Kultivujte se, dokud nezůstane žádné připoutání

Od praktikujícího Falun Dafa z Pekingu

Pročítal jsem si magazíny Ming-chuej z roku 2007 za účelem sepsání článku ohledně nebesky inspirované tradiční čínské kultuře. Zaujal mě jeden článek s názvem „Usilováním o slávu klamete sami sebe“.

Muž, který se jmenoval Jie Tchung-šan, měl na starosti distribuci vojenských zásob a platy vojáků. Během své služby v armádě si vydělal mnoho peněz. Nicméně na konci své služby odmítl přijmout výslužku, i když měl po návratu do svého rodného města finanční potíže.

Když jeho služebník ztratil rybu, nebyl šťastný. Jeho žena mu připomněla, že při odchodu z armády nepřijal velkou částku peněz, ale teď se rozčiluje kvůli každé malé věci. Když to uslyšel, začal se smát.

Zamyslel jsem se nad tím příběhem. Není to kultivace? Neměli bychom následovat Zákon i co se týče malých věcí? Například, na začátku pronásledování mi stranický tajemník mého pracovního oddělení poslal zprávu, ve které psal, že pokud přestanu praktikovat Falun Dafa, mohu dostat zpět svoji práci, plat a veškeré výhody, které mi byly odebrány, což představovalo velkou sumu peněz. Usmál jsem se a mé srdce bylo nepohnuté.

Nicméně, když jsem šel nedávno nakupovat, byl jsem příliš znepokojený malými zisky či ztrátami. U pokladny jsem si vzal igelitovou tašku, přestože jsem měl doma už mnoho igelitových tašek.

Zpočátku jsem si myslel, že na tom není nic špatného, později jsem si však uvědomil, že se tak projevovala moje připoutání k vlastnímu zájmu, usilování o malé výhody a neochota ztrácet.

Odstraňování připoutání k malým věcem

Rozhodl jsem se, že je načase, abych svá připoutání odstranil. Během toho procesu jsem si uvědomil, že si stále potřebuji připomínat, že jsem praktikující Falun Dafa. Když jsem totiž jen trochu zvolnil, dělal jsem opět stejné chyby. Důvodem bylo, že hluboko v mém srdci jsem považoval tyto problémy za příliš triviální. Staly se už mou druhou povahou, a kdybych se na to nezaměřil, bylo by příliš obtížné se s tím vypořádat. Pro praktikující může být ztráta osobního zájmu dobrou věcí.

Praktikující obvykle vidí větší a významnější problémy, které brání jeho kultivaci, je však snadné přehlížet malé věci. V kultivaci neexistují žádné triviální záležitosti a nemůžeme selhávat ohledně malých věcí.

Nezáleží na tom, zda se jedná o malý či velký problém. Podstata tkví v základech připoutání ke slávě, sobectví a sebeklamu, která se manifestují jak v malých, tak ve velkých záležitostech. Jak bychom mohli kultivovat bez odstranění těchto připoutání?

Může se to projevovat i v rodinných záležitostech. Když se chováme jako praktikující a díváme se bezpodmínečně dovnitř, bude v naší rodině panovat harmonie. V opačném případě zde budou potyčky a nepokoje. Jakmile se praktikující napraví, jeho životní prostředí se také zlepší. Proces napravování je samo o sobě procesem kultivace. Toto je pravda.

Mistr řekl:

„Ale neměli byste brát ty malé problémy, které máte, jako že o nic nejde. Zlo se chytí jakýchkoliv mezer. Mnoho praktikujících kvůli malým věcem dokonce zemřelo. Skutečně to bylo kvůli něčemu velmi malému. To proto, že kultivace je něco vážného a vyžaduje, abyste neměli žádné mezery. Jestliže jste se po dlouhou dobu s těmito věcmi nevypořádali, ať jsou jakkoliv malé, jestliže jste je nebrali vážně po dlouhou dobu, potom je to velký problém. Mnoho lidí zemřelo kvůli takovýmto věcem.“ (Učení Fa na konferenci Fa na západním pobřeží USA, Los Angeles, otázky a odpovědi, 16. 10. 2015)

Měli bychom tedy věnovat větší pozornost malým věcem a dobře se kultivovat.

