentokrát jsem chtěla dalšímu svému poslanci pomoct, aby jasně prohlédl zabijáckou povahu Komunistické strany Číny prostřednictvím mé osobní zkušenosti.

Narodila jsem se v Číně v roce 1952 a zažila krutou kulturní revoluci. Slyšela jsem o tragédiích, která vytvořila Komunistická strana Číny, a sama jsem jich byla svědkem. I když mi bylo teprve čtrnáct let, i já jsem se musela zapojit. Mí spolužáci a já jsme museli bojovat s našimi učiteli, urážet je a ponižovat. Bylo to celostátní hnutí teroru. Některé děti použily opasky, aby ubily učitele k smrti, a média Komunistické strany Číny to dokonce opěvovala. O těchto historických skutečnostech je třeba s poslanci hovořit. Teprve až pochopí tento kontext, budou schopni pochopit, proč se Falun Dafa stal v Číně tak oblíbeným.

S jasnou myslí jsem tomuto poslanci a jeho asistentovi tyto informace při setkání předala. Pověděla jsem jim, jak Komunistická strana Číny zabíjí nevinné lidi, jak mezi lidmi vyvolává nenávist a způsobuje, že si jsou lidé navzájem nepřáteli. Mluvila jsem o zkušenostech své rodiny za časů kulturní revoluce a proč se Falun Dafa a principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti staly v Číně tak rychle populární. Jako příklad jsem uvedla svou osobní zkušenost a hovořila o zázračných účincích Falun Dafa a o fyzických i duševních změnách, které mi následování těchto principů přineslo. V místnosti, kde jsme byli, byl naprostý klid a všichni mi pozorně naslouchali. Všimla jsem si, že si poslanec čas od času udělal na iPadu poznámky.

Když jsem jim pověděla o kráse, jakou Dafa Číňanům přinesl, začala jsem hovořit o tom, proč se Komunistická strana Číny bojí praktikujících Falun Dafa, kteří chtějí být dobrými lidmi, a proč se je snaží fyzicky i duchovně eliminovat.

Než jsem odešla, řekla jsem jim, že dosud nebyl zaznamenán jediný případ, kdy by se pronásledovaní praktikující v Číně mstili těm, kdo jim ublížili. „To je síla Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti!“ řekla jsem upřímně.

Před schůzkou jsem ještě předala asistentovi toho poslance film Svobodná Čína: Odvaha věřit. Doufala jsem, že budou moci plně pochopit pravdu o Falun Dafa a perzekuci.

Za pár dnů jsem dostala e-mail od toho poslance, ve kterém mi sděloval, že podal návrh č. 173 o Falun Dafa: Praxe Falun Dafa a kampaň proti odebírání orgánů.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111051-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Moje-zkusenost-s-objasnovanim-pravdy-britskym-politikum-3-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.