Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Kultivace charakteru a potvrzování Fa v práci (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Řecka

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111045-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Kultivace-charakteru-a-potvrzovani-Fa-v-praci-1-cast.html

Vloni jsme se pokusili uspořádat v parlamentu dvě slyšení ohledně problematiky odběru orgánů. První slyšení bylo zabrzděno ministrem zdravotnictví. Druhé slyšení se už podařilo. Pozvali jsme pana Davida Matase a dostali jsme povolení, aby mohl hovořit.

Přestože jsme se domnívali, že vše by mělo být v pořádku, týden před slyšením mi zavolal předseda a sdělil, že slyšení bude možná zrušeno, a to bez nějakého dalšího vysvětlení. Poradil mi ale, abych požádala o souhlas ministra zahraničních věcí.

Jako skupina jsme více vysílali spravedlivé myšlenky a provedli všechny nezbytné telefonáty ministrovi. Konečně jsme získali jeho souhlas.

Pak mi ale předseda znovu zavolal a řekl, že slyšení bude zrušeno, protože parlament bude zrovna přijímat naléhavý zákon. Podle pravidel parlamentu musí Výbor pro sociální záležitosti, který byl zodpovědný za naše slyšení, zrušit všechna slyšení, která se v daný den kryjí s tímto naléhavým jednáním.

Koordinátor Asociace Falun Dafa v Řecku však trval na tom, že bychom měli mít slyšení. Požádal mě o povolení dostat se do parlamentu, abychom se mohli s předsedou domluvit na společném řešení.

Řekla jsem mu, že je nemožné pořádat slyšení v ten den. Bylo to proti pravidlům parlamentu. Všichni v parlamentu to věděli.

Koordinátor však na tom trval. Šli jsme tedy společně za předsedou a požádali jsme o slyšení. Ten však stále opakoval, že to není možné. Koordinátor vypadal klidně a nebyl ovlivněn odmítnutími. Vypadal přesvědčivě a jistě, že řešení nalezneme. Zatímco předseda neustále opakoval „ne“, najednou mu někdo zatelefonoval. Naléhavé jednání bylo odloženo, a tak se naše slyšení mohlo konat.

Uvědomila jsem si, že postoj koordinátora byl, že spravedlivé myšlenky nejsou jen o vysílání spravedlivých myšlenek. Je to stav mysli, který je mírumilovný a čistý a neumožňuje žádnému zasahování, aby blokovalo naši cestu. Je to prázdnota mysli, založená na neotřesitelné víře v Mistrova uspořádání, která vytváří jistotu a stabilitu uvnitř praktikujícího. Stav naprosté jistoty, že Mistr je vždy s námi, ať se děje cokoliv a jakkoliv se věci kolem nás zdají být obtížné nebo zvláštní.

Mistr řekl:

„Během nápravy Fa, zatímco odstraňuji působení starých sil na nápravu Fa, aranžuji vaše věci. Události vypadají jako zlé a chaotické, ale ve skutečnosti jsou všechny velmi dobře uspořádány. Staré síly dobře sestavily plány, avšak i já jsem udělal věci pořádně. Ať k tomu přistupujete z jakéhokoliv úhlu, existuje způsob, jak definitivně vyřešit tyto problémy. Během tohoto období bychom se měli zaměřit na to, jak můžeme využít tuto příležitost, abychom skutečně ukázali výjimečnost a velkou mocnou ctnost kultivujícího. Je to i cenná příležitost.“ (Vyučování Fa na mezinárodní Fa konferenci ve Washingtonu, D. C., 21. 7. 2001)

U oficiálních slyšení se musí zúčastnit celý výbor, tedy třicet poslanců. Bohužel naše slyšení bylo neoficiální, a tak spolu s předsedou výboru a dvěma zástupci nevládních organizací se zúčastnili pouze tři poslanci. Všichni byli šokováni ohledně důkazů o odběrech orgánů v Číně. Zvláště jeden z nich se vyjádřil, že by opravdu rád v budoucnosti pomohl. Po několika dnech jsme se s ním opět setkali a hovořili více o pronásledování a také o zasahování, kterému jsme čelili, když jsme pozvali Shen Yun do Athén v roce 2010. Zdálo se, že hluboce porozuměl zlému charakteru Komunistické strany Číny. Znovu vyjádřil, že by rád pomohl.

Ačkoliv slyšení nemělo takový dopad, jaký jsme si přáli, bylo to dobré povzbuzení pro ty, kdo se zúčastnili, poněvadž všichni zúčastnění chtěli informovat také své strany. Všichni také řekli, že by bylo dobré, aby se našeho slyšení zúčastnilo více poslanců. To nám dává příležitost uspořádat v budoucnosti další slyšení. Další velmi dobrá věc byla, že slyšení bylo vysíláno naživo z parlamentního televizního kanálu do celé země. Jeden praktikující ho sledoval a řekl, že naše prezentace byla velmi silná. Všechno je uspořádáno, doufáme tedy, že to vidělo mnoho lidí.

Odchod z práce v parlamentu byl nejtěžší test, se kterým jsem se během své kultivace setkala. Pozice politického poradce uvnitř parlamentu byla asi nejlepší práce, kterou jsem mohla mít, abych mohla mluvit s politiky o Falun Dafa. Takto jsem přemýšlela. A to je důvod, proč jsem zpočátku považovala svůj odchod za zasahování starých sil.

Nicméně, také jsem si uvědomila, že toto pochopení bylo jen pochopení na mé vlastní omezené úrovni. Za mou „důležitou misí“ záchrany politiků bylo skryté připoutání k prestiži. Užívala jsem si privilegium, že můžu být mezi hrstkou těch, kdo byli zvoleni politiky a kdo pro ně pracují jako poradci. Myslela jsem si o sobě, že musím být docela chytrá, když jsem dosáhla něčeho takového a že mám takové důležité poslání zachránit VIP, protože jsem někdo výjimečný. Vyvinula jsem si samolibost a užívala si dobré pověsti. Nejhorší však bylo, že jsem se z této samolibosti nemohla vysvobodit, i když jsem ji v sobě mohla vidět.

Jednou mi kamarádka řekla: „Musíš si uvědomit, že tě chrání vyšší bytost. Ta výpověď je pro tebe požehnáním. Jsi pečlivě ochraňována vyšší bytostí.“

Nyní vím, že potvrzování sebe podkopalo moji víru v Mistra. A Mistr mi dal náznak ústy mé nejlepší kamarádky, že vše uspořádal a že mu musím naprosto důvěřovat.

Samolibost je překážkou k dosažení dovršení a musím ji opustit.

Mistr řekl:

„Démoni vás také mohou chválit a mohou vám říci, jak vysoká je vaše úroveň, jak velký jste buddha nebo jak velký jste tao a jak si myslí, že jste úžasný. To vše je falešné. Ten, kdo skutečně praktikuje kultivaci k vysokým úrovním, se musí vzdát všech svých různých připoutání. Když na tyto věci narazíte, musíte se mít všichni na pozoru!“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování z vlastní mysli)

Toto jsou má současná pochopení na mé omezené úrovni. Prosím, laskavě mě upozorněte na cokoliv nevhodného.

Děkuji, Mistře. Děkuji, spolupraktikující.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.