Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Jak mi ztráta tváře, zaměstnání a pozice pomohla kultivovat toleranci a najít cestu, kterou pro mě uspořádal Mistr (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Belgie

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111036-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Jak-mi-ztrata-tvare-zamestnani-a-pozice-pomohla-kultivovat-toleranci-a-najit-cestu-kterou-pro-me-usporadal-Mistr-1-cast.html

Následování cesty, kterou uspořádal Mistr

Vím, že Mistr pro mě uspořádal cestu. Kde bydlím nebo kde pracuji, nic není náhoda. Mistr zařídil, abych se přestěhovala do jiného kraje, a mohla tak získat Fa a měla zajištěné pevné kultivační prostředí.

Než jsem se stala praktikující, nechápala jsem, proč pracuji jako přednášející a k tomu tak daleko od bydliště: „Proč jsem se stala přednášející na vysoké škole? Je to skutečně něco pro mě? Jsem spíše plachá a učení před tolika lidmi mi někdy způsobuje stres. Proč trávím hodinu cestováním autem, abych se tam dostala? Chtěla bych pracovat blíže k domovu.“

Jako praktikující jsem to však postupně pochopila. Mám příležitost objasňovat pravdu studentům a kolegům. Na pracovišti mám jedinečnou příležitost získat potřebné kontakty.

Práce ve vysokoškolském vzdělávání v oboru ošetřovatelství a v širším slova smyslu ve vědách v oblasti zdravotnictví mi dává kontakty v rámci i mimo instituce. Pro projekty v ETAC (Mezinárodní koalice k ukončení zneužívání transplantací v Číně) potřebuji kontakty s univerzitami a nemocnicemi. Například, v současnosti je v ETAC Výbor pro vzdělávání, inspirování a mentorování studentů vysokých škol. Další výbor zkoumá institucionální spojení mezi čínskými a zahraničními univerzitami a nemocnicemi v oblasti transplantace orgánů.

Když jsem si uvědomila, že práce byla pro mě uspořádána, myšlenky k hledání zaměstnání blíže k domovu zmizely. Zkušenost v práci s vysokoškolskými studenty je výhodou. Jedná se o cílovou skupinu, která si zaslouží naši pozornost.

Mistr řekl:

„Skupina, na kterou se obzvláště zaměřují, jsou studenti, zvláště ti na univerzitách.“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., ve Spojených státech, 21. 6. 2018)

A tak jsem se šla zeptat na práci na vysoké škole, jak mě vedoucí požádala. Přestože jsem s požadavkem přišla docela pozdě, protože nový akademický rok byl už naplánovaný, byla jsem vřele přivítána. Vedoucí bakalářského programu v ošetřovatelství mě pokládala za všestrannou. Zmínila, že už nemůže přidat další den v týdnu pro ošetřovatelský program a poradila mi, abych požádala o další studijní program. Šla jsem tedy k vedoucí bakalářského programu výživa a dietetika. Jsem držitelkou diplomu ve výživě a dietetice. Tam mě uvítali s otevřenou náručí. Programová vedoucí řekla: „Přicházíte jako dar od Boha. Máte profil, který hledám, a víte, co se na naší škole děje.“

Zde budu mít příležitosti nasbírat nové kontakty a navštívit nemocnice a další zdravotnická zařízení. Nepochybně zde existuje nový způsob, jak objasnit pravdu.

Závěr

Jsem vděčná Mistrovi za příležitost, kterou jsem dostala, abych rozpoznala některá z mých připoutání a kultivovala Ren skrze zkoušky ztráty tváře, zaměstnání a pozice.

Mistr řekl:

„Proč na tyto problémy narážíte? Jsou všechny způsobeny vašimi karmickými dluhy. Už jsme je pro vás zmírnili nesčetnými podíly a ponechali jsme vám jen tuhle malou trošku, která se rozdělí do utrpení na různých úrovních, abyste si mohli zlepšit charakter, utužit mysl a odstranit různá připoutání. Jsou to všechno vaše vlastní trápení, která použijeme ke zlepšení vašeho charakteru. Měli byste být schopni je všechny překonat.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Přeměňování karmy)

Jsem vděčná Mistrovi za cestu, kterou pro mě připravil. Ukázal mi způsob, jak zachránit více vnímajících bytostí. Chci poděkovat Mistrovi za jeho vedení a také za jeho nekonečnou trpělivost a soucit. Chtěla bych poděkovat praktikujícím za sdílení a rozhovory. Pro mě je to bohatý zdroj inspirace pro dosažení pokroku v kultivaci.

Toto byla moje osobní zkušenost a pochopení. Prosím, upozorněte mě, pokud jsem řekla něco špatného či nevhodného.

Děkuji.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.