Pochopení k oznámení „Čo musia vedieť všetci učeníci Dafa“

Od praktikujícího Falun Dafa z provincie Chu-nan, Čína

Pokaždé, když ve vesmíru nastane nový jev, v lidském světě nastává nová situace, která se dotýká různých lidských názorů a připoutání.

Například, když v roce 1999 začalo pronásledování, mnoho praktikujících Falun Dafa šlo na náměstí Nebeského klidu, aby se postavili za Falun Dafa, zatímco jiní věřili, že by se místo toho měli kultivovat doma.

Když se praktikující z Čchang-čchunu nabourali do kabelové televize a vysílali fakta o Falun Dafa, někteří praktikující byli proti tomu a věřili, že to bylo nezákonné a narušovalo to životy běžných lidí.

Když bylo zveřejněno Devět komentářů ke komunistické straně, někteří praktikující si mysleli, že se politizujeme.

Mistr nám řekl, abychom propagovali Shen Yun v hlavním proudu společnosti a neposkytovali slevy či volné vstupenky. Mnoho praktikujících se ale domnívalo, že lístky se neprodají, když se nezlevní.

Nastaly také rozdílné názory ohledně podání žalob na Ťiang Ce-mina, bývalého šéfa Komunistické strany Číny, kvůli zahájení pronásledování.

Když je náš počáteční bod jasný, Mistr a spravedliví Bohové nám pomohou, protože to je šance poskytnutá Mistrem, aby se praktikující během procesu nápravy Zákona mohli přizpůsobit Fa.

S rozvojem internetu jsem postupně začal ukládat důležité dokumenty na iCloudu jako bezpečnostní zálohu. Ukládal jsem více a více informací a kupoval si stále více prostoru.

Když jsem se však nad tím zamyslel, bylo to jako kdybych neukládal věci ve svém vlastním domě, ale místo toho bych chtěl spíš utrácet peníze, abych své věci odkládal na místo někoho jiného – toto myšlení se zdálo směšné.

Protože jsem šel ruku v ruce s proudem lidské společnosti, nerozuměl jsem tomu jasně a místo toho jsem si myslel, že je to dobrá věc pro pohodlí a bezpečnost.

Když jsem si přečetl redakční oznámení z Ming-chuej „Čo musia vedieť všetci učeníci Dafa“ z 30. 6. 2018, pochopil jsem, že to, co se zde projevuje, je životní styl, do kterého jsme postupně zapadli i my praktikující, a tak naše degenerované představy o spoléhání se na internetovou technologii a připoutání z toho plynoucí postupně rostou.

Moje připoutání k iCloudu

Když jsem čistil svůj mobilní telefon a počítač, narazil jsem na velké množství svých fotografií, které odhalily různá připoutání. Ty fotografie plně odhalily mé touhy po každodenním životě běžné osoby.

Také mi ukázaly mou spokojenost, když mi někdo dal „lajk“ k mým příspěvkům na sociálních sítích nebo mě nějak pochválil. Na druhou stranu se projevila moje žárlivost, závist a nelibost, když mi příspěvky jiných lidí připomínaly aspekty mého života, kvůli kterým jsem byl nešťastný. Tato připoutání se zvětšovala, když jsem komunikoval prostřednictvím platforem sociálních médií.

Viděl jsem, že mnozí praktikující si jako já neuvědomují, že taková připoutání nejsou v souladu s Fa a že se těší ze socializace skrz tato sociální média. Svou energií tak tato média akorát posilují.

Mistr nás osvěcuje

V letošním roce jsem navštívil konferenci Fa ve Washingtonu, D. C., kde Mistr zmínil v odpovědi na otázku týkající se připoutání k internetu:

„Pořiď si mobil, který nemá internetové připojení.“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., 21. 6. 2018 ve Spojených státech)

To otřáslo mým srdcem. Věřím, že když to Mistr pověděl, zároveň vyčistil naše zkažené věci v našich připoutáních k mobilním telefonům a internetu v jiných dimenzích a vyčistil na té úrovni také danou dimenzi.

Přesto je na nás, abychom se k tomu osvítili a aktivně se přizpůsobili Dafa.

Již mnohokrát se Mistr zmínil o připoutáních k internetu a mobilním telefonům. Bylo také už mnoho diskuzí a oznámení, které se týkaly toho, abychom na mobilních telefonech nepoužívali software z pevninské Číny.

Jelikož to však nebyly formální sdělení od Ming-chuej, necítil jsem naléhavou potřebu přestat je používat.

Nyní, když nás stránky Ming-chuej výslovně požádaly, abychom přestali takovýto software používat, myslím, že bychom se měli všichni ohledně této otázky podívat do sebe.

Mistr nám poskytl dlouhou dobu, abychom o tom pouvažovali a aktivně to provedli, my se však nečinili dobře. Tudíž během několika dní poté, co jsem si přečetl oznámení na Ming-chuej, jsem postupně vyčistil všechny své související účty.

Mistr nás již v počátečních letech informoval, jak mimozemšťané každého pokryli vrstvou svých částic. Ačkoliv ji Mistr pro pravé praktikující vyčistil, částice na naší povrchové úrovni jsou stále znečištěny různými deformovanými koncepty.

Naše připoutání tak pomáhají vytvářet zasahování starých sil, které využívají naše mezery. Nyní je čas, abychom opustili tento software, který zlá komunistická strana používá, aby nás spoutala a táhla dolů.

Někteří praktikující se však ptají, jak budou kontaktovat své rodiny, když nebudou používat tento software. Mistr se však v nové přednášce třikrát zmínil o tom, že učedníci Dafa:

„...jdou proti proudu!“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., 21. 6. 2018 ve Spojených státech)

Co to ale znamená? Podle mého pochopení je to Mistrův požadavek, že bychom neměli následovat vzory myšlenek a životní styl běžných lidí.

Vedeme lidskou společnost zpět na správnou cestu, zpátky k tradici. Z vlastní iniciativy bychom měli vytvářet nové prostředí.

Dokonce, i když se na naše mobilní telefony nedíváme, telefony stále blikají, vysílají oznámení a každou minutu každého dne tak rozptylují naše srdce. Pro mnohé z nás je to jako nástroj, který nás odvádí od správného využití našeho volného času, abychom dělali tři věci dobře, a dovolujeme tak démonům, aby do nás zasahovali a tlačili nás pryč od naší kultivační cesty.

Toto téma mi připomíná záležitost, o které Mistr hovořil v Zhuan Falunu ohledně zabíjení a konzumace alkoholu. Po tolika letech trpí nějaký praktikující hladem jen proto, že nezabíjí zvířata k jídlu, nebo ztratil práci či obchodní kontakty kvůli nepití alkoholu?

Mistrovy požadavky mají hluboké a široké významy. Když jsme omezováni koncepty běžných lidí, zdá se, že z toho neexistuje cesta ven. Jakmile však dokážeme opustit naše lidské představy, to, co nám Mistr dává, je to nejlepší.

Pokaždé, když je na Ming-chuej nové oznámení, někteří praktikující okamžitě porozumějí a okamžitě ho následují, zatímco někteří ho budou následovat až po určité době přemýšlení.

Myslím, že jsou všechny dobré. Naše kultivace je pevná, když skutečně následujeme Mistra.

Napsal jsem tento článek rychle. Pokud je zde něco nevhodného, prosím, soucitně na to poukažte.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/371141.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171419.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.