Nečistá motivace

Článek, který jsem četl, vyprávěl další příběh: Jedna osoba vykonala během svého života mnoho dobrých skutků, po smrti však skončila v podsvětí. Král pekla vytáhl knihu, která obsahovala detaily toho, co ta osoba udělala během svého života. Dobré věci, které udělala, byly zařazeny ve složce „sláva“ a „vlastní prospěch“. Jasně se ukázalo, že neměla žádné laskavé myšlenky a srdce. Všechny dobré skutky, které udělala, byly řízeny snahou o slávu nebo osobní zájem. Když to uviděla, zůstala beze slov.

Kolik z mých připoutání jsem odstranil od té doby, co jsem začal praktikovat v roce 1995? Některé byly odstraněny, avšak jiné se naopak jen zhoršily. Něco, co jsem udělal, se možná zdálo být na povrchu velkolepé, hluboko uvnitř to však bylo naopak. Povrchová změna byla provedena, aby se to ukázalo ostatním, mé srdce se však nezměnilo. Poté, co jsem znovu zauvažoval o své kultivaci a prozkoumal své srdce, jsem si uvědomil, že mé motivace nebyly dostatečně čisté, neboť se do nich vmísilo špinavé skryté sobectví a další připoutání.

Nový vesmír je altruistický a praktikující musí splňovat tento standard.

Mistr řekl:

„…abyste dosáhli pravé osvícení se k nesobeckosti a altruismu.“ (Podstata dalšího pokroku, Neopomenutí v buddhovské povaze, 13. 2. 1997)

Jak daleko jsem od očekávání Mistra! Mnohokrát, když se objevila má lidská připoutání, místo toho, abych je okamžitě odstranil, jsem je prostě nechal být, a ona tak mohla růst. Když druzí praktikující na ně poukázali, místo toho, abych se rychle podíval dovnitř a odstranil je, snažil jsem se předstírat, že neexistují, ospravedlňoval jsem jejich existenci, schovával je nebo je prostě neuznával.

Někdy jsem uznal svůj problém jen na povrchu, avšak ne hluboko uvnitř. Vlastně jsem se nekultivoval a nedíval dovnitř. Přesto jsem byl spokojený, že dělám tři věci dobře, a dokonce i lépe než ostatní. Klamal jsem sebe a ostatní.

Měl jsem připoutání ke strachu a bál jsem se objasňovat pravdu lidem tváří v tvář. Měl jsem posílit své spravedlivé myšlenky, věnovat více úsilí studování Zákona, překonat svůj strach a vykročit, abych se tak zlepšoval. Já jsem to však nedělal, místo toho jsem se rozhodl, že budu vyrábět více informačních materiálů Dafa, abych se nedostal do křížku se svým připoutáním ke strachu.

Vyrobil jsem mnoho materiálů pro objasňování pravdy, jako jsou DVD, brožury, záložky, nálepky, karty a magazíny. Můj účel a motivace však nebyly čisté. Moje první myšlenka a moje myšlení nebyly o pomoci lidem dozvědět se pravdu a být spaseni. Místo toho jsem jen myslel na to, jak jsem si vedl ve své kultivaci.

Praktikující mě často vychvalovali, nyní se však za to stydím. Udělal jsem tak mnoho věcí, jen abych získal pochvalu.

Kultivace je o kultivování sebe. Člověk potřebuje vydržet utrpení a eliminovat karmu. Také se potřebuje osvítit a zbavit připoutání ke slávě, vlastnímu zájmu a sentimentu. Je třeba sledovat každou svoji myšlenku a činnost.

Mistr řekl:

„Kultivujte sa, kým nezostane žiadna pripútanosť.“ (Hong Yin, Kultivácia v ilúzii, 15. 9. 1994)

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/20/371230.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/17/171546.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.