Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Přeměnit se recitováním Fa a opravdovou kultivací (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Norska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111029-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Premenit-se-recitovanim-Fa-a-opravdovou-kultivaci-1-cast.html

Mistr se staral o náš záchranný tým po celou dobu a ochraňoval ho. Jeden případ byl obzvlášť působivý. Jeden praktikující v pevninské Číně byl ve věznici vážně zraněn. Měl mnohačetnou zlomeninu kyčle a krvácela mu srdečnice. Byl poslán na operaci do devítipodlažní nemocnice ve Wen-čou. Dozvěděli jsme se, že je ve Wen-čou několik devítipodlažních nemocnic. V nemocnicích nevedli registrace pro praktikující. Praktikující měli jen čísla, ne skutečná jména.

Měli jsme zjistit, kdo jsou policisté, kteří měli na starost tento případ, kdo je zodpovědná osoba Úřadu 610 a lékaři v nemocnici. Měli jsme jim objasnit pravdu. Nebylo snadné je najít a zjistit na ně telefonní kontakt. Čísla na policii jsou tajná. Museli jsme být velmi moudří. Kontaktovali jsme jejich kolegy, abychom ta čísla dostali.

Nás asi dvacet praktikujících však dobře spolupracovalo. Společně jsme studovali Fa a vysílali spravedlivé myšlenky každý den. Trvalo nám dokončit tento případ tři měsíce. Mistr nám velmi pomohl. Sehnali jsme telefonní kontakty na všechny klíčové osoby. Praktikující jim objasňovali pravdu z různých úhlů, aby se mohli rozhodnout správně. Nakonec byl tento unesený praktikující zachráněn a dostal se do USA. Byl to zázrak!

Je to skutečně tak, jak Mistr řekl:

„Kultivace závisí na vás a přeměna kultivační energie závisí na mistrovi.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?)

V červenci roku 2013 mě koordinátor požádal, abych založila platformu na zastavení násilného odebírání orgánů v Číně. Měli jsme zavolat do 165 nemocnic na transplantace orgánů v Číně a objasnit pravdu lidem, kteří tam pracují. Když jsme telefonovali s lékaři, věděli jsme, že mnohé nemocnice používají orgány praktikujících. Jeden lékař z nemocnice v Šanghaji řekl: „Je mi jedno, jestli jsi praktikující, starám se jen o to, zda je orgán dobrý, nebo ne.“

Říkala jsem si, že tito lékaři jsou politováníhodní a jsou používáni Ťiang Ce-minem k pronásledování. Neměli by žádnou budoucnost, kdybychom jim neobjasnili pravdu.

Potřebovali jsme mnoho praktikujících, aby se podíleli na shromažďování telefonních čísel a telefonování. Bylo těžké najít a přivést je. Ale nakonec jsme tyto těžkosti překonali. Děkuji, Mistře, za vaši péči. Děkuji praktikujícím za nesobeckou spolupráci. Nakonec byl zveřejněn film o násilném odebírání orgánů a praktikující z toho měli radost. Také jsme k tomu přispěli.

Když jsem něco udělala, zaslechla jsem, že mě ostatní chválí, a v jednu chvíli mě to pohltilo. Pokusila jsem se to odstranit, když jsem si to uvědomila. Ale můj hněv bylo stále těžké eliminovat, obzvlášť vůči manželovi. Byli jsme před kultivací vždy ve stavu studené války. S kultivací se to velmi zlepšilo. Bylo velmi těžké kultivovat, když tam byl tento „zvláštní rodinný cit“. Pomyslela jsem si, že to byly emoce a city, které byly příčinou toho hněvu, a ještě hlouběji bylo sobectví.

V posledních letech, když manžel vysílal spravedlivé myšlenky, mu ruka padala dolů. Laskavě jsem ho na to upozornila, ale on z toho neměl radost. Dívala jsem se dovnitř. Kdyby to byl někdo jiný, nepřipomínala bych mu to znovu a znovu. Dělala jsem to jen proto, že je mým manželem, a bála jsem se, že nezvládne udržet krok. Nebylo to sobectví? Nechovala jsem se k němu jako k praktikujícímu. Potom jsem se pokusila opustit tento cit k rodině. Ale i když jsem už rozuměla tomu problému, stále jsem se na něho hněvala, protože mi skákal do řeči dříve, než pochopil, co jsem mu chtěla říci. Cítila jsem, že nerespektuje druhé, což jsem považovala za špatné.

V poslední době jsem se začala učit Zhuan Falun nazpaměť počtvrté.

Mistr řekl:

„Toto Kolo Zákona vytvářely kultivační praxe mnoha generací a má ohromné síly.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Vaše myšlenky musejí být správné)

Poprvé jsem ucítila sílu Falunu. Stejného dne, kdy jsem studovala Mistrovy přednášky, mi přišla na mysl slova: „Kultivující nemá nic zlého.“ V té době jsem pocítila, že má nenávist vůči manželovi byla Mistrem odebrána. Okamžitě mi začaly téct slzy vděčnosti. Když jsem sdílela zkušenost s manželem, řekl mi, že si po meditaci a vysílání spravedlivých myšlenek právě uvědomil svůj problém. Řekl: „Nedělal jsem to dobře, nemyslel jsem na tvé pocity.“ Hněv byl odstraněn, laskavost se trochu zvýšila. Cítila jsem se mnohem lépe a byla vděčná za Mistrův nekonečný soucit.

Hluboce jsem pochopila to, co Mistr řekl:

„Pre kultivujúceho je pozeranie sa dovnútra čarovným nástrojom.“ (Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, 18. 7. 2009)

Uvědomila jsem si, že kultivace je o kultivování sebe sama. Jedině tak může člověk zlepšit svoji říši. Každý je individuálním životem s vlastním posláním a vnímajícími bytostmi, které má zachránit. Síla spolupráce by se zvětšila, kdyby se každý činil dobře v osobní kultivaci. Prožila jsem, že kultivace je obtížná, abych mohla porozumět těžkostem ostatních praktikujících. Měli bychom být jeden ke druhému mnohem tolerantnější a laskavější. Cítím sílu Fa. Měla bych studovat Fa zpaměti a přizpůsobit se Dafa. Pak bych mohla zachránit více vnímajících bytostí a nezklamala bych Mistra!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.