Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Cenění si své cesty kultivace (2. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Lotyšska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111047-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Ceneni-si-sve-cesty-kultivace-1-cast.html

Objasňování faktů se soucitem

Po studiu Mistrových přednášek jsem pochopil důležitost objasňování faktů kvůli spáse vnímajících bytostí. Začal jsem se proto aktivně podílet na všech místních pravdu objasňujících aktivitách a také jsem se naučil hodně o pronásledování a Komunistické straně Číny.

Pochopil jsem, že zatímco pomáhám zachraňovat vnímající bytosti, musím ztělesňovat soucit, a že jen soucit může rozpustit srdce běžných lidí. Nastudoval jsem si, jak lépe objasňovat pravdu z webových stránek Ming-chuej a z videí objasňujících pravdu, abych věděl, co lidem říkat a měl výklad podložený pravdivými informacemi.

Na začátku zimy roku 2016 praktikující aktivně organizovali veřejné aktivity objasňující fakta o pronásledování a Ťiang Ce-minovi. Ačkoliv jsem se těchto aktivit účastnil a mluvil s lidmi, nedokázal jsem být aktivní od začátku do konce. Odcházel jsem, kdy jsem chtěl, a nebral to příliš vážně. Na tento nesprávný stav poukázala jedna praktikující, která mi po akci řekla vážným tónem: „Bereš to jako hru. Přijdeš, kdy chceš, a odejdeš, kdy se ti zachce.“ Bylo to skutečně tak, jak řekla. Podíval jsem se dovnitř a uviděl tento nesprávný stav. Podařilo se mi to odstranit a věnovat tomu větší pozornost.

Rozhodl jsem se proto být pilnější. Začal jsem se aktivně podílet na všech aktivitách, a dokonce jsem pomáhal s jejich organizací. Například, když jsem pomáhal organizovat událost „Přiveďte Ťiang Ce-mina před soud“, byl jsem usilovnější a soucitnější a během akce jsem si stále udržoval spravedlivé myšlenky, jako: „Mé soucitné energetické pole může rozpustit všechny nesprávné stavy. Ztělesňuji soucit. Lidé s předurčený vztahem přijdou jeden po druhém a rozhodnou se.“ Často jsem si recitoval Mistrovu báseň:

„Milosrdenstvo, čo roztápa nebo a zem, jar privodí
Spravodlivé myšlienky môžu spasiť na svete ľudí.“

(Hong Yin II, Fa napravuje vesmír, 6. 4. 2002)

Když jsem zrovna nemluvil s lidmi, vysílal jsem spravedlivé myšlenky nebo si udržoval své vědomí jasné a čisté. Do mé mysli pak nemohly vcházet negativní myšlenky. Když jsem byl opravdu v tomto stavu, cítil jsem, že moje energetické pole může napravit všechny abnormální stavy, a byla mi dávána moudrost při objasňování pravdy.

Například, jeden muž, který procházel kolem našeho stánku, spěchal. Pozdravil jsem ho, začal vysílat spravedlivé myšlenky a s hlubokým soucitem mu objasňoval pravdu. Nejdřív byl nazlobený, že jsem ho zastavil, ale potom se otevřel a nakonec petici podepsal.

Podobná situace nastala u paní, která šla se svým psem na procházku. Ze začátku nechtěla poslouchat, ale pak se uvolnila a začala se vyptávat: „Pomůže to?“ Odpověděl jsem: „Pokud člověk zůstane lhostejný a nic neudělá, nic se nezmění.“ Ta paní na místě podepsala petici a popřála nám hodně štěstí. Myslím, že laskavost rozpustila její srdce, její pravé já vyšlo navenek a ona se pak mohla rozhodnout.

Objasnil jsem pravdu téměř všem kamarádům a kolegům. Když lidem objasňuji pravdu, vždy se s nimi pokouším mluvit jako se svými nejlepšími přáteli. Zdvořile je pozdravím a mluvím s nimi jako kdyby byli moji blízcí. To často lidi otevírá a pozorně pak poslouchají pravdu.

Jednou, když mi končila směna, přišla do kavárny skupinka turistů, asi osmi až deseti lidí. Právě jsem objasňoval pravdu kamarádovi. Pomyslel jsem si: „Je to vynikající předurčená příležitost, musím jim objasnit pravdu o Ťiang Ce-minovi a pronásledování.“ Nejdřív jsem nevěděl, jak mám začít rozhovor, a měl jsem strach, ale prolomil jsem se tím a jen jsem navodil téma. Zeptal jsem se, jestli znají Falun Dafa a vědí o pronásledování. Mluvil jsem s nimi laskavě a jako kdybychom byli blízcí přátelé. Všichni pozorně poslouchali. Poté, co jsem jim nabídl petici, ji všichni podepsali. Když jsem s nimi mluvil a překonával strach z mluvení, cítil jsem, jak se moje tělo stává lehkým a ve spodní části břicha se mi otáčí Falun. Podobné situace nastaly, když jsem odstranil strach a mluvil s lidmi o Falun Dafa.

Právě teď cítím, že jsem stále ještě velmi daleko od standardu pravého praktikujícího, ale budu se snažit činit se lépe na každém kroku cesty, zocelovat svou vůli, dělat tři věci aktivně, přizpůsobovat se povaze vesmíru a pomáhat Mistrovi v období nápravy Zákona.

Děkuji spolupraktikujícím. Děkuji milosrdnému Mistrovi.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.