Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Moje zkušenost s objasňováním pravdy britským politikům (1. část)

Od praktikující Falun Dafa z Velké Británie

Zdravím, Mistře! Zdravím, spolupraktikující!

Komunistická strana Číny pronásleduje Falun Dafa a používá svá média a instituce v zahraničí, aby útočila na Falun Dafa, a snaží se ho tak zničit. Řada západních vlád se nechala jejími lžemi zaslepit. Opravdu jsem si přála najít způsob, jak pomoct britským politikům, aby pochopili pravdu o Dafa. Protože moje psaná angličtina není až na takové úrovni, nevěděla jsem, jak tento projekt odstartovat. V té době se ve Velké Británii utvořila skupina praktikujících, která hodlala objasňovat pravdu britským politikům. Většina z členů skupiny byli západní praktikující. Dopisy, které politikům psali, mi hodně pomohly. Pokaždé, když byla nějaká velká akce, jsem si byla vědoma faktu, že dostat dopis do rukou politiků jim opravdu pomáhá pochopit pravdu. V té době jsem měla pouze omezené pochopení Mistrova Fa a měla pocit, že účelem mého objasňování pravdy je jen dát jim vědět pravdu o perzekuci.

Různé uvažování přináší různé výsledky

Moje poslankyně je jedna dáma. Pokaždé, když jsem za ní šla, jsem buď chtěla, aby podpořila návrh na rezoluci odsuzující pronásledování, který předložili její kolegové poslanci, nebo jsem doufala, že by mohla napsat dopis, ve kterém by vyjádřila svou podporu našim aktivitám. Také jsem jí e-mailem nebo poštou posílala spoustu informací o pronásledování. Ale její odpověď byla pokaždé byrokratického rázu bez čehokoliv podstatného. Snažila jsem se proto vyhýbat setkání s ní, protože jsem si myslela, že by mohla mou prosbu odmítnout. Místo toho jsem jí čas od času poslala e-mail, abych udržovala kontakt. Když jsem se o tom zmínila jedné praktikující z jiné části Velké Británie, obvinila jsem přitom poslankyni, že se nemá k činu. Praktikující mi připomněla, že zachraňovat lidi je naší zodpovědností. Ta poslankyně nic neučinila, protože jsem jí nepomohla pochopit pravdu. Neodvedla jsem dobrou práci. Jak bych mohla obviňovat ji?

Později ta poslankyně nebyla v dalších volbách zvolena. Bylo mi to velice líto, protože jsem to byla já, kdo jí neobjasnil pravdu. Když jsem uvažovala nad tím, co jsem udělala, uvědomila jsem si, že pokaždé, když jsem za ní šla, jsem se nechovala v jejím nejlepším zájmu, ale chtěla jsem od ní, aby pro mě něco udělala. Nebyl můj cíl stejný jako cíl běžné osoby? Výchozí bod pro kultivujícího je dělat všechno v nejlepším zájmu druhých, bez jakéhokoliv jiného cíle. Moje pochopení je takové, že k tomuto selhání došlo kvůli mému připoutání k usilování.

V roce 2012 organizace DAFOH spustila petici určenou Organizaci spojených národů, ve které vyzývá k ukončení násilných odběrů orgánů praktikujícím Falun Dafa. Skotsko má svou vlastní vládu a poslance. Jednoho říjnového večera jsem si vzala potřebné dokumenty a šla za svým poslancem. Byl chladný večer, poprchávalo, ale mě nic nedokázalo zastavit. Jen jsem mu chtěla povědět pravdu. K mému překvapení poslanec prohlásil, poté, co si mě vyslechl, že násilné odběry orgánů jsou ostudné. Podepsal petici a sdělil mi, že je připraven přednést ve skotském parlamentu návrh rezoluce.

K podání návrhu došlo 5. listopadu. O rok později, s podporou a pomocí praktikujících z Velké Británie a dalších zemí, ten poslanec uskutečnil sérii přednášek ve skotském parlamentu. Pozval DAFOH, mezinárodní vyšetřovatele a akademiky, aby promluvili o násilných odběrech orgánů praktikujícím Falun Dafa a dalším vězňům svědomí. V obecenstvu byli poslanci, jejich asistenti, profesoři etiky na univerzitách a studenti ze tří skotských univerzit. Přestože na seminářích nebylo až tolik lidí, někteří místní praktikující i praktikující z jiných částí Velké Británie poslali skotským politikům, akademikům a médiím spoustu informací. V té době jsme nepředvídali, jaký dopad naše aktivity budou mít.

V říjnu roku 2016 několik praktikujících z Glasgow uspořádalo před místem konání výročního sjezdu Skotské národní strany petiční akci proti násilnému odebírání orgánů. Při této akci jsme potkali spoustu skotských, britských i evropských poslanců. Tito politici neváhali a podepsali petici. Také nám řekli, že o zlech, která páchá Komunistická strana Číny, se dozvěděli od mého poslance, a že někteří ze skotských poslanců se o této záležitosti dozvěděli z dopisů svých voličů.

Mistr řekl:

„Všechno, co udělali učedníci Dafa a všechno, co řekli učedníci Dafa při objasňovaní faktů, způsobuje, že fakta v běžné lidské společnosti kolují a vytváří to prostředí, které podporuje komunikaci mezi lidmi. V tomto prostředí, jestliže lidé navzájem diskutují, je to další způsob, jak mohou být tyto bytosti spaseny, nepřímý způsob.“ (Vyučování Zákona na Mezinárodní konferenci Zákona v New Yorku, otázky a odpovědi, 21. 11. 2004)

Díky těmto dvěma příkladům objasňování pravdy poslancům jsem si hluboce uvědomila Mistrův princip získávání bez usilování. Zpětná vazba od některých skotských poslanců mi také pomohla uvědomit si, že když bytost pozná pravdu, je to živé médium a může hrát aktivní roli při šíření pravdy.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111050-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Moje-zkusenost-s-objasnovanim-pravdy-britskym-politikum-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